01.
Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaatı

Entegre Yönetim Sistemi

Zorlu Endüstriyel ’de uygulanan Entegre Yönetim Sistemi (kalite, iş sağlığı ve çevre) ile insan kaynağının optimizasyonu, bilgi ve yetkinliklerin entegrasyonu geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi hedefler, planlar, kaynaklar, aksiyonlar, sonuçlar ve tüm çalışanların katılımıyla elde edilmiş analizleri de kapsayan sistematik bir süreç yaklaşımıdır

Zorlu Endüstriyel ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 standartlarına göre belgelendirilmiş yönetim sistemlerine sahiptir.

 

Kalite Yönetimi

Zorlu Endüstriyel hızlı karar verme ve uygulamayı esas alan minimum bürokrasi ve dokümantasyona dayalı bir Kalite Yönetim Sistemi kurmuştur. Bu özellikler saha odaklı yönetim ve süreç yaklaşımından yararlanarak kalite yönetim sistemi içerisinde başarı ile entegre edilmiştir.

ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi ve güvence altına alınması için kullanılan önemli bir araçtır. Zorlu Endüstriyel, ISO 9001 sertifikasyonunun geçerliliği için bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

 

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetimi

Zorlu Endüstriyel, “Sıfır Kaza” felsefesini benimseyerek ofislerinde, proje sahalarında ve ilgili tüm tesislerinde çalışanlarını ve tüm paydaşlarını korumak amacıyla iş sağlığı, güvenliği ve çevre politika ve hedeflerini oluşturmuştur. Bu politika ve hedefler, proje faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek her türlü çevresel etkiyi de kapsamaktadır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Standardı ve ilgili mevzuata dayanmaktadır.

Zorlu Endüstriyel, yapımını gerçekleştirdiği tüm projelerde dünya standartlarında bir performansa sahip olmak için iş sağlığı güvenliği ve çevre konularının organizasyonel kültürün ayrılmaz birer parçası olduğunun bilincindedir.

 

Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası için tıklayınız.