01.
Doğal Gaz Dağıtım

Sıkça Sorulan Sorular

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli karbonhidratlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğal gaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır. Organik teoriye göre milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarının yeryüzü kabukları arasına gömülen ve zamanla basınç ve ısı etkisiyle kimyasal değişikliklere uğrayarak meydana gelmiş fosil bir yakıttır. Doymuş hidrokarbonların ilk ailesidir. Genel formülü CH4 ‘dür. Metan diye okunur.

Doğal gaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir.

Tabii halde kokusuz olan doğal gaza, kullanıcının herhangi bir gaz kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici bir madde eklenir. Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım şebekesine verilen doğal gaza, çürük sarımsak kokusu veren THT (Tetra Hidro Teofen) ve TBT (Tetra Butil Merkoptan) maddesi katılmaktadır.

Doğal gazın yanabilmesi için hava ile yüzde 5-15 arasında karışım yapması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde olursa doğal gaz yanmaz. En iyi yanma karışımı yüzde 9 doğal gaz ve yüzde 91 havadır. Doğal gazın tutuşma sıcaklığı 650 Derecedir."Tam yanma" anında mavi bir alevle yanar.

Gazların çoğu zehirlenmeye yol açabilir. Bu zehirlenmeler Karbonmonoksit (CO)'e bağlıdır. CO kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücuda oksijen taşımasını önler ve böylece vücudun zehirlenmesine sebep olur. Doğal gaz karbonmonoksit içermediğinden zehirleyici değildir. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Çok miktarda bulunduğu zaman ortamda oksijen azalacağından boğulmaya sebep olabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan ortamların mutlaka havalandırılması gerekir.

Doğru kullanıldığı sürece doğal gaz tehlikeli değildir. Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım doğal gazın abonelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için her türlü tedbiri almaktadır.

Doğal gaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır. 

Doğal gaz konutlarda başlıca; Isıtma ve soğutma, sıcak su elde etme, pişirme amaçlı kullanılır, merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğal gaz verilebilir, Bireysel kullanımda ise şu seçenekler söz konusu olabilir, Sadece ısınma amacıyla (Doğal gaz sobası, kat kaloriferi), Isınma ve sıcak su elde etme amacıyla (kombi, boylerli kat kaloriferi, kat kaloriferi ve şofben), Isınma ve sıcak su ve pişirme amacıyla

Küçük sanayi atölye ve fırınlarda üretim amaçlı olarak kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya sanayisinde, cam ve kiremit imalatında da yararlanılan doğal gaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye’nin elektrik ihtiyacının küçümsenemeyecek bir kısmı doğal gazla çalışan santrallerde üretilmektedir.

Hava ile yakıtın karışması gaz halinde daha kolay olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise karbonmonoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur. Doğal gaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan enerji daha az olduğundan, doğal gaz daha verimli bir yakıttır.

Biline doğal gaz rezervlerinin petrol rezervlerine eşdeğer olduğu bilinmektedir. Ancak petrol tüketimi daha fazla olduğu için doğal gaz rezervlerinin petrol rezervlerine göre iki kat daha fazla dayanacağı tahmin edilmektedir. Doğal gaz rezervlerinin ömrü bilinen kaynaklarla 70 yıl civarında tahmin edilmektedir. Petrol için bu süre daha kısadır.

Doğal gazı tercih etmeniz için pek çok nedeniniz var: Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır. Doğal gaz ekonomiktir. Zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır. Doğal gaz çevre dostudur. Kalıcı atıklar bırakmadan yanar. Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır. Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz birincil enerji olarak borular ile, taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan, ulaşım yollarını meşgul etmeden ve trafik oluşturmadan kullanıcıya gelir. Doğal gaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan ya al ya öde anlaşmalarıyla emniyete alınmıştır. Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir. Doğal gaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez. Bir apartmanda her dairenin ayrı gaz sayacı monte ettirmesi halinde ne kadar gaz tüketildiği kolaylıkla belirlenir. Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.

