Şirketimizin Sağladığı Servisler | Zorlu Enerji
01.
Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaatı

FAALİYET ALANLARI

FAALİYET ALANLARI

Mühendislik, Satınalma ve Yapım (EPC) Faaliyet Alanları;

 • Fosil Yakıtlı Enerji Santralleri
 • Yenilenebilir Enerji Santralleri –Jeotermal – Rüzgar – Güneş – Hidroelektrik
 • Elektrik İletim Hatları ve Şalt Sahaları
 • Su ve Atık su Arıtma Tesisleri
 • Petrokimya Tesisleri
 • Endüstriyel Tesisler
 • Petrol ve Gaz Tesisleri & Boru Hatları

Çevre Dostu ve Uygun Maliyetli Çözümler ile Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaatı Alanında Sunduğu Hizmetler;

 • Proje Yönetimi
 • Başlangıç/Planlama Aşaması Mühendisliği
 • Temel ve Detay Mühendislik
 • Üretim
 • Lojistik ve Satınalma
 • Yapım ve Yapım Faaliyetleri Yönetimi
 • İşletme Öncesi Devreye Alma ve İşletmeye Alma Hizmeti
 • İşletme ve Bakım

Çözüm ve sonuç odaklılığı, güvenilirliği, esnekliği ve güçlü ekonomik performansı ile tanınan Zorlu Enerji Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaatı hizmetleri ile, son zamanlarda, geliştirme stratejisini uluslararası alanda tanınmış, lider bir EPC (Mühendislik-Satınalma-Yapım) yüklenicisi olmaya odaklamıştır. Bu amaca paralel olarak, Zorlu Enerji, Afrika, Ortadoğu, BDT ülkeleri, Rusya, Endonezya gibi ülke ve bölgeleri hedeflemektedir. Başarılı proje uygulamalarındaki geçmiş performansına ek olarak, Zorlu Enerji, şirketin faaliyetlerini yeni bölgesel büyüme pazarlarına genişletmesine olanak sağlayan güçlü bir finansal pozisyona sahiptir.