01.
Doğal Gaz Dağıtım

Aboneler İçin İç Tesisat

Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan, tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğal gaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.

Doğal gaz havadan hafif bir gaz olduğundan olası bir gaz kaçağı anında, havalandırma için bırakılan yerlerden kolaylıkla atmosfere karışarak zararsız bir hale gelir. Yeter ki siz kullanıcılar bu havalandırmaları kapatmayınız; çünkü doğal gaz ancak kapalı bir ortamda sıkışır ise patlama riski oluşabilir.

Doğal gaz patlamasına ve yanmasına sebep olan ateşleme kaynakları:

Elektrikli cihazlar, Elektrik düğmeleri, Sigara, Kibrit çakmak, Kapı zilleri, Asansörün çalışması, Yanar vaziyetteki ocak, Ex-proof olmayan iletişim cihazları (telsiz, telefon vs.), Statik elektrik

Tesisatınızı işinin ehli kişilere yaptırarak, eviniz için gerekli petek metrajının sağlanması ve cihazınızı iyi tanıyıp, doğru kullandıktan sonra rahatlıkla ısınabilirsiniz. Doğal gaz ile kömüre nazaran daha konforlu bir ısınma sağlayarak evinizin her köşesini ısıtma imkanı sağlarsınız.

Doğal gaz zehirsizdir. Solunduğunda, zehirlenme ve öldürme etkisine sahip değildir. Yalnız yanma ürünü gazlar ortama yayılırsa diğer yakıtlarda olduğu gibi içerisinde CO nedeniyle zehirleme yapabilir.

Doğal gazın yoğunluğu 0 °C ve 1 atmosfer basınçta 0,7 il 0,8 kg/m³ arasında değişir. Buna göre 1 m³ doğal gaz 0,7-0,8 kilogramdır.

Fosil kökenli kaynaklar doğal gazı oluşturmaktadır. Günümüzde toplam enerji tüketiminin % 24'ünü karşılayan doğal gaz, stratejik değeri fazla olan önemli bir ekonomik kaynaktır. Yeryüzünde mevcut teknoloji ile ispat edilen toplam 180 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Yılda, bu doğal gazın yaklaşık olarak 3 trilyon m³’lük kısmı çıkarılıp tüketilmektedir. Bu değerleri incelediğimizde, dünyamızda yaklaşık 60 yıl yetebilecek kadar doğal gaz miktarı olduğunu söyleyebiliriz Ülkemizde birincil enerji kaynağı olarak doğal gazın oranı sürekli yükselmektedir. Elektrik santrallerinde, sanayi tesislerinde ve konutlarda kullanılan doğal gazın birincil enerji kaynakları içindeki payı % 22'ye yükselmiştir. Ülkemizde doğal gaz kullanımındaki artış oranı AB ülkeleri ve dünya ortalamasının çok üzerindedir. BOTAŞ'ın doğal gaz ithal etmeye başladığı 1987'den bu yana doğal gaz kullanımı sürekli artış göstermiştir. Ancak, Türkiye'nin doğal gaz rezervleri ne yazık ki çok azdır. Kanıtlanmış toplam doğal gaz rezervimiz ülkemizin bir yıllık doğal gaz tüketimini karşılayabilecek miktarda bile değildir. Bu yüzden de ülkemizde doğal gaz çıkartma maliyeti fazla olacağından çıkartılmaya gidilmiyordur.

Evet, doğal gaz ile araba çalışabilir. CNG dönüşüm sistemi olarak bilinen doğal gazla çalışan araçlar, Arjantin, İtalya, ABD, Fransa, Rusya, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Çin, Yeni Zelanda ve daha birçok ülkede güvenle kullanılıyor. Ülkemizde ise bazı belediyelerimizin doğal gaz ile çalışan otobüsleri mevcuttur. Ülkemizde doğal gaz dolum istasyonları yaygın olmadığından dolayı doğal gaz ile çalışan araçlar ülkemizde pek kullanılmaktadır. Sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte doğal gaz dolum istasyonları oluşturulacak ve yaygın hale geldikten sonra ülkemizde de doğal gaz ile çalışan araçlar rahatlıkla kullanılabilecektir.

Doğal gaz şebekesi yapılmış ve servis hattı bağlanmış olan binalar, ana kolon tesisatlarının montajını, projesini testini yaptırmış iseler doğal gazı kullanmaları mümkündür.

İmarlı olup yol kotları belli olan binaların doğal gaz şebekeleri program dahilinde yapılmaktadır.

Doğal gaz bilinçli kullanılması halinde tehlikesi en az olan yakıttır. Doğal gaz tesisatı yapılırken Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım denetiminde yapılmalı ve sızdırmazlık testinden geçirilmelidir. Gaz kokusu hissettiğinizde Acil 187 hattımızı arayarak  bize bildiriniz.

Evinizde doğal gaz kaçağı hissettiğinizde hemen 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayınız. En kısa sürede size ulaşacaktır. Ancak koku anında ortamı havalandırın, elektrik düğmeleri ile oynamayın, sigara içmeyin, açık olan cihazları kapatmayın ve görevlilerin gelmesini bekleyiniz.

