Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Nominal Değer(Bin TL) Sermayedeki Payı (%)

Zorlu Holding AŞ

1.615.434 32,31

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ

877.373 17,55

Wren House Infrastructure LP

617.212 12,34

Diğer

1.889.981 37,80

Toplam

5.000.000 100,00

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri için tıklayınız.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL’dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerinde toplam 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 50.000.000.000 (ellimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 450.000.000.000 (dörtyüzellimilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.