ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, hidroelektrik ve jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi müşterilere satmak amacıyla 2008 yılında kuruldu. 

5 Mart 2008’de gerçekleştirilen ADÜAŞ (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.

Zorlu Doğal, ihale ile Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de bulunan hidroelektrik santrallerinin yanı sıra Denizli’de faaliyet gösteren Kızıldere I ve II jeotermal santrallerinin de 30 yıllık işletme hakkına sahip oldu.  

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyümeyi hedefleyen Zorlu Doğal, toplam 207.6 MW kurulu güce sahip santrallerinde 1 milyar kWh’in üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. 

Kızıldere II Jeotermal Santrali, sera ve konut ısıtması ile gazın ticari tedariki hizmetleriyle jeotermal enerjinin entegre kullanımı açısından uluslararası standartlara sahip bir tesistir. 

 

Zorlu Doğal santralleri:

 

Tokat Ataköy Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 5,5 MW Elektrik

 

Eskişehir Beyköy Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 16,8 MW Elektrik

 

Kars Çıldır Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 15,4 MW Elektrik

 

Rize İkizdere Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 24,94 MW Elektrik

 

Erzurum Kuzgun Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 20,9 MW Elektrik

 

Tunceli Mercan Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Kanal Tipinde Enerji Santrali

Kapasitesi: 20,4 MW Elektrik

 

Erzincan Tercan Santrali

Türü: Yenilenebilir Hidrolik Rezervuarlı Enerji Santrali

Kapasitesi: 15 MW Elektrik

 

Kızıldere I Santrali

Türü: Yenilenebilir Jeotermal Enerji Santrali

Kapasitesi: 15 MW Elektrik

 

Kızıldere II Santrali

Türü: Yenilenebilir Jeotermal Enerji Santrali

Kapasitesi: 80 MW Elektrik

 

Zorlu Enerji, Kızıldere III projesinin 99,5 MW kurulu güce sahip ilk ünitesini 320 Milyon dolar yatırımla tamamlamıştır. Devreye alınan 65,5 MW kurulu güce sahip ikinci ünitesi ile 165 MW kurulu güce ulaşan Kızıldere III Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal enerji santrallerinden biri oldu.