Konutunuza cihaz taktırırken dikkat edeceğiniz husus; ilk önce bacanızı test ettirin, baca durumunuza göre bacalı ya da hermetik cihaz alımına karar veriniz. Montajı yapacak olan firmanın Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım 'tan yetkili olmasına dikkat ediniz ve yetkili olmayan firmalara iş yaptırmayınız.

Isınma şeklinin seçimi binada oturan kat maliklerinin kararı ve kat mülkiyeti yasasına göre yapılır.

Firmalar doğal gaz projesi ve tesisatı Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım arafından onaylanmamış olan cihazları işletmeye alamazlar. Projesi ve tesisatı onaylanmış cihazları yetkili servisleri işletmeye alabilir.

Doğal gazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar doğal gaz kullanmak istediğinizde; yeni sözleşme için Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Müşteri Hizmetleri Birimine başvurmanız gerekmektedir. Konut ve ticari kuruluşlar için ikinci sözleşme yapılırken de ilk sözleşmede istenen belgeler yanınızda olmalıdır.

UYARI!

 • Yeni sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılır.
 • Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafında yapılacak olması durumunda noter onaylı vekaletname gerekmektedir. Aboneliğiniz ve kendi bilgileriniz ile ilgili her türlü değişiklikte Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Müşteri Hizmetleri Birimi'ni haberdar ediniz. Bilgileriniz bu doğrultuda tarafımızdan. güncellenmektedir.
 • Gaz kullandığınız halde tüketiminiz faturalandırılmıyorsa,
 • Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım tarafından gaz açılışınız yapılmadan aktif olarak gaz kullanıyorsanız,
 • Bağlantısı olmadığı halde gaz kullanıldığını farkettiyseniz,
 • Fatura dağıtılırken gaz kullanıldığını bildiğiniz bir yere fatura bırakılmıyorsa, lütfen bağlı bulunduğunuz işletme telefonlarımızdan müşteri hizmetleri birimimizi arayanız.
 • Doğal gaz faturalarınızla ilgili sıkıntılar,
 • Ödeme bildirimlerinizin son ödeme tarihinden sonra ulaşması,
 • Ödeme bildirimindeki göstergeniz sayaç göstergenizden farklıysa,
 • Borcunuz için birden fazla ödeme yapıldıysa,
 • Ödeme bildiriminiz elinize geçmediyse,
 • Uzun süredir ödeme bildirimi gelmiyorsa,
 • Faturalanmış borç miktarınızı öğrenmek istiyorsanız,
 • Son ödeme tarihinizi öğrenmek istiyorsanız,
 • Banka ödendi bilgileriyle ilgili sorunlar yaşıyorsanız.

Yukarıdaki durumlarda lütfen bağlı bulunduğunuz işletme telefonlarımızdan müşteri hizmetleri birimimizi arayınız.

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım yetkili tesisatçı firmanızın iç tesisat birimine başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekmektedir. Randevu tarihinde Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım yetkili mühendisi tarafından tesisatın uygunluk ve sızdırmazlık kontrolü yapıldıktan sonra doğal gaz arzı sağlanır.

Abone Bağlantı Sözleşmesi Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir. Konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 315 TL olarak tespit edilmiştir. Bu bedel her yıl EPDK tarafından revize edilmektedir. Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 260 TL artırılır. Sokağınızda doğal gaz hattı var, binanızda kutu yoksa; bağlı bulunduğunuz Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'ne giderek abonelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım kendi iş programı çerçevesinde doğal gaz servis kutusunun binanıza bağlantısını yapacak veya uygun göreceği bir servis kutusundan bağlantıya izin verecektir. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse ve binanızda kutu varsa; Abonelik işlemlerinizi bağlı bulunduğunuz Zorlu Enerji Doğal gaz Dağıtım hizmet binalarında bulunan Müşteri Hizmetleri Birimleri'nde yaptırabilirsiniz. Bağlantı Sözleşmesi için gerekli olan belgelere Abonelik Rehberi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Abone Bağlantı Bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası Mevzuatları ve Yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir. Konut ve ısınma amaçlı yerlerde; 1) İlk 200 m² (1 BBS) için Abone Bağlantı Bedeli 315 TL alınacak. 2) 201 m² ve üzeri alanlarda her bir 100 m² (1 BBS olmak üzere) için Abone Bağlantı Bedeli 260 TL + KDV alınacak. Uygulama aşağıdaki şekildedir ; 0 – 200 m² arası = 315 TL + KDV 201 – 300 m² arası = 575 TL + KDV 301 – 400 m² arası = 835 TL + KDV 401 – 500 m² arası = 1095 TL + KDV 501 – 600 m² arası = 1355 TL + KDV şeklinde devam eder.

 • Anlaşmakta olduğunuz tesisatçı firmanın, Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den aldığı sertifikası var mı? (Sertifikasına mutlaka bakın. )
 • Sertifikası olmayan Tesisatçı firmalara iş yaptırmayınız.
 • Kolon hattınızı (bina hattı) ve iç tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapın. Bu sözleşme hem sizin, hem de sertifikalı tesisatçı firmanın sorumluluklarını belirleyecektir.
 • Sözleşmede doğal gaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinde yazınız.
 • Ayrıca " her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde (bağlı bulunduğunuz İl veya Bölge) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir" maddesini sözleşmenize ekleyiniz.
 • Sertifikalı tesisatçı firma ile yaptığınız sözleşmeden Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım sorumlu değildir. Bu nedenle EPDK mevzuatı gereği zorunlu olan iç tesisatınızın sigortasını yaptırınız.
 • Sertifikalı tesisatçı firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda, tarafımızdan bilgi alabilirsiniz.

İç Tesisat İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri, Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a başvurarak Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapabilirler.

Binanızda ilk defa gaz kullanılacak ise;

 • Noter onaylı Apartman karar defteri (8 ve daha fazla daireli binalar için) veya dilekçe; kararda kullanılmak istenen ısı sisteminin bireysel (kombi) doğal gaz olduğu belirtilmelidir. Toplam inşaat alanı 2000 m² ve geçen binaların bireysel (kombi) sistemine geçişi için % 100, diğer durumlar için maliklerin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile karar alınmalıdır.
 • Bina Yapı Ruhsatı,Mimari Projeden Kat Alan Tablosu, müstakil binalarda bina yapı ruhsatı yada tüm dairelerin belediyeden onaylı emlak beyan dökümü, Belediye'den alınmış daire numaralarını gösterir bina güncelleme evrakı gereklidir.
 • Her daire için tapu sahiplerinin kimlik (üzerinde TC kimlik no bulunan) fotokopisi.
 • Abonelik başkası adına yapılacak ise noter onaylı vekaletname.

Binanızda gaz kullanan ya da Abone Bağlantı sözleşmesi imzalamış olan var ise;

 • İskan ya da elektrik/su aboneliğini (geçici yada şantiye tarifesi olmamalıdır) gösterir belge (bu evrak gaz güvence sözleşmesi esnasında getirilebilir, aksi halde gaz kullanılamaz).
 • Her daire için tapu kaydı veya fotokopisi ve kimlik (üzerinde TC kimlik no bulunan) fotokopisi. c) Abonelik başkası adına yapılacak ise noter onaylı vekaletname.
 • Noter onaylı Apartman karar defteri (8 ve daha fazla daireli binalar için) veya dilekçe; kararda kullanılmak istenen ısı sisteminin merkezi (kazan) olduğu belirtilmelidir. Karar maliklerinin sayı ve arsa payı oranında % 51 çoğunluğu ile alınmalıdır.
 • Bina yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni (iskan) veya tüm dairelerin belediyeden onaylı emlak beyannamesi (izin veya ruhsat yok ise). Mimari projeden kat alan tablosu.
 • Her daire için tapu sahiplerinin kimlik (üzerinde TC kimlik no bulunan) fotokopisi.
 • Abonelik yönetici dışında başkası tarafından yapılacak ise noter onaylı vekaletname.
 • Apartman yönetimi kaşesi. f) Yetkili tesisatçı firmanızdan alacağınız Kazan dairenize ait "Tesisat No".

Güvence sözleşmesi imzalayacak firma ile Bağlantı sözleşmesi imzalamış olan firma aynı ise evrakları güncel olmak üzere ilave evraka ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yetkili tesisatçı firmanızdan alacağınız işletmenize ait "Tesisat No". İşletmenin Kiracı olması durumunda ilave olarak;

 • Vergi Levhası,
 • Bağlı olduğu oda sicil kaydı,
 • Faaliyet Belgesi,
 • Şirket Kaşesi,
 • İmza Sirküsü,
 • Çalışma Ruhsatı (Belediye ya da ilgili bakanlıktan),

Güvence Bedeli; Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin doğal gazı kullanacak olan aboneye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayacı olan abonelerden sözleşme süresince sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde DİE’nin aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere tahsil ettiği bedeldir. Bu bedel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yıllık belirlenir.

Güvence bedelini faturaya yansıtma veya taksitlendirme gibi bir uygulamamız yoktur.

Tüketim bedelini taksitlendirme gibi bir uygulamamız yoktur.

Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” ya da ”BİREYSEL” olacağı ile ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne uygun alınmış apartman kararı olması gerekmektedir.

 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² 'nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
  • Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² 'nin üzerinde olan yerlerde ise kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.b. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken; Doğal gaz ile merkezi ısınma sistemine geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken; merkezi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
  • Doğal gaza müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası,
  • Elektrik veya su hizmetlerinden yararlandığınızı gösterir belge veya belgelerden birisinin fotokopisi.

Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi iki (2) günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık olarak okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak epdk mevzuatı 41 inci maddeye göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapar. Ancak, dağıtım şirketi, 50 m³'e ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır. Dağıtım şirketi, ihbarname ve/veya faturayı, son ödeme tarihinden en az yedi (7) gün önce abone adresine bırakır. Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakılacak endeks bildirim belgesi en geç üç (3) gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şirketine ulaştırılır. Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli, sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanan ortalama perakende satış fiyatı ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar taksitlendirilir.

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi” yaptıktan sonra Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım etkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir. Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza ceza tahakkuk ettirilecektir.