Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

  • Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz. Dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız.
  • Sektöre yön veren inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız ile akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yaparız.
  • Tüm faaliyetlerimizi etik kurallara bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak bütünsel bir kurumsal yönetim anlayışı ve devamlı iyileştirme bakış açısı ile gerçekleştiririz.
  • Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltırken, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili etki alanımız dahilindeki yerel halkı, sivil toplumu ve ilgili tüm paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunuruz.
  • En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.
  • Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştirir ve performansımızı şeffaf olarak raporlarız.
  • Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem vererek, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı değer zincirimize yaymaya özen gösteririz.
  • Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, doğalgaza ve destek hizmetlerine kesintisiz ulaşmasını sağlarız. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.
  • Sürdürülebilirlik Politikası’nın efektif olarak ilgili paydaşlar ile iletişimini sağlayarak takibini yaparız.