Kap Açıklamaları


TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 2. kupon dönemine ilişkin 2.154.500,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %4.3689 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3036 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.328.603,64-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 7. Kupon dönemine ilişkin 142.200,78 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.830.303,08-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,0822 olarak kesinleştirilmiştir.

08.02.2018, 07.05.2019, 22.05.2019 ve 29.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin %75, Jeruselam District Electricity Company'nin (JDECO) %25 oranında ortak olduğu ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co.'nun Filistin'in Jericho bölgesinde kurduğu 2 x 0,999 MWp (Toplam 1,998 MWp) kurulu güce sahip Dead Sea Güneş Enerji Santrali devreye alınmıştır. Söz konusu santral, ürettiği elektriği 25 yıl boyunca elektrik satın alma anlaşması (PPA) kapsamında garantili fiyattan JDECO'ya satacaktır.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 11. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,77-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.183.598,20-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %40,8216 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %39,6088 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 39.100.000 TL nominal değerli, 226 gün vadeli, TRFZORNE2028 ISIN kodlu bononun 39.100.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 4. Kupon dönemine ilişkin 2.737.772,92 -TL'lik faiz ödemesi ve 54.680.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 31.400.000 TL nominal değerli, 134 gün vadeli, TRFZORNE2036 ISIN kodlu bononun 31.400.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 181 gün vadeli 80.220.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (23.10.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 384 gün vadeli 82.420.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (23.10.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKSE2016 ISIN kodlu 80.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 3.419.200 TL kar payı ödemesi ve 80.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (23.10.2020) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 6. Kupon dönemine ilişkin 137.757,62 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

06.08.2019 ve 08.05.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Zorlu Enerji'nin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'teki ("Zorlu Solar Pakistan") 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli paylarının tamamının Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değer üzerinden devir işlemi tamamlanmıştır.

16.09.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

19.10.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 19.10.2020 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 10. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 377.740,48-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.659.462,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,2230 olarak kesinleştirilmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 358 gün vadeli 8.850.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (30.09.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 204 gün vadeli 19.300.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (30.09.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 29.05.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 78.000.000 TL nominal değerli, 124 gün vadeli, TRFZORN92032 ISIN kodlu bononun 78.000.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2020 yılı finansal planlaması kapsamında;

-       Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin 2020 yılı içerisinde Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmektedir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 5. Kupon dönemine ilişkin 142.200,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 370 gün vadeli 29.845.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (18.09.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 189 gün vadeli 62.090.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (18.09.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,28-TL'lik faiz ödemesi ve 17.620.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 44.970.000 TL nominal değerli, 210 gün vadeli, TRFZORN92024 ISIN kodlu bononun 44.970.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,2357 olarak kesinleştirilmiştir.

09 Eylül 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (16.09.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 9. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,77-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.477.491,37-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.477.491,37-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı/kararları aldılar:

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesi hükmüne istinaden Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, vadesi en fazla 5 yıla kadar çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, Türk Lirası cinsinden, azami 950.000.000 TL (dokuz yüz elli milyon Türk Lirası) tutara kadar , borçlanma aracının yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınmasına ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesine, ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalar arası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınmasına ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine,

3. İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, aracı kurum ile akdedilecek sözleşme dahil sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzim ve imzalamak, ve diğer her türlü iş ve işlemin ifası için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine

5. Borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,5754 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 310.650,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,2063 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.601,96-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 1.639.600,00 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,7370 olarak kesinleştirilmiştir.

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 2.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı %4,3090 olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Şirketimizin 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Kısmi Bölünme kararı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ağustos 2020 tarihinde (bugün) tescil edilerek Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 21.08.2020 tarihli toplantısında, Zorlu Enerji'nin de dahil olduğu Zorlu Grubu'nun yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Grup içindeki iştirak yapısının etkin gözetim ve yönetiminin sağlanması ve elverişli biçimde yeniden yapılandırılması amacıyla, Zorlu Grubu şirketlerinden doğal gaz tedariki alanında faaliyet gösteren Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'nin hazırladığı 15 Haziran 2020 tarihli değerleme raporu çerçevesinde, toplam 208.500.000.- TL (ikiyüzsekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) bedel karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan Grup şirketlerinden, EPDK mevzuatı gereğince alınması gereken pay devir izni ve devir işlemi için diğer kurum ve kuruluşlar ile bankalardan gerekli onayların alınması kaydıyla devralınmasına ve satış bedelinin Grup içi yapılandırma çerçevesinde, pay devir tarihi itibarıyla Zorlu Enerji'nin Zorlu Holding AŞ'den olan alacağından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmiştir.

Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporu çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.830.303,07-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,7398 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 4. Kupon dönemine ilişkin 137.757,62 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Ağrı İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için düzenlenen ihalede AR:30 no’lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 175.000 TL + KDV ve AR:31 no’lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 155.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek ihaleyi kazanmıştır. İlgili arama ruhsatlarının süresi 3 yıldır.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 377.740,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin Yalova’da bulunan 15,93 MW kurulu güce sahip Yalova Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali’nin üretim lisansının süresi dolmuş ve  EPDK’dan süre uzatımı talep edilmemiş olup, söz konusu lisans sonlandırılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

JCR-Eurasia Rating, 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ" 'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, ‘B / Negatif' olarak değerlendirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. Kupon dönemine ilişkin 2.931.012,04 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,0069 olarak kesinleştirilmiştir.

11 Haziran 2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen ZES B.V. unvanlı şirketin kuruluşuna ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu 30.000 Euro sermayeli ZES B.V. şirketi Hollanda’da kurulmuştur. 

Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 3. Kupon dönemine ilişkin 142.200,78 -TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.  

 

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 482 gün vadeli 42.730.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (17.07.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 321 gün vadeli 47.240.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (17.07.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 174 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (17.07.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ (“Şirket”) Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

  1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 18.08.2020 Salı günü saat 14:00’te Büyükdere Cd. No:199 Levent 199 Şişli//İstanbul adresinde yapılmasına,
  2. Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,
  3. İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
  4. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

 

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

03.04.2020, 10.04.2020, 15.04.2020 ve 05.06.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız kapsamında; "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2020 ve 05.06.2020 tarihli kararları çerçevesinde Şirketimizce hazırlanan ve kamuya açıklanan Duyuru Metni'nin onaylanması için 10.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru 11.06.2020 tarihli Kurul toplantısında olumlu karşılanmış olup, 08.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne yazılı onay verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar  Tebliği'nin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı 8.  maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya henüz açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.  

Bilgilerinize arz ederiz.  

Bu açıklama Borsa İstanbul'un 08.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2276 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.

13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Şirketimizin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 120 gün vadeli 80.000.000 TL nominal değerde sabit kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (25.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,29-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 2. Kupon dönemine ilişkin 137.757,62-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,2357 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 80.202,60 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu, Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla Hollanda'da Şirketimizin doğrudan %100 oranında hissedarı olacağı 30.000 Euro sermayeli ZES B.V. unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 357 gün vadeli 40.870.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.06.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 288 gün vadeli 31.540.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 134 gün vadeli 31.400.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.11.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 43.530.000 TL nominal değerli, 206 gün vadeli, TRFZORN62027 ISIN kodlu bononun 43.530.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 94.330.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN62035 ISIN kodlu bononun 94.330.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 377.740,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 355.820,73-TL'lik faiz ödemesi ve 17.670.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 355.281,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,2700 olarak kesinleştirilmiştir.

