Şirket Profili

Kısaca Zorlu Enerji

Zorlu Enerji Grubu'nun ilk şirketi olarak 1993 yılında faaliyetlerine başlayan Zorlu Enerji, bugün yurt içi ve yurt dışındaki santrallerinden oluşan ve kaynak çeşitliliğini gözeten dengeli üretim portföyü, elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı ile doğal gaz dağıtımını kapsayan entegre yapısı ve 25 yılı aşkın sektörel tecrübesi ile Türkiye enerji sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.

Yurt içi ve yurt dışında özellikle yenilenebilir enerji alanında büyümesini sürdüren Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda, akıllı enerji yönetim sistemleri, akıllı şebekeler gibi yeni teknolojilere ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi büyüyen yeni alanlara da yatırım yapmaktadır.

Elektrik Üretimi
Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücü 991 MW*’tır.

Faaliyette olan Santraller ve Kurulu Güç için tıklayın

Şirketin

  • Türkiye’de 7 hidroelektrik, 1 rüzgar, 4 jeotermal ve 2 doğal gaz santrali,
  • Yurt dışında ise, Pakistan’da 1 rüzgar santrali, Filistin’de 1 güneş santrali ve İsrail’de 3 doğal gaz santrali bulunmaktadır.

Yurtiçi ve Yurtdışında Faaliyette olan Santraller için tıklayın     


Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %87’si, toplam kurulu gücünün ise %62’si yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır.

Sürdürülebilirliğe her yönüyle katkı sağlayan projeler gerçekleştirme ilkesiyle hareket eden Zorlu Enerji, üretim portföyünde, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerjinin payını daha da artırmayı ve kaynak çeşitliliğini geliştirmeyi hedeflemektedir.


Yurt içinde özellikle jeotermal enerji yatırımlarına odaklanan Zorlu Enerji, toplam 305 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin jeotermal enerjideki en büyük oyuncusu olup, ülkenin toplam jeotermal enerji kapasitesinin yaklaşık %20’sini tek başına temsil etmektedir.

*Ortaklık paylarına göre

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışı

Zorlu Enerji, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Bilecik ve Afyonkarahisar illerinde hizmet vermekte olan elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ile elektrik perakende satış şirketi Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’nin (OEPSAŞ) paylarının tamamını toplam 360 milyon dolar bedelle 2 Şubat 2017 tarihi itibarıyla devralmıştır.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi için tıklayın

OEDAŞ, ilgili bölgede elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmekte olup 2020 yılsonu itibarıyla yaklaşık 1,89 milyon aboneye hizmet vermektedir. OEPSAŞ ise ilgili dağıtım bölgesindeki görevli tedarik şirketidir ve ayrıca serbest tüketicilere de elektrik satışı gerçekleştirmektedir, 2020 yılında toplam 1,89 milyon müşteriye yaklaşık 5,6 milyar kWh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.

Elektrik Ticareti ve Satışı
Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan AŞ (Zorlu Elektrik), Elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen “Tedarik Lisansı” altında serbest tüketicilere elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

Zorlu Elektrik’in temel faaliyetleri:

  • Serbest tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı,
  • EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Elektrik Piyasaları’nda elektrik alım-satımı,
  • Tezgahüstü (OTC) ve Vadeli İşlem ve Opsiyon (VİOP) Piyasaları’nda toptan elektrik ticareti,
  • Elektrik ihracat ve ithalatı ve
  • Dengeden sorumlu grup yönetiminden oluşmaktadır.


Zorlu Elektrik, büyük kurumsal müşteriler ve sanayi müşterilerinin yanı sıra meskenlerden KOBİ’lere kadar geniş bir yelpazede serbest tüketici kapsamına giren kişi ve kurumlara doğrudan elektrik satışı gerçekleştirmektedir.


Doğal Gaz Dağıtımı

Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, doğal gaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya Gaz") ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ("Gazdaş") %90 oranındaki paylarını toplam 293 milyon TL bedelle Haziran 2018’de Zorlu şirketlerinden ve Zorlu ailesinden satın almıştır.

Gazdaş ve Trakya Gaz için tıklayın

Zorlu Enerji, 2020 yıl sonu itibarıyla, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ (“Trakya Doğal Gaz”) ile
Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Doğal Gaz Dağıtım Bölgesi’nde 386 bin aboneye, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ (“Gaziantep Doğal Gaz”) ile Gaziantep-Kilis-Nizip Doğal Gaz Dağıtım Bölgesi’nde 373 bin aboneye hizmet vermektedir.


Akıllı Sistemler
Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda, elektrikli araç kiralamadan elektrikli araç şarj noktalarına, akıllı ev sistemlerinden akıllı enerji yönetim sistemlerine kadar bir dizi akıllı sistemi hayata geçirmek için 2017 yılında Akıllı Sistemler Grubu’nu kurmuştur. Akıllı Sistemler Grubu, öncelikli olarak Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.