Risk Yönetimi

Zorlu Enerji şirketlerinin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanarak risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi faaliyetleri Zorlu Holding Kurumsal Risk Yönetimi Bölümü tarafından yürütülmektedir. Zorlu Holding tarafından uygulanan Kurumsal Risk Yönetimi, Holding ve Holding şirketlerini amaçlarından saptıracak her olayın tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve tutarlı, kapsamlı ve ekonomik olarak yönetilebilmesini sağlayan bir çerçeve veya bir kurallar bütünüdür. Bu çerçeve, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations), ISO 31000 gibi global anlamda kabul görmüş Kurumsal Risk Yönetimi çerçeveleri baz alınarak oluşturulmuştur. Zorlu Enerji maruz kaldığı tüm riskler Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesi ile belirli bir risk tolerans seviyesinde (risk iştahı) yönetilmekte, şirketin amaçları ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olunmaktadır. Bu yaklaşım ile riskler ayrı ayrı değil, bir portföy yaklaşımı ile değerlendirerek ve birbirleriyle aralarındaki ilişkiler gözetilerek yönetilmektedir.