Doğal gazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır: Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir. Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir. Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur. Alev boyu fuel-oil ve kömüre göre daha kısadır, yanmayı tamamlamak için gereken zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak maliyet azalır, yerden tasarruf edilir. Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar. Katı ve sıvı yakıtlar yanma ürünü olarak kükürt içerdiğinden, baca gazlarının suyun yoğunlaşma noktasına kadar soğutulması ve böylece suyun gizli ısısından faydalanılması imkânı yoktur. Ekonomizer ilave edilerek doğal gazın baca sıcaklığı 56 dereceye kadar indirilebilir. Doğal gaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur. Doğal gazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20, doğal gazda ise yüzde 5-10'dur. Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir. Temiz olması ve içerisinde kükürt bulunmamasından dolayı birçok sanayi sektöründe doğrudan kullanılabilmesi, hem sistem veriminin hem de ürünün kalitesinin artmasını sağlar. Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış kaynaklı enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Ayrıca boru hatlarıyla kullanıcıya kadar iletildiği için yakıtın taşıması için gerekli enerjinin tamamından tasarruf edilir ve karayollarında taşıyıcı araç yükünü azaltır.

Doğal gazın hemen hemen tamamı yurtdışından ithal edilmektedir. Bu bakımdan; uluslararası enerji politikaları ve USD kurundaki yükselişler doğal gaz fiyatını etkilemektedir. Buna rağmen; ülkemizde kullanılan diğer yakıt türleri ile karşılaştırıldığında doğal gazın son derece ucuz bir yakıt olduğu görülmektedir. Türkiye'de doğal gazın fiyatı, EPDK'nın yayınlamış olduğu Kurul kararları çerçevesinde belirlenmekte ve EPDK tarafından kontrol edilmektedir.

Doğal gaz sıvılaştırılarak tanklarda, gaz halinde basınçlı çelik depolarda veya yeraltındaki tabii boşluklar ve süngerimsi tabakalarda basınç altında depolanır. Yeraltı su gölleri ve dereleri. Doğal gaz basınçla buralara zerk edilir ve su yeryüzüne çıkartılır. Öncesinde, yeraltı gölünün, gazın sıkıştırma basıncına dayanıklı kil tabakası ile çevrili olması gerekir. Yeraltı kaya tuzu yatakları: Önce su zerk edilerek tuzun çözünürlüğü sağlanır ve yeryüzüne alınır, oluşan boşluğa doğal gaz basınç altında depolanır. Yeraltında yapay boşluklar: Bu tip boşluklar kayalık bölgelerde (granit, syanit, mika, kireç taşı, tebeşir, dolomit gibi maddelerden oluşan yer katmanlarında) madencilik teknikleriyle yapay olarak açılır. Pahalı bir teknik olduğundan diğer doğal gaz olanakların sınırlı olduğu yerlerde kullanılır. Gaz için sızdırmazlık sağlanması maliyeti artırıcı bir unsur olduğundan genelde sıvı yakıtlar için tercih edilir. Terk edilmiş madenler: İşlevini tamamlamış maden yatakları izolasyon ve sızdırmazlık sağlandığı takdirde kullanılabilir. İşlevi bitmiş doğal gaz ve petrol yatakları: Doğal gaz için en uygun ve tercih edilen yeraltı depolama şeklidir. Aynı zamanda en ekonomik olanıdır. Bazı durumlarda henüz işlevini bitirmemiş petrol ve gaz yatakları bile bir yandan üretim yapılırken dışarıdan doğal gaz verilerek depo görevini sürdürebilir.

Adres ve telefon numaralarımız için tıklayınız.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım faturalarının ödenebileceği yerler ile ilgili bilgi için tıklayınız.
Gaziantep Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım faturalarının ödenebileceği yerler ile ilgili bilgi için tıklayınız.

  • Merkezi Isınma; binanın tamamının kazan sistemi ile ısıtılmasıdır.
  • Bireysel Isınma; binanın kombi ve soba ile ısıtılmasıdır.

Trakya Bölgesi Abone Bağlantı Bedelini Hesaplamak için tıklayınız. 

Gaziantep Bölgesi Abone Bağlantı Bedelini Hesaplamak için tıklayınız. 

Bağlantı Anlaşması işleminizi yaptırdıktan sonra, sertifikalı tesisatçı firmanın kullanımınıza uygun olarak çizdiği Tesisat Projesi Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım tarafından onaylandıktan sonra gaz kullanımı için yapılan sözleşmedir.

