ROTOR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla kurulmuş ve 2007 yılında Zorlu Enerji Grubu bünyesine dahil edilmiştir. 

Rotor, 19 Aralık 2003 tarihinde EPDK’dan Osmaniye ilinde 135 MW’lık “Rüzgar Enerji Santrali”nde elektrik üretimi amacıyla 30 yıllığına üretim lisansı temin etmiştir. 2008 yılının Temmuz ayında inşaat işlerine başlanmış olan Zorlu Enerji iştiraklerinden Rotor’un Osmaniye’deki rüzgar santralinde, 2010 yılı sonu itibarıyla 54 türbinin tamamının geçici kabulü gerçekleşmiş olup santral 135 MW’lık tam kurulu kapasitesiyle ulusal şebekeye resmi olarak bağlanmıştır. 

Rotor 16.11.2009 tarih ve 2009/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Osmaniye ilinin iki ayrı bölgesinde 50 MW ve 60 MW kurulu güce sahip rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde 05 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 25 yıl süre ile elektrik üretmek için sahibi olduğu lisanslarını Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye devretmeye karar vermiştir. Alınan devir kararı EPDK tarafından da onaylanmış olup sırası ile 15.07.2010 tarihli ve EÜ/2650 – 3/ 1648 sayılı ve 15.07.2010 tarihli ve EÜ/2650 – 4/1649 sayılı üretim lisanları EPDK tarafından Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiştir. 

Santralin yapım sürecinde kapsamlı çevresel ve sosyal araştırmalar yapıldı, doğal yapıyı korumak ve yöre yaşayanlarının sosyoekonomik düzeyinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler geliştirilmekte, Mehmet Zorlu Vakfı aracılığıyla gençlerin eğtimi desteklenmektedir. 

İşletme aşamasındaki Gökçedağ Rüzgar Santrali üretim sahasında ve projenin etki alanında çevresel izleme, ağaçlandırma, sosyal ve tarımsal araştırma çalışmaları sürdürülmektedir.