Özet Finansal Tablolar

  2018 2019
Satışlar    
Elektrik (kWh) 12.425.645.100 11.543.484.260
Buhar (Ton) 527.294 382.092
Kullanma ve soğutma suyu (m³)         40.219 35.132
Karbondioksit Gazı (m³)  83.090 90.000
Net Dağıtılan Elektrik (kWh) 6.330.630.535 6.230.048.164
Doğal Gaz (Satış) (sm³) 1.002.178.644 1.110.182.810
Doğal Gaz (Taşınan dahil, Dağıtılan) (sm³) 1.797.184.030 1.845.034.125
     
(TL mn)    
Satış Gelirleri 5.970 8.361
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı 1.271 1.302
FAVÖK 1.854 2.034
Net Dönem Kârı/(Zararı)* 35 -139
Toplam Aktifler 17.164 18.676
Özsermaye 2.369 1.640

*FAVÖK hesaplamasında faaliyet giderleri içerisinde yer alan amortisman giderleri dikkate alınırken, hesaplamaya elektrik dağıtım ve doğal gaz dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan faiz geliri eklenmektedir.

**Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına ilişkin dönem zararını ifade etmektedir.