01.
Doğal Gaz Dağıtım

Faaliyetlerimiz

Doğal  gaz  dağıtım  şirketlerimiz,  doğal gaz  talebinde  bulunan  müşterilerinin  abonelik  kabulünden itibaren gaz kullanımı sırasında ve gaz kullanımının sona erdirilmesi sürecindeki işlemlerini müşteri hizmetleri faaliyetleri adı altında yürütmektedir. Müşteri memnuniyetini, müşteri odaklı stratejiler geliştirerek en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için müşteri hizmet anlayışını çevre, teknoloji ve değişen müşteri talepleri üzerine kurmuştur. 

Doğal  Gaz  dağıtım  şebekesi  inşaatında  bilgi,  kalite,  çevre,  iş  sağlığı  ve  güvenliğine  azami  önem verilmektedir.   Doğal   gaz   şebekemiz   EPDK   dan   sertifikalı   müteahhit   firmalar   tarafından yapılmaktadır. Müteahhit firmalarının çalışmaları, mevzuat ve teknik kriterler noktasında yine EPDK’dan sertifikalı Müşavir Firmalar ve çalışanlarımız tarafından kontrol edilmekte ve yürütülmektedir.  RM  A  tipi  basınç  düşürme  ve  ölçüm  İstasyonlarında  veya  diğer  şehir  dağıtım  istasyonlarında bulunan  kokulandırma  ünitesi  ile  renksiz  ve  kokusuz  olan  doğal  gaza  standardın  öngördüğü çerçevede THT+TBM karışımlı kokulandırma maddesi eklenmektedir. Bu koku (10-25 mg/m3) ile insanların  herhangi  bir  kaçak  durumunda  kaçağı  kolaylıkla  fark  edebilmelerini  sağlamaktadır. Doğalgaz şebekesinin emniyetine yönelik olarak tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz, şebeke güvenliği açısından  dünyadaki  gelişmeleri  yakından  takip  ederek,  riskleri  azaltmaya  çalışan  uygulamaları hayata geçirmeye devam etmektedir. 

Acil  Durumlar  için  müdahale  ekipleri  oluşturulmuştur.  Bu  ekiplerimiz  periyodik  olarak  arama kurtarma birliklerinde eğitim ve tatbikatlara katılmaktadırlar. 

 

Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım olarak ACİL 187 ekiplerimizle 7/24 günün her saatinde ihbar merkezimize ulaşan Doğal gaz ihbarlarına en kısa sürede müdahale edilmektedir.

Şehir giriş istasyonları RMS-A, Bölge Regülötörleri RMS-B, Evsel sayaçlar ve diğer şebeke enstrümanları belirlenen belirli periyotlarla kontrol edilerek şebeke basınçları ve enstrümanları çalışırlıkları kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

Doğal gaz, Şehir Giriş istasyonlarından akış miktarına uygun olarak kokulandırılır. Doğal gazın müşterilerimiz tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi, gaz kaçaklarının kolaylıkla farkedilebilmesi amacıyla şehir şebekesi üzerindeki belirli uç gaz kullanıcı noktalarından TS 16922’ye göre mg/m³ cinsinden koku ( THT ve TBM) değerinin uygun konsantrasyonlarda olduğu aylık olarak ölçülmekte, sürekli olarak kokulandırma sistemi ve koku miktarı izlenmektedir.

Altı aylık periyotlar ile şehir şebekesinde yer alan Polietilen (PE) ve Çelik (ST) hatlar üzerinde tam donanımlı "Kaçak Tarama Araçlarımızla" kaçak arama faaliyeti gerçekleştirilerek doğal gaz şebekesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Aylık, Altı Aylık, Yıllık ve Beş Yıllık yapılan bakım planları dahilinde şebeke üzerinde yer alan enstrümanların bakım işlemleri yapılarak sorunsuz bir şebeke işletimi hedeflenmektedir.

Diğer alt yapı kurumları tarafından yapılan kazı çalışmalarında doğal gaz alt yapımıza gelebilecek zararları önlemek adına ihbar merkezine gelen kazı ihbarlarına refakat edilmektedir.