01.
Doğal Gaz Dağıtım

Faaliyetlerimiz

Doğal  Gaz  dağıtım  şebekesi  inşaatında  bilgi,  kalite,  çevre,  iş  sağlığı  ve  güvenliğine  azami  önem verilmektedir.   Doğal   gaz   şebekemiz   EPDK   dan   sertifikalı   müteahhit   firmalar   tarafından yapılmaktadır. Müteahhit firmalarının çalışmaları, mevzuat ve teknik kriterler noktasında yine EPDK’dan sertifikalı Müşavir Firmalar ve çalışanlarımız tarafından kontrol edilmekte ve yürütülmektedir.  RM  A  tipi  basınç  düşürme  ve  ölçüm  İstasyonlarında  veya  diğer  şehir  dağıtım  istasyonlarında bulunan  kokulandırma  ünitesi  ile  renksiz  ve  kokusuz  olan  doğal  gaza  standardın  öngördüğü çerçevede THT+TBM karışımlı kokulandırma maddesi eklenmektedir. Bu koku ile insanların  herhangi  bir  kaçak  durumunda  kaçağı  kolaylıkla  fark  edebilmelerini  sağlamaktadır. Doğalgaz şebekesinin emniyetine yönelik olarak tedbirler alınmaktadır. Şirketimiz, şebeke güvenliği açısından  dünyadaki  gelişmeleri  yakından  takip  ederek,  riskleri  azaltmaya  çalışan  uygulamaları hayata geçirmeye devam etmektedir. 

Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım olarak ACİL 187 ekiplerimizle 7/24 günün her saatinde ACİL 187 ihbar merkezimize ulaşan Doğal gaz ihbarlarına en kısa sürede müdahale edilmektedir.

RMS-A Şehir giriş istasyonları, Bölge Regülatörleri, diğer Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları, Hat Vanaları, Evsel sayaçlar ve diğer şebeke enstrümanları belirlenen belirli periyotlarla kontrol edilerek şebeke doğal gaz akış verileri ve enstrümanları çalışırlıkları kontrol edilmekte ve izlenmektedir.

Doğal gaz, Şehir Giriş istasyonlarından akış miktarına uygun olarak kokulandırılır. Doğal gazın müşterilerimiz tarafından güvenli şekilde kullanılabilmesi, gaz kaçaklarının kolaylıkla farkedilebilmesi amacıyla şehir şebekesi üzerindeki belirli uç gaz kullanıcı noktalarından TS 16922’ye göre mg/m³ cinsinden koku ( THT ve TBM) değerinin uygun konsantrasyonlarda olduğu aylık olarak ölçülmekte, sürekli olarak kokulandırma sistemi ve koku miktarı izlenmektedir.

Güvenlik açısından olası kaçakların tespiti ve bunun için gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla periyodik olarak şehir şebekesinde yer alan Polietilen (PE) ve Çelik (ST) hatlar üzerinde yüksek teknoloji cihazlar bulunan tam donanımlı "Kaçak Tarama Araçlarımızla" kaçak tarama faaliyeti gerçekleştirilerek doğal gaz şebekesi sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Yıllık ve Beş Yıllık olarak yapılan bakım planları dahilinde şebeke üzerinde yer alan enstrümanların bakım işlemleri yapılarak sorunsuz ve verimli bir şebeke işletimi hedeflenmektedir.

Diğer alt yapı kurumları veya üçüncü şahıslar tarafından yapılan kazı çalışmalarında doğal gaz alt yapımıza gelebilecek zararları önlemek adına resmi yazıyla veya ihbar merkezine gelen kazı ihbarlarına refakat edilmektedir.

Personel için teknik ve kişisel gelişim eğitim programlarının yanı sıra yerel itfaiye ve güvenlik kuruluşları, altyapı kurumları gibi birimlere doğal gaz ve uygulamaları konusunda eğitimler ve tatbikatlar organize edilir. Halkın doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı konusunda bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenir.

İş süreçlerimizin ve doğal gaz dağıtım sistemlerimizin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesi amacıyla Ar-Ge projelerine özel önem verilmekte ve faydalı projeler hayata geçirilmektedir.