01.
Doğal Gaz Dağıtım

Fesih İşlemleri

Gaz aboneliğinizi sona erdirmek için Zorlu Enerji Doğal Gaz Dağıtım'a şahsen başvurarak fesih dilekçesi doldurmanız gerekmektedir. Vekâleten fesih yaptıracaklar için noter onaylı vekaletname gerekmektedir. (Vekâletname içinde doğal gaz fesih/iptal ibaresi bulunmalıdır.)

Başvuru için gereken;

Gerçek Kişi;
Kimlik
Banka IBAN No

Tüzel Kişilik;
İmza sirküleri
Şirket kaşesi
Banka IBAN No

Resmi Kurum;
Yetkilendirme yazısı,
Kimlik fotokopisi,
Kurum banka IBAN No

Apartman Yönetimi;
Yönetici Kimlik fotokopisi,
Banka IBAN No

Fesih ile ilgili karar, ( Kararda; fesihe istinaden güvence bedelinin hangi IBAN numarasına yatırılacağı belirtilmelidir.)

*05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi' ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek, talep tarihinden itibaren on beş gün içerisinde kendisine veya onun yetkili temsilcisine varsa borçlarınız tahsil edildikten sonra iade edilir.

Fesih işlemlerinizi;

e-Devlet üzerinden, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezimizden veya Online Fesih işlemleri menüsünü kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Online Fesih İşlemleri için tıklayınız!