01.
Doğal Gaz Dağıtım

Tarife ve Kampanyalar

Sayaç dahil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden bedeldir. Bu bedel Doğal gaz Piyasası Mevzuatları çerçevesinde belirlenir ve bir defaya mahsus olmak ve iade edilememek üzere tahsil edilir.

Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaçlardan tahsil ettiği bedeldir. Güvence bedeli, Abonelik sözleşme işleminiz esnasında peşin olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Tarifeleri görüntülemek için tıklayınız.