Üyeliğimiz Bulunan Ulusal ve Uluslararası Dernek ve Oluşumlar | Zorlu Enerji

Üyelikler ve İşbirlikleri

Zorlu Enerji olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında ulusal ve uluslararası dernek ve oluşumların üyesi ve ortak amaç inisiyatiflerinin imzacısı oluyoruz.

Üyelikler

*Tüm üyeliklere alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, ülkemiz ve dünyada sürdürülebilir bir geleceğin tahsisi adına yenilebilir enerji yatırımlarına yönelik önemin farkında olarak bu yatırımların önceliklendirilmesi için kamu, sivil toplum ve özel sektör platformlarında bilimsel temellere dayanan sözcülük yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alıyor ve yetkinlik odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir enerjiyi odağına alan derneklerin iş birliğinde çalıştay ve seminerlerde konuşmacı olarak katılıyor, uzman görüşümüzü paylaşıyoruz.

Üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları ve şirket içi temsiliyet tablosu aşağıda sunulmuştur.

 

Dernek Adı

Temsilciler

Şirket İçi Görevi

STK Görevi

DEİK Türkiye - İsrail İş Konseyi

Sinan AK

CEO

Yürütme Kurulu Başkanı

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

DEİK Enerji İş Konseyi

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - ABD İş Konseyi

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Rusya İş Konseyi

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Yunanistan İş Konseyi

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - İngiltere İş Konseyi

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği)

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi)

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

ENVER (Enerji Verimliliği Derneği)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

ETD (Enerji Ticareti Derneği )

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

EÜD (Elektrik Üreticileri Derneği)

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü )

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

GÜYAD (Enerji Yatırımcıları Derneği)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

ÇATIDER (Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

DEK (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Derneği)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

United Nations Global Compact Türkiye

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

SMİ (Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

IICEC (Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi)

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Enerji Meclisi

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

E-MOD (E-mobilite Operatörleri Derneği)

Sinan Ak

CEO

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

H2DER (Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği)

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

GENSED (Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği)

Sinan Ak

CEO

Temsilci Üye

ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği)

Sinan Ak

CEO

Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Enerji Çalışma Grubu

Sinan AK

CEO

Temsilci Üye

TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği)

Ali Kındap

Genel Müdür, Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Temsilci Üye

JED (Jeotermal Enerji Derneği)

Ali Kındap

Genel Müdür, Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Dernek Başkanı

BİYODER (Biyoenerji Derneği)

Ali Kındap

Genel Müdür, Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Temsilci Üye

Hidrojen Teknolojileri Derneği

Ali Kındap

Genel Müdür, Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Temsilci Üye

ENSİA (Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)

Ali Kındap

Genel Müdür, Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Temsilci Üye

TÜRKOTED (Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği)

Ali Kındap

Genel Müdür, 
Yatırımlar,İşletme ve Bakım

Temsilci Üye

ERTA (Entegre Raporlama Türkiye Ağı)

Elif Yener

Genel Müdür, Mali İşler

Temsilci Üye

GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği)

Fuat Celepci

Genel Müdür,
Elektrik ve Gaz Dağıtım Operasyonları

Temsilci Üye

SALES NETWORK

İnanç Salman

Genel Müdür, Ticaret

Temsilci Üye

TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları ve Üreticileri Derneği)

İnanç Salman

Genel Müdür, Ticaret

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Bulgaristan  İş Konseyi

Nihat Türksever

Genel Müdür Yardımcısı, ZES İş Geliştirme

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Japonya İş Konseyi

Abdullah Çerekçi

Direktör, Zorlu Holding Strateji ve İş Geliştirme

Temsilci Üye

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi

Abdullah Çerekçi

Direktör, Zorlu Holding Strateji ve İş Geliştirme

Yürütme Kurulu Başkanı

DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi

Evren Evcit

Direktör, Solar ve Yurtdışı Yatırımlar

Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı

DEİK Türkiye - Filistin İş Konseyi

Evren Evcit

Direktör, Solar ve Yurtdışı Yatırımlar

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Endonezya İş Konseyi

Evren Evcit

Direktör, Solar ve Yurtdışı Yatırımlar

Temsilci Üye

KİD (Kurumsal İletişimciler Derneği)

Funda Küçükosmanoğlu

Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Temsilci Üye

ÖSGD (Özel Sektör Gönüllüleri Derneği)

