01.
Doğal Gaz Dağıtım

Tesisatçı Firmalar İçin İç Tesisat

Sertifika; "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" kapsamında düzenlenen belgeyi kapsar.

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası kapsamında faaliyet gösteren sertifika sahibi gerçek veya tüzel kişiyi belirtir.

Matbu evraklar bir müracaat dosyası şeklinde firma, mühendis ve tesisatçı evrakları olarak hazırlanır ve bağlı bulunulan işletme müdürlüğüne teslim edilir.

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Firma Tanıtım Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sertifikalı Firma Mühendis Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sertifikalı Firma Tesisatçı Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sertifikalı Firma Tesisatçı İşe Başlatma Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sertifikalı Firma Tesisatçı İşten Ayrılış Dilekçesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.