Abone bağlantı bedeli doğal gaz piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen, Bağlantı Anlaşması esnasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir. Abone bağlantı bedeli, bağlantı ve sayaç bedellerinden oluşur. Sayaçlar; dağıtım şirketinin mülkiyetinde olup, abone bağlantı bedeli dışında hiçbir bedel alınmadan sisteme dahil edilir. Sayaçların takılması, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem dağıtım şirketince gerçekleştirilir. Konut ve ısınma amaçlı yerlerde: 200 m²'ye kadar 1 BBS, 200 m²'den sonra her 100 m²'ye 1 BBS olmak üzere, Abone Bağlantı Bedeli = Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli

Konut ve Isınma amaçlı Bağlantı Anlaşması İşlmleri için tıklayınız!

Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit): Abone Bağlantı Bedeli: Servis hattı bedeli + sayaç bedeli + % 10 kar marjı toplamından oluşur. (KDV Dahil Değildir.) Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde (münferit olmayan): 200 m²'ye kadar 1 BBS, 200 m² den sonra her 100 m²'ye 1 BBS olmak üzere, Abone Bağlantı Bedeli = Bağlantı Bedeli + Sayaç Bedeli Not: Mal ve Hizmet üretim amaçlı yerlerde Abone bağlantı bedeli, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanmaktadır.

Mal ve Hizmet amaçlı Bağlantı Anlaşması İşlemleri için tıklayınız!                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trakya Bölgesi Güvence Bedelini hesaplamak için tıklayınız. 

Gaziantep Bölgesi Güvence Bedelini hesaplamak için tıklayınız. 

Güvence (depozito) bedeli; Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’ın alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaçlardan tahsil ettiği bedeldir. Güvence bedeli, Abonelik sözleşme işleminiz esnasında peşin veya taksitli olarak alınır.

Trakya Bölgesi Abonelik İşlemleri için tıklayınız.
Gaziantep Bölgesi Abonelik İşlemleri için tıklayınız.

Gaz kullanımına başlayabilmeniz için, “Abonelik Sözleşmesi” (Doğal gaz Kullanım Sözleşmesi) yaptıktan sonra Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’ın yetkili mühendisleri tarafından gaz açılışı yapılması gerekir. Sertifikalı firmanızdan randevu gününü öğrenebilirsiniz. Aksi takdirde usulsüz gaz kullanmış olacaksınız ve tarafınıza cezai müeyyide uygulanacaktır. UYARI! Ne şekilde olursa olsun, resmi gaz açılışı yapılmadan gerçekleşecek usulsüz kullanımlarda Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım sizi sorumlu tutar ve tarafınıza cezai müeyyide uygular.

Aktif kullanımdan önceki son işleminiz olan “Gaz Açma İşlemi” için Tesisatçı firmanızın’ Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım’a başvurması ve gaz açılışı için randevu alması gerekir. Randevu tarihinde yetkili mühendisimiz tarafından tesisatın uygunluk kontrolü yapıldıktan sonra gaz açılır. Doğal gazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak için ne yapmak gerekir? Doğal gazın önceden kullanılmış olduğu bir yerde tekrar gaz kullanmak istediğinizde; yeni sözleşme için Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım Abone Merkezlerimize başvurmanız gerekmektedir. UYARI! o Yeni sözleşme işlemleri ancak gazı kullanacak şahsın adına ve bizzat kendisi tarafından yapılmalıdır. o Sözleşme işlemlerinin üçüncü şahıslar tarafında yapılacak olması durumunda vekâletname gerekmektedir. o Yürütülen işlemler esnasında, ilgili tesisata ait ödenmemiş borç bulunmamalıdır.

Abonelik sözleşmesi sona erdirilen veya erdirilecek olan müşterinin kapama vanası mühürlenir ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tutanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilir. Müşterinin alacağı varsa, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde iade edilir.                                                                                                                                     

Trakya Bölgesi fesih işlemleri için tıklayınız!
Gaziantep Bölgesifesih işlemleri için tıklayınız!

  • Faturanızın son ödeme son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde gaz arzınız durdurulur.
  • Doğal gazı kesilen aboneye, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, en geç 24 saat içinde yeniden doğal gaz verilir.

Ekiplerimiz gaz açımına geldiğinde doğal gaz ile ilgili kullanacağınız bütün cihazların kullanıma hazır halde bulunması gerekmektedir. Ayrıca; ocağın bulunduğu yerde iki adet menfez (havalandırma) bulunmalıdır. Kombi dışarıda ise; kombi dolabı olmalıdır. Sayaç dışarıda ise; muhafazalı bir şekilde olması gerekmektedir.

Sayaç sesli bir şekilde çalışıyor yada gaz kullanımı olduğu halde sayaç dönmüyor ise abone merkezlerimize başvurmanız gerekmektedir.