ZORLU HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Zorlu Hidroelektrik, hidroelektrik santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen enerjiyi satmak üzere 2007 yılında kurulmuştur.

EPDK'nın 7 Haziran 2012 tarih ve 3870/3 sayılı kararı ile Zorlu Enerji’nin Denizli ilinde kurmayı planladığı 127,8 MWm / 124 MWe kapasiteli Sami Soydam Sandalcık Barajı ve HES projesine ilişkin üretim lisansı, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 7 Haziran 2012 tarihinden itibaren Zorlu Hidroelektrik'e devredilmiştir.

2016 itibarıyla Sami Soydam Sandalcık Barajı ve HES projesine ilişkin üretim lisansı tadil edilerek lisansa derç edilen kurulu güç 127,8 MWm/124 MWe'den 130,801 MWm/125,866 MWe'ye yükseltilmiştir.

Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ, yaptığı son değerlendirmeler sonucunda Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesine devam etmemeye karar vermiş olup, projeye ilişkin üretim lisansını (130,801 MWm/125,866 MWe) sonlandırmak için 11.08.2017 tarihinde EPDK'ya başvurmuştur. Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin başvurusu doğrultusunda Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES projesinin EÜ/3870-3/2348 numaralı üretim lisansının sonlandırıldığına ilişkin Kurul kararı 22.08.2017 tarihinde EPDK tarafından tebliğ edilmiştir.