01.
Doğal Gaz Dağıtım

Konut Dışı Abonelik Başlatma

BAĞLANTI ANLAŞMASI İŞLEMLERİ

Konut harici abonelik işlemlerinde gerekli belgeler ile birlikte Mal/Hizmet Üreten Müşteri Bilgi Formu doldurularak Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım'a müracat edilmesi gerekmektedir. Abone bağlantı bedeli hesaplamalarınız formlardaki bilgilere istinaden yapılacak etüd sonrası yapılacaktır. Hesaplama sonrası Bağlantı Anlaşması imzalanacaktır.

Abone Bağlantı Anlaşması İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişi;

 • Tapu sahibinin kimlik fotokopisi
 • Başkasına yetki verildi ise;

a. Yetki belgesi (Noterden)
b. Yetkilinin kimlik fotokopisi

 • Binaya ait tapu
 • Binanın yapı kullanma izin belgesi

a. Yapı kullanma izin belgesi yok ise;
b. Yapının inşaat ruhsatı

 • Emlak Beyanı (İnşaat ruhsatı yok ise belediyeden alınacak)
 • Apartman karar defteri (8 ve üzeri bağımsız bölümlü binalarda)

  Tüzel Kişilik;
 • Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Başkasına yetki verildi ise;

a. Yetki belgesi (Noterden veya resmi kurumdan alınacak)
b. Yetkili kişinin kimlik fotokopisi

 • Binaya ait tapu
 • Binanın yapı kullanma izin belgesi
 • Yapı kullanma izin belgesi yoksa;

a. Yapının inşaat ruhsatı
b. Emlak Beyanı (İnşaat ruhsatı yok ise belediyeden alınacak)

 • Vergi Levhası (Kurum ise vergi numarası ve vergi dairesi)
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Şirket kaşesi (Kurum ise Kurum kaşesi)
 • Apartman karar defteri (8 ve üzeri bağımsız bölümlü binalarda)

Konutlarla birlikte apartmanda bulunan ticari işletmeler konut tarifesinden ücretlendirilecektir (bkz.Konut bağlantı bedeli). Müstakil binada yada apartman altında mal ve üretim amaçlı yer alıp müstakil servis kutusu çekilecek olan aboneler için müşteri bilgi formuna bağlı olarak ABB maliyeti hesaplanacaktır.

Konut bağlantı bedeli tarifeleri;

 • Brüt alanı 200 m2 ye kadar alan için 3.458,00 TL + KDV, sonraki her 100 m² alan için 3.008,00 TL + KDV abone bağlantı bedeli alınır.
 • Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin (Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım) aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 2360 TL+ KDV’dir. İlave her metre için 15 TL+KDV eklenir.
 • Bağlantı Anlaşmanızı imzaladıktan sonra Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım tarafından yetkilendirilen Sertifikalı firmalardan biri ile anlaşarak Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a iç tesisat projenizi onaylattırınız. Bu konudaki detaylı bilgiye "İç Tesisat İşlemleri" menüsünden ulaşabilirsiniz.
 • Proje onayınızı takiben Abonelik Sözleşmesi için gerekli belgeler ile Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a başvuruda bulunarak Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekmektedir.

ABONELİK SÖZLEŞMESİ İŞLEMLERİ

 • Abonelik Sözleşmesi doğal gaz kullanacak olan Gerçek veya Tüzel kişi adına yapılmalıdır.
 • Abonelik Sözleşmesi imzalanması sırasında abonelerimizden Güvence Bedeli Tahsil edilir.
 • Güvence Bedeli; Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde; Doğal Gaz Dağıtım şirketinin ilgili mevzuat ve yönetmelikler uyarınca alacaklarını garanti altına almak amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden tahsil ettiği bedeldir. Abonelerden alınacak olan güvence bedeli tarifeleri EPDK tarafından yıllık olarak belirlenmektedir.
 • Abonelik Sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda, aboneden alınan güvence bedeli varsa borçları tahsil edildikten sonra ilgili yönetmelik uyarınca güncellenerek aboneye iade edilir.
 • Güvence bedeli ödemlerinizi adınıza ait kredi kartınız ile işlem anında, nakit ile anlaşmalı banka ve PTT şubelerini kullanarak yapabilirsiniz.

Abonelik Sözleşmesi için istenilen evraklar:

 • Bağlantı Anlaşmasının fotokopisi
 • Vergi Levhası ( Kurum ise vergi numarası ve vergi dairesi )
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri
 • Başkasına yetki verildi ise;

a. Yetki belgesi ( Noterden veya resmi kurumdan alınacak)
b. Yetkili kişinin kimlik fotokopisi

 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Faaliyet belgesi
 • Çalışma ruhsatı( Belediye veya ilgili Bakanlıktan alınacak)
 • Sanayi sicil belgesi fotokopisi
 • Şirket kaşesi