Özet Finansal Tablolar

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

 

2019

2020

Satışlar

 

 

Elektrik (kWh)

11.543.484.260

11.078.200.498

Buhar (Ton)

382.092

355.642

Kullanma ve soğutma suyu (m³)        

35.132

44.528

Karbondioksit Gazı (m³) 

90.000

100.000

Net Dağıtılan Elektrik (kWh)

6.230.048.164

6.334.243.407

Doğal Gaz (Satış) (sm³)

1.110.182.810

1.185.429.220

Doğal Gaz (Taşınan dahil, Dağıtılan) (sm³)

1.845.034.125

1.927.494.297

 

 

 

(TL mn)

 

 

Satış Gelirleri

8.204

8.579

Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı

1.183

1.214

FAVÖK

2.054

2.420

Net Dönem Kârı/(Zararı)*

-119

74

Toplam Aktifler

18.687

21.403

Özsermaye

1.668

2.297

*FAVÖK hesaplamasında faaliyet giderleri içerisinde yer alan amortisman giderleri dikkate alınırken, hesaplamaya elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan faiz geliri eklenmektedir.

**Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına ilişkin dönem zararını ifade etmektedir.