Özet Finansal Tablolar

  2016 2017
Satışlar    
Elektrik (kWh) 5.058.113.871 10.332.543.081
Buhar (Ton) 515.385 543.999
Kullanma ve soğutma suyu, karbondioksit gazı (m³)         107.145 100.873
     
(TL mn)    
Satış Gelirleri 1.224 3.871
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı 240 490
FAVÖK 412 879
Net Dönem Kârı/(Zararı)* (-4) 52
Toplam Aktifler 6.841 11.276
Özsermaye 465 1.682

 *  Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına ilişkin dönem zararını ifade etmektedir.

 

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz