Üyeliklerimiz

KURUM

 • Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi (EGEC)
 • BİYODER
 • Capital CEO Club
 • ÇATIDER
 • DEİK ABD İş Konseyi
 • DEİK Enerji İş Konseyi
 • DEİK Kazakistan İş Konseyi
 • DEİK Türkiye - Endonezya İş Konseyi
 • DEIK Türkiye - İsrail İş Konseyi Başkanlığı
 • DEİK Türkiye - Japonya İş Konseyi
 • DEİK Türkiye - Pakistan İş Konseyi Başkan Yardımcılığı
 • DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi 
 • Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
 • EDİDER (Enerjide Dijitalleşme Derneği)
 • Elektrik Üreticileri Derneği
 • Enerji Ekonomisi Derneği
 • Enerji Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
 • ENVER (Enerji Verimliliği Derneği)
 • GAZBİR
 • GENSED ( Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstirisi Derneği )
 • GÜNDER (Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü)
 • GÜYAD (Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği)
 • İklim Platformu Liderler Grubu
 • İNTES
 • Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD)
 • Marketing Türkiye C Level Club
 • Middle East Solar Industry Association (MESIA)
 • Özel Sektör Gönüllüler Derneği 
 • Petform (Petrol Platformu Derneği)
 • TESAB (Türkiye Elektrik Sanayi Birliği)
 • TOBB Enerji Meclisi
 • TÜMAKÜDER
 • Türkiye Kalite Derneği
 • Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği
 • Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
 • TÜSİAD Enerji Çalıştayı
 • (TÜSİAD) Çevre Çalışma Grubu
 • Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği
 • UN Global Compact
 • Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD)
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)
 • JED (Jeotermal Enerji Derneği) Üyeliği
 • Solarbaba Platformu üyeliği