Özet Finansal Tablolar

  2017 2018
Satışlar    
Elektrik (kWh) 10.076.415.793 12.425.645.100
Buhar (Ton) 543.999 527.294
Kullanma ve soğutma suyu (m³)         40.282 40.219
Karbondioksit Gazı (m³)  60.591 83.090
Net Dağıtılan Elektrik (kWh) 6.123.018.255 6.330.630.535
Doğal Gaz (Satış) (sm³) 1.054.032.972 1.002.178.644
Doğal Gaz (Taşınan dahil, Dağıtılan) (sm³) 1.908.472.345 1.797.184.030
     
(TL mn)    
Satış Gelirleri 4.988 6.730
Finansman Geliri / (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı 606 1.295
FAVÖK 1.016 1.854
Net Dönem Kârı/(Zararı)* 35 35
Toplam Aktifler 12.126 17.164
Özsermaye 1.061 2.369

 *  Net dönem kârı/(zararı) ana ortaklık paylarına ilişkin dönem zararını ifade etmektedir.

 

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz