Çalışan Memnuniyeti

Bağımsız bir şirket tarafından gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile Zorlu Enerji çalışanlarının memnuniyet ve bağlılıkları ölçülmektedir. Çalışma ortamından şirket yönetimine, performans değerlendirme sisteminden kurum içi iletişime ve ücret/yan haklara kadar çok farklı boyutlarda sorgulama yapılarak çalışanların beklenti ve değerlendirmeleri alınmaktadır. Anket sonuçları şirketlerin tepe yöneticileri ile paylaşılmakta; kendilerinden aksiyon planları istenmektedir. Ayrıca lokasyon bazlı sonuçlar çalışanlarla grup toplantıları ile paylaşılmakta; görüşleri alınmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti

Zorlu Enerji’de  6.ayını tamamlayan her çalışana uygulanan değerlendirme anketiyle; çalışanın şirket hakkındaki genel olarak değerlendirmesi, çalışma ortamı, yöneticisi, ekibi ve işiyle ilgili izlenim ve görüşleri alınmaktadır. Zorlu Enerji’de çalışan tüm yöneticiler, çalışanlarının şirkette çalışmaktan memnun olmalarını sağlamakla görevlidir.