Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Zorlu Enerji, Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni “2022 Vizyonu” ile yola çıkarak geliştirmiştir. Zorlu Holding çatısı altında çizilen yol haritası kapsamında çevresel & sosyal duyarlılığı ön planda tutan Grup, Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni güncellerken;  güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte risk ve fırsatlarını SWOT analizi yaparak gözden geçirmiş, paydaşları ile iletişime geçerek onlar için öncelikli konuları belirlemiş ve bu iki çalışmanın çıktıları ile kapsayıcı bir Sürdürülebilirlik Politikası hazırlamıştır. Gerçekleştirilen çalışmanın son aşamasında ise Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Komite Üyeleri’nin katılımı ile Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu bir Sürdürülebilirlik Stratejisi belirlemiştir.

Durum değerlendirmesi adına yapılan SWOT analizi ile son dönemdeki sektörel gelişmeler analizlere entegre edilmiş, paydaş görüşleri alınarak öncelikli konular tekrar değerlendirilmiş ve Sürdürülebilirlik Politikası bu doğrultuda güncellenmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların çıktıları ve Zorlu Holding yol haritası baz alınarak, öne çıkan sürdürülebilirlik konuları 7 odak alan altında tanımlanmıştır. Güncellenen Sürdürülebilirlik Politikası ışığında yeni Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Stratejisi oluşturulmuştur.

 

Sürdürülebilirlik Stratejisi

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KURULU


Sürdürülebilirlik kapsamında ele alınan konuların daha etkili ve geniş kapsamlı bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilirlik stratejimizin belirlenmesi ve hedef ve aksiyonların uygulanmasına önderlik etmesi amacıyla Ekim 2015’te Şirket içindeki farklı birimlerin yöneticilerinin yer aldığı Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturulmuştur.


Sürdürülebilirlik Kurulu’nda temsil edilen birimlerimiz, sürdürülebilirlik stratejimizdeki hedef ve aksiyonların takip edilmesi, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, çalışanların sürdürülebilirlik faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlayacak iletişim kanallarını ve araçları geliştirmek, risk ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek de Kurul’un görev kapsamına girmektedir.


Zorlu Enerji Sürdürülebilirlik Kurulu, Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi’nin başkanlığında ve İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri, Muhasebe, Satınalma, Yatırımlar, Elektrik ve Doğal Gaz Ticareti, GAZDAŞ, Risk Yönetimi, İç Denetim ve Kontrol, Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Birimleri’nden birer temsilci ve santral yönetici temsilcilerinin katılımı ile 3 ayda bir toplanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Kurulu tüm çalışmalarını direkt olarak Zorlu Enerji Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulunun sürdürülebilirlik çalışmalarını takip eden üyesine direkt rapor eder.