Sürdürülebilir Önceliklerimiz

Zorlu Enerji, beşinci Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık çalışmaları kapsamında 2016 yılında yürüttüğü Paydaş Katılım Çalıştayı’nı takiben 2017 yılında paydaşlarının güncel görüşlerini toplamak amacıyla online bir anket düzenlemiştir. Anket sonucu ortaya çıkan Öncelikli Konular Matrisi’nde, yatay eksende Zorlu Enerji’nin ilgili öncelikli konu üzerindeki etkisi, dikey eksende ise aynı konunun paydaşlar için önemi belirtilmiştir. Matrisin sağ üst köşesinde konumlanan konular yüksek öncelik taşırken, sağ alt köşeye doğru konumlanan konuların öncelik derecesi daha düşüktür.

Bir önceki raporlama döneminden farklı olarak Matris’e yeni eklenen öncelikli konular; Marka Değeri, Mevzuata ve Kamu Politikalarına Uyum, Strateji Yönetimi, Kurumsal Yönetişim ve Şeffaflık, Tedarik Zinciri Yönetimi ile İnovasyon ve Akıllı Sistemler olmuştur.

Şirket içi yapılanmanın yanı sıra SWOT analizinin ortaya koyduğu ve sektörel değişikliklerin sonucu olarak gözlenen yeni öncelikli konular, Sürdürülebilirlik Politikası’nda ve Strateji’de kapsamlı bir şekilde işlenmiştir.

 

 

Sürdürülebilir Önceliklerimiz