Üyelikler ve İşbirlikleri

Zorlu Enerji olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında ulusal ve uluslararası dernek ve oluşumların üyesi ve ortak amaç inisiyatiflerinin imzacısı oluyoruz.

Üyelikler

*Tüm üyeliklere alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, ülkemiz ve dünyada sürdürülebilir bir geleceğin tahsisi adına yenilebilir enerji yatırımlarına yönelik önemin farkında olarak bu yatırımların önceliklendirilmesi için kamu, sivil toplum ve özel sektör platformlarında bilimsel temellere dayanan sözcülük yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alıyor ve yetkinlik odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir enerjiyi odağına alan derneklerin iş birliğinde çalıştay ve seminerlerde konuşmacı olarak katılıyor, uzman görüşümüzü paylaşıyoruz.

Üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları ve şirket içi temsiliyet tablosu aşağıda sunulmuştur.

Dernek Adı Temsilciler Unvan
DEIK Rusya İş Konseyi Sinan AK Üye
DEIK Filistin İş Konseyi Evren Evcit Üye
DEİK Endonezya İş Konseyi Evren Evcit Üye
DEIK Yunanistan Sinan AK Üye
DEİK Japonya İş Konseyi Abdullah Çerekçi Üye
DEIK İtalya İş Konseyi Özlem Gelbal Uluışık Üye
DEİK Hollanda İş Konseyi Müge Dolay Giritli Üye
DEIK Hırvatistan İş Konseyi Zeynep Alemdaroğlu Üye
DEIK Karadağ İş Konseyi Müge Dolay Giritli Üye
DEIK Birleşik Krallık Sinan AK Üye
DEIK Bulgaristan Nihat Türksever Üye

İşbirlikleri

UNGC- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Zorlu Enerji, hakim ortağı Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna göre şekillendirdiği UN Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 2020 yılında katılımcı üyesi olarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin içinde yer aldı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

UNGC Young SDG Innovators- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Genç SKH Yenilikçileri

UN Global Compact’in küresel çapta yürüttüğü Young SDG Innovators Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor. Üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temelli iş modellerini öğrenirken, bu amaçlara yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik ediyor. Ocak-Ekim 2021 arasında planlanan bu özel programa ilk kez katılacak olan Zorlu Enerji’nin gençleri, daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak üzere çalışırken, aynı zamanda Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını da daha ileriye taşıyacak.

CDP-Carbon Disclosure Project (CDP)-Karbon Saydamlık Projesi

Zorlu Enerji, 2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil olarak, iklim değişikliği konusunda kurumsal politika ve hedeflerine, karbon emisyon miktarlarına ve azaltım hedeflerine yönelik bildirimde bulunmaya başlayarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project)’ne Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi oldu.

2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu

‘’Corporate Leaders Network for Climate Action” öncülüğünde hazırlanan 2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu-Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucu üyesiyiz.

GRI -Küresel Raporlama İnisiyatifi

2009 yılından itibaren yayınlanan sürdürülebilirlik raporları GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde iki yılda bir yayımlanmaktadır. UN Global Compact üyeliğiyle birlikte , 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporu yıllık olarak yayımlamaya başlayacaktır.

WEPs-Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara toplumsal cinsiyet eşitliği programıyla katkı sağlerken yol gösterici olarak Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin teşvik edilmesi konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşuyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6. sürdürülebilirlik raporu ile üst üste 4.kez yerini almıştır.

Yüzde 30 Kulübü Platformu

Zorlu Enerji, kadınların iş dünyasında söz sahibi olaması gerekliliği inancımız ile ‘yönetim kurullarında ve üst yöntim kademelerinde en az %30 kadın temsiliyetini’ hedefleyen yüzde 30 kulübü platformunun üyesidir. 2020 yılı sonu itibarı ile Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin 2’si kadın.

Platform İşbirlikleri

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadınların kariyerlerinde ilerlemesini, profesyonel gelişimini ve eğitimini destekleyen sektörün iki öncü kadın örgütü WinG Türkiye (Women in Geothermal Türkiye) ve TWRE (Turkish Women Renewable and Energy) platformlarını farklı projeler kapsamında destekliyoruz.

Çalışma Grupları

TÜSİAD- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Zorlu Enerji, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) enerji alanında aktif bir üyesi olarak Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü çalışma gruplarına katılım sağlayarak, ilgili regülasyonlar, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda aktif işbirliği ve projeler geliştirilmektedir.

SKD- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin Enerji, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans çalışma gruplarına katılım sağlanarak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Mehmet Zorlu Vakfı

Hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve her alanda en iyiler arasında yer almaya hazırlanan gençlerin hayatında fark yaratmak amacıyla kurulan Mehmet Zorlu Vakfı ile Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ve Burs Programı alanlarında işbirliği yapılmaktadır.