ZORLU ENERJİ DAĞITIM AŞ

Zorlu Enerji’nin, Zorlu Enerji Dağıtım Anonim Şirketi’ne 50.000 TL sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmasına ve sermaye borcunun tamamına tekabül eden 50.000 TL’nin tescilinden önce ödenmesine karar verilmiş olup, kuruluş ve tescil işlemleri 20 Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz çatısı altında faaliyet bütünlüğünün sağlanmasını amaçlayan kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, doğalgaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ (“Trakya Doğal Gaz”) ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin (“Gaziantep Doğal Gaz”) toplam sermayelerinin %90’ını temsil eden paylarının tamamının ilgili Zorlu Grubu şirketlerinden Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından aşağıda belirtilen koşul ve bedeller üzerinden devralınmasına karar verilmiş olup, pay devirlerinin EPDK onayları 19 Haziran 2018 ve 22 Haziran 2018 tarihlerinde tamamlanmıştır ve devir işlemleri gerçekleşmiştir.