Özet Finansal Tablolar | Zorlu Enerji

Özet Finansal Tablolar

ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

  2021 2022
Satışlar    
Elektrik (kWh) 11.060.982.370 9.083.824.166
Buhar (Ton) 378.487 339.421
Kullanma ve soğutma suyu (m³) 35.728 30.432
Karbondioksit Gazı (m³) 110.000 56.939
Net Dağıtılan Elektrik (kWh) 6.926.976.734 6.809.632.533
Doğal Gaz (Satış) (sm³) 1.343.950.182 1.431.103.605
Doğal Gaz (Taşınan dahil, Dağıtılan) (sm³) 2.237.646.906 2.086.617.550
     
(TL mn)    
Satış Gelirleri 11.635 30.067
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı 1.463 3.130
FAVÖK* 3.709 8.178
Net Dönem Kârı/(Zararı)** -86 111
Toplam Aktifler 35.426 67.428.
Özsermaye 6.182 17.609

*FAVÖK hesaplamasında faaliyet giderleri içerisinde yer alan amortisman giderleri dikkate alınmazken, hesaplamaya elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan gelir tavanı düzenlemesine ilişkin faiz geliri ve imtiyazlı hizmet alacaklarına ilişkin gerçeğe uygun değer farkı eklenmektedir.

**Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına düşen kısmı ifade etmektedir.

TL

2022

Doğal gaz kojenerasyon santrallerinden üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirler

1.266.301.354

Jeotermal enerji santrallerinden üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirler

2.884.025.800

Hidroelektrik santrallerden üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirler

470.843.200

Güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirler

2.346.822

Rüzgar santrallerinden üretilen elektriğin satışından elde edilen gelirler

1.003.946.000

Doğal gaz santrallerinden üretilen elektriğin satışından, yurt içi piyasadan ve serbest bölgelerden temin ettiği elektrik enerjisinin toptan satışından, EPİAŞ'ın işlettiği Organize Toptan Elektrik Piyasalarında elektrik alım satımından ve toptan elektrik ticaretinden elde edilen gelirler

7.398.514

Doğal gaz kojenerasyon santrallerinin mühendislik, inşaat, montaj, bakım ve onarım hizmetlerinden elde edilen gelirler

394.527.470

Jeotermal santrallerin mühendislik, inşaat, kurulum, bakım ve onarım hizmetlerinden elde edilen gelirler

0

Hidroelektrik santrallerin mühendislik, inşaat, montaj, bakım ve onarım hizmetlerinden elde edilen gelirler

0

Güneş enerjisi santrallerinin mühendislik, inşaat, montaj, bakım ve onarım hizmetlerinden elde edilen gelirler

0

Rüzgar santrallerine yönelik mühendislik, inşaat, montaj, bakım ve onarım hizmetlerinden elde edilen gelirler

0

Elektrik dağıtım sistemindeki diğer enerji hattı, tesis ve çeşitli inşaat faaliyetlerinden elde edilen gelirler

1.706.278.000

Kullanıcıların talepleri doğrultusunda ev ve işyerlerinin yanı sıra halka açık alanlarda hızlı EV şarj istasyonları kurarak enerji çözümleri sunmaktan elde edilen gelir

119.816.000

Elektrikli araç kiralama hizmeti Electrip'in sağlanmasından elde edilen gelir

10.584.000

I-REC ve YEK-G yenilenebilir enerji sertifikalarının satışından elde edilen gelirler

0

Herhangi bir raporlanabilir bölüme tahsis edilemeyen faaliyetlerden elde edilen gelir

0