İş Sağlığı & Güvenliği

Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Zorlu Enerjinin faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olgulardandır. Zorlu Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği tüm yerlerde, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Zorlu Enerji, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Politikası kapsamında:

  • Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alır,
  • Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarını, taşeronlarını, müşterilerini ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirir, eğitimle destekler, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapar,
  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verir, bunlardan ders çıkarılmasını sağlar,
  • Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirir,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uyar,
  • İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler ve geliştirir,
  • Yeni tesis ve proseslerin meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulundurur,
  • Şirket TS/EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği kalite belgesine sahiptir.
  • Zorlu Enerji’ye bağlı tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu Politika’nın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.