Funda Küçükosmanoğlu

Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Temsilci Üye

SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği)

Funda Küçükosmanoğlu

Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Temsilci Üye

TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)

Funda Küçükosmanoğlu

Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Temsilci Üye

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği

Funda Küçükosmanoğlu

Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - İtalya İş Konseyi

Özlem Gelbal Uluışık

Hukuk İşleri Direktörü

Temsilci Üye

TRAI (Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi)

Adnan Çomakoğlu

Müdür, Yeni Nesil Teknolojiler

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Hollanda  İş Konseyi

Müge Dolay Giritli

Hukuk İşleri Müdürü

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Karadağ İş Konseyi

Müge Dolay Giritli

Hukuk İşleri Müdürü

Temsilci Üye

KalDer (Türkiye Kalite Derneği)

Tamer Soylu

Müdür, Sürdürülebilirlik

Temsilci Üye

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma
Grubu

Tamer Soylu

Müdür, Sürdürülebilirlik

Temsilci Üye

DEİK Türkiye - Hırvatistan İş Konseyi

Zeynep Alemdaroğlu

Hukuk İşleri Müdürü

Temsilci Üye

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Sinan Ak CEO Temsilci Üye

İşbirlikleri

UNGC- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Zorlu Enerji, hakim ortağı Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna göre şekillendirdiği UN Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 2020 yılında katılımcı üyesi olarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin içinde yer aldı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

UNGC Young SDG Innovators- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Genç SKH Yenilikçileri

UN Global Compact’in küresel çapta yürüttüğü Young SDG Innovators Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor. Üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temelli iş modellerini öğrenirken, bu amaçlara yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik ediyor. Ocak-Ekim 2021 arasında planlanan bu özel programa ilk kez katılacak olan Zorlu Enerji’nin gençleri, daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak üzere çalışırken, aynı zamanda Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını da daha ileriye taşıyacak.

CDP-Carbon Disclosure Project (CDP)-Karbon Saydamlık Projesi

Zorlu Enerji, 2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil olarak, iklim değişikliği konusunda kurumsal politika ve hedeflerine, karbon emisyon miktarlarına ve azaltım hedeflerine yönelik bildirimde bulunmaya başlayarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project)’ne Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi oldu.

2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu

‘’Corporate Leaders Network for Climate Action” öncülüğünde hazırlanan 2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu-Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucu üyesiyiz.

GRI -Küresel Raporlama İnisiyatifi

2009 yılından itibaren yayınlanan sürdürülebilirlik raporları GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde iki yılda bir yayımlanmaktadır. UN Global Compact üyeliğiyle birlikte , 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporu yıllık olarak yayımlamaya başlayacaktır.

WEPs-Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara toplumsal cinsiyet eşitliği programıyla katkı sağlerken yol gösterici olarak Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin teşvik edilmesi konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşuyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6. sürdürülebilirlik raporu ile üst üste 4.kez yerini almıştır.

Yüzde 30 Kulübü Platformu

Zorlu Enerji, kadınların iş dünyasında söz sahibi olaması gerekliliği inancımız ile ‘yönetim kurullarında ve üst yöntim kademelerinde en az %30 kadın temsiliyetini’ hedefleyen yüzde 30 kulübü platformunun üyesidir. 2020 yılı sonu itibarı ile Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin 2’si kadın.

Platform İşbirlikleri

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadınların kariyerlerinde ilerlemesini, profesyonel gelişimini ve eğitimini destekleyen sektörün iki öncü kadın örgütü WinG Türkiye (Women in Geothermal Türkiye) ve TWRE (Turkish Women Renewable and Energy) platformlarını farklı projeler kapsamında destekliyoruz.

Çalışma Grupları

TÜSİAD- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Zorlu Enerji, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) enerji alanında aktif bir üyesi olarak Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü çalışma gruplarına katılım sağlayarak, ilgili regülasyonlar, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda  aktif işbirliği ve projeler geliştirilmektedir.

SKD- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin Enerji, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans çalışma gruplarına katılım sağlanarak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Mehmet Zorlu Vakfı

Hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve her alanda en iyiler arasında yer almaya hazırlanan gençlerin hayatında fark yaratmak amacıyla kurulan Mehmet Zorlu Vakfı ile Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ve Burs Programı alanlarında işbirliği yapılmaktadır.