Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Nominal Değer (Bin TL) Sermayedeki Payı (%)
Zorlu Holding 974.478 48,7
Korteks 350.949 17,5
             Diğer Zorlu Grubu Şirketleri             34.950 1,7
Halka Açık 639.623 32,0
Toplam 2.000.000 100

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.000.000.000 (ikimilyar) TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 20.000.000.000 (yirmimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 180.000.000.000 (yüzseksenmilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Ortaklık Yapısı