Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Nominal Değer (Bin TL) Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding 941.615 47,1
Korteks 350.949 17,5
             Diğer Zorlu Grubu Şirketleri             8.000 0,4
Halka Açık 699.436 35,0
Toplam 2.000.000 100

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 (ikimilyar) TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000.000 (yirmimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.000.000.000 (yüzseksenmilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Ortaklık Yapısı