Üyelikler ve İşbirlikleri

Zorlu Enerji olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında ulusal ve uluslararası dernek ve oluşumların üyesi ve ortak amaç inisiyatiflerinin imzacısı oluyoruz.

Üyelikler

*Tüm üyeliklere alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, ülkemiz ve dünyada sürdürülebilir bir geleceğin tahsisi adına yenilebilir enerji yatırımlarına yönelik önemin farkında olarak bu yatırımların önceliklendirilmesi için kamu, sivil toplum ve özel sektör platformlarında bilimsel temellere dayanan sözcülük yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alıyor ve yetkinlik odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir enerjiyi odağına alan derneklerin iş birliğinde çalıştay ve seminerlerde konuşmacı olarak katılıyor, uzman görüşümüzü paylaşıyoruz.

Üye olduğumuz sivil toplum kuruluşları ve şirket içi temsiliyet tablosu aşağıda sunulmuştur.

Dernek Adı Temsilciler Unvan Temsil Düzeyi
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Sinan Ak CEO Üye
DEİK Enerji İş Konseyi Sinan Ak CEO Üye
DEİK Türkiye - ABD İş Konseyi Sinan Ak CEO Üye
DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Sinan Ak CEO Üye
DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi Evren Evcit Direktör, Solar ve Yabancı Yatırımlar Üye
TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği) Sinan Ak CEO Üye
CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi (Uluslararası Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi) Sinan Ak CEO Üye
ENVER (Enerji Verimliliği Derneği) Sinan Ak CEO Üye
ETD (Enerji Ticareti Derneği) Sinan Ak CEO Üye
EÜD (Elektrik Üreticileri Derneği) Sinan Ak CEO Üye
GÜYAD (Enerji Yatırımcıları Derneği) Sinan Ak CEO Üye
ÇATIDER (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği) Sinan Ak CEO Üye
INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Sinan Ak CEO Üye
DEK (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi) Sinan Ak CEO Üye
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Sinan Ak CEO Üye
SMİ (Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi Derneği) Sinan Ak CEO Üye
IICEC (Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Sinan Ak CEO Üye
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Sinan Ak CEO Üye
Enerji Konseyi Sinan Ak CEO Üye
E-MOD (Emobilite Operatörleri Derneği) Sinan Ak CEO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
H2DER (Green Hydrogen Producers Association) Sinan Ak CEO Üye
GENSED (Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği) Sinan Ak CEO Üye
ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Sinan Ak CEO Yönetim Kurulu Üyesi
TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Sinan Ak CEO Üye
AHK (Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası) Sinan Ak CEO Üye
TÜREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) Ali Kındap Genel Müdür Üye
JED (Jeotermal Enerji Derneği) Ali Kındap Genel Müdür Başkan
Ulusal Hidrojen Derneği Ali Kındap Genel Müdür Üye
ENSİA (Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Ali Kındap Genel Müdür Üye
TÜRKOTED (Türkiye Kojenerasyon Derneği) Ali Kındap Genel Müdür Üye
ERTA (Entegre Raporlama Türkiye Ağı) Elif Yener Genel Müdür Üye
GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği) Fuat Celepci Genel Müdür Üye
TÜMAKÜDER (Tüm Akü İthalatçıları Ve Üreticileri Derneği) Evren Evcit Direktör, Solar ve Yabancı Yatırımlar Üye
GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu – Türkiye Bölümü) Evren Evcit Direktör, Solar ve Yabancı Yatırımlar Yönetim Kurulu Üyesi
KİD (Kurumsal İletişimciler Derneği) Funda Küçükosmanoğlu Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Üye
ÖSGD (Özel Sektör Gönüllüleri Derneği) Funda Küçükosmanoğlu Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Üye
SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) Sinan Ak CEO Üye
TÜHİD (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) Funda Küçükosmanoğlu Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Üye
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Funda Küçükosmanoğlu Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Üye
YEYKAD (Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği) Funda Küçükosmanoğlu Direktör, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Üye
TRAI (Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi) Adnan Çomakoğlu Müdür, Yeni Nesil Teknolojiler Üye
KalDer (Türkiye Kalite Derneği) Tamer Soylu Müdür, Sürdürebilirlik Üye
Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu (TÜSİAD) Tamer Soylu Müdür, Sürdürebilirlik Üye
Enerji Depolama Endüstrileri Derneği Evren Evcit Direktör, Solar ve Yabancı Yatırımlar Üyeİşbirlikleri

