01.
Doğal Gaz Dağıtım

Sanayi Tüketicileri

Dağıtım bölgemizde bulunan ve/veya yeni devreye girecek olan serbest tüketicilerin haberleşme sistemlerinin, 4646 sayılı doğal gaz piyasası kanunu ve ilgili mevzuat kükümleri gereği SKM Sevkiyat Kontrol Merkezi haberleşmesinin usul ve esasları hakkındaki teknik şartnameyi buradan indirebilirsiniz.