01.
Doğal Gaz Dağıtım

İç Tesisat Teknik Şartnamesi

Evsel ve küçük tüketimli ticari tesislerde, doğalgazın kullanımına yönelik olarak iç tesisat tasarımı, her türlü doğal gaz teçhizat ve cihazlarının yerleştirilmeleri, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletmeye alınmasından sonraki tekrar kontroller, yapılabilecek ilave ve tadilatlar ile ilgili teknik şartname aşağıda yer almaktadır.