UNGC- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Zorlu Enerji, hakim ortağı Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında, yaklaşık 10 yıldır ilkelerini benimsediği ve çalışmalarını buna göre şekillendirdiği UN Global Compact’ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) 2020 yılında katılımcı üyesi olarak, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin içinde yer aldı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdı.

UNGC Young SDG Innovators- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Genç SKH Yenilikçileri

UN Global Compact’in küresel çapta yürüttüğü Young SDG Innovators Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor. Üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temelli iş modellerini öğrenirken, bu amaçlara yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik ediyor. Ocak-Ekim 2021 arasında planlanan bu özel programa ilk kez katılacak olan Zorlu Enerji’nin gençleri, daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak üzere çalışırken, aynı zamanda Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını da daha ileriye taşıyacak.

CDP-Carbon Disclosure Project (CDP)-Karbon Saydamlık Projesi

Zorlu Enerji, 2010 yılında Karbon Saydamlık Projesi’ne dahil olarak, iklim değişikliği konusunda kurumsal politika ve hedeflerine, karbon emisyon miktarlarına ve azaltım hedeflerine yönelik bildirimde bulunmaya başlayarak Karbon Saydamlık Projesi (CDP-Carbon Disclosure Project)’ne Türkiye’den katılan ilk enerji şirketi oldu.

2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu

‘’Corporate Leaders Network for Climate Action” öncülüğünde hazırlanan 2°C Bildirisi İmzacısı ve İklim Platformu-Türkiye İklim Değişikliği Liderler Grubu’nun kurucu üyesiyiz.

GRI -Küresel Raporlama İnisiyatifi

2009 yılından itibaren yayınlanan sürdürülebilirlik raporları GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde iki yılda bir yayımlanmaktadır. UN Global Compact üyeliğiyle birlikte , 2020 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporu yıllık olarak yayımlamaya başlayacaktır.

WEPs-Kadının Güçlenmesi Prensipleri

Sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara toplumsal cinsiyet eşitliği programıyla katkı sağlerken yol gösterici olarak Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza attı. UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin teşvik edilmesi konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşuyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6. sürdürülebilirlik raporu ile üst üste 4.kez yerini almıştır.

Yüzde 30 Kulübü Platformu

Zorlu Enerji, kadınların iş dünyasında söz sahibi olaması gerekliliği inancımız ile ‘yönetim kurullarında ve üst yöntim kademelerinde en az %30 kadın temsiliyetini’ hedefleyen yüzde 30 kulübü platformunun üyesidir. 2020 yılı sonu itibarı ile Zorlu Enerji Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin 2’si kadın.

Platform İşbirlikleri

Yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadınların kariyerlerinde ilerlemesini, profesyonel gelişimini ve eğitimini destekleyen sektörün iki öncü kadın örgütü WinG Türkiye (Women in Geothermal Türkiye) ve TWRE (Turkish Women Renewable and Energy) platformlarını farklı projeler kapsamında destekliyoruz.

Çalışma Grupları

TÜSİAD- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği

Zorlu Enerji, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) enerji alanında aktif bir üyesi olarak Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü çalışma gruplarına katılım sağlayarak, ilgili regülasyonlar, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda aktif işbirliği ve projeler geliştirilmektedir.

SKD- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin Enerji, Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Finans çalışma gruplarına katılım sağlanarak, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Mehmet Zorlu Vakfı

Hayal eden, kendine inanan ve güvenen nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve her alanda en iyiler arasında yer almaya hazırlanan gençlerin hayatında fark yaratmak amacıyla kurulan Mehmet Zorlu Vakfı ile Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi ve Burs Programı alanlarında işbirliği yapılmaktadır.