İnsan Kaynakları Politikası

Zorlu Enerji olarak geleceğin enerjisini; en büyük değerimiz olarak gördüğümüz çalışanlarımızın gücü, tutkusu ve bağlılığı ile şekillendireceğimize inanıyoruz. İnsan Kaynakları politikamızı ve uygulamalarımızı da bu anlayışla oluşturuyoruz.

Çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve katılımcılığı, yenilikçiliğin ve gelişimin temeli olarak görüyor; bu düşünceyle çalışanlarımız için kapsayıcı bir iş ortamı yaratmaya odaklanıyoruz. Oluşturduğumuz bu iş ortamıyla çalışanlarımız, bireysel ve mesleki gelişim sağlama fırsatı yakalarken aynı zamanda çevresel, sosyal meselelerde ve yönetişime dair konularda amaç odaklı çalışabilme imkanı buluyor.

Böylece Zorlu Enerji çatısında altında çalışanlarımız; ürettikleri işlerle, sürdürülebilir bir yaşamın ve daha iyi bir geleceğin inşasında aktif bir şekilde rol alabiliyorlar. Yeni nesil insan kaynağının en önemli önceliklerinden biri olan, yaptıkları işte anlam arama çabasına, sunduğumuz bu kapsayıcı iş ortamı sayesinde karşılık bulabiliyorlar.

Zorlu Enerji olarak bu yaklaşımımızla, çalışanlarımıza hayallerini gerçekleştirebilecekleri, sadece kendileri için değil dünya için de iyi olanı yapabilecekleri, inisiyatif alarak kurum içi birer girişimci gibi hareket edebilecekleri, sürekli gelişimi destekleyen bir iş ortamı taahhüt ediyoruz.

Bu nedenle Zorlu Enerji ile çalışmak isteyenlerin seçimini; mevcut işlerimizle ilgili yetkinliklerinin yanı sıra, dünya ve kendisi için hayalleri olan, gelişime açık ve sözünü ettiğimiz sürdürülebilirlik odaklı kurum kültürümüzü içselleştirerek bizimle çalışacağına inandığımız adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikasını oluştururken de öncelikle şirketimizi geleceğe taşıyacak en büyük paydaşımızın çalışanlarımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. “Geleceğin Enerji Şirketi” olma vizyonumuza uygun bir şekilde; sadece alanında en iyi olmakla kalmayıp dünya için iyi olanı yapmayı öncelikli gören, bununla uyumlu insan kaynakları stratejileri geliştiren, insana dokunan ve anlam yaratan, saygılı, farklılıkları her zaman zenginlik olarak gören insan kaynakları politikalarını benimsiyoruz.

İnsan kaynakları politikamızın yapı taşları

  • Çeşitliliği, fırsat eşitliğini ve katılımcılığı pekiştiren kapsayıcı bir iş ortamı oluşturmak
  • Pozitif, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir iş kültürü geliştirmek
  • Dünya için iyi olanı hedefleyen sürdürülebilirlik anlayışını yerleştirmek
  • Toplumsal sorumluluk için gönüllüğü teşvik etmek
  • Açık, şeffaf ve etkileşimi yüksek bir iletişim yönetimi yürütmek
  • İnsan kaynakları sürecinde teknoloji ve dijitalleşmeyi etkin bir şekilde kullanmak
  • Mesleki ve bireysel gelişimi esas alan eğitim ve gelişim fırsatları sunmak
  • “Geleceğin Enerji Şirketi” vizyonuna uygun yetenekleri çekmek ve elde tutmak