10.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde incelemesi devam eden kolaylaştırılmış usulde bölünme ("işlem")başvurumuza ilişkin olarak, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu'nda işlemin onayı için en geç 30 Haziran 2020 tarihine kadar yapılması öngörülen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının tarihinin sermaye piyasası mevzuatında öngörülen süre sonuna kadar (31 Ağustos 2020) uzatılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede ekteki Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na, mevcut başvurumuz kapsamında arz edilmesine karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.601,99-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

13.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin Fon Kullanıcısı olacağı yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Kurul tarafından onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizin Fon Kullanıcısı olduğu yapıda Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 50.000.000 TL nominal değerde değişken kar payı ödemeli olarak gerçekleştirilen kira sertifikası ihracına ilişkin satış işlemi bugün (03.06.2020) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,7370 olarak kesinleştirilmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 124 gün vadeli 78.000.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (29.05.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 201 gün vadeli 53.150.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (29.05.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 252.747,10 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.830.303,11-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,7398 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.04.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.830.000 TL nominal değerli, 243 gün vadeli, TRFZORNA2014 ISIN kodlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 137.757,62-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

06.08.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketin %99,7 hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited’te (“Zorlu Solar Pakistan”) sahibi olduğu 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli payların tamamının %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değeri üzerinden devredilmesine ilişkin ilgili izin ve onaylar alınmış olup, devir işlemleri başlatılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 315.162,08 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,4557 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 2. Kupon dönemine ilişkin 2.931.012,04-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3603 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin 22 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimizin 22.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, 

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Zeki Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sayın Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu,  Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Elmas Melih Araz ve Sayın Ayşegül İldeniz’in seçilmelerine, 

2- Sayın Zeki Zorlu’nun, Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun ve Sayın Olgun Zorlu’nun şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmalarına,

3- Şirketin birinci derece imza yetkililerinden Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Melik’in ve Sayın Mehmet Emre Zorlu’nun  ise şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

4- İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine, 

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

Yönetim Kurulu Başkanı      Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Ahmet Nazif ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Olgun ZORLU  

Yönetim Kurulu Üyesi          Selen ZORLU MELİK

Yönetim Kurulu Üyesi          Mehmet Emre ZORLU

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli toplantısında;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sayın Başak Dalga’nın komite üyeliklerine seçilmelerine, 

2. Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz’ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz’ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

24.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu’nun KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir.

24.03.2020 tarihli açıklamamıza istinaden, 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14:00’te Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

Şirketimiz tarafında 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 8.Kupon dönemine İlişkin 7.619.207,70-TL'lik kar payı ödemesi ve 200.100.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN42045 ISIN kodlu 25.850.000-TL nominal tutarlı bononun 25.850.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN42037 ISIN kodlu 55.850.000,00-TL nominal tutarlı bononun 55.850.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 113.204,87-TL'lik faiz ödemesi ve 5.270.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 202.565,83-TL'lik faiz ödemesi ve 9.430.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

 

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 243 gün vadeli 9.830.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (17.04.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

 

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 91 gün vadeli 83.190.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (17.04.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimizin  %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili  Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir III Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansının 24.03.2021 tarihine kadar uzaltılması için EPDK'ya  yapılan başvuru kabul edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince, Şirketimizin 03.04.2020 tarihinde almış olduğu "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıla ilişkin Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporlarının 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır tutulduğu 15 Nisan 2020 tarih ve 10059 sayılı ekli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Bölünme Planı, Bölünme Raporu, Son Üç Yıla ilişkin Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporları kamuya da açıklanmış olup, ilgili raporlara Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden de ulaşılabilir.

03.04.2020 tarihli "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamıza istinaden, Duyuru Metni'nin onayı için ekli belgelerle birlikte 10.04.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

 

Duyuru Metni ve diğer belgeler için tıklayınız.

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 377.740,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 100 gün vadeli 9.820.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (08.04.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 325.322,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin 03.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,

- Yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve yeni kurulacak şirket paylarının halka arzının da değerlendirilmesi amacıyla; Şirketimizin Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin sermayelerinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak 1.045.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak olan Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirkete devrine;

- Söz konusu kısmi bölünme işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159. maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ("Tebliğ") (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'inci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine;

- Yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;

- Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine;

- Tebliğ'in 17'inci maddesi hükmü uyarınca, bölünmenin kolaylaştırılmış usulde bölünme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Tebliğ'in 17'inci maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına;

- SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 12/e maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına;

- İşbu karar kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Bölünme Planı, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağı, Bölünme Raporu ve Duyuru Metni'nin kabulüne ve bu çerçevede Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına;

- Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı ile son üç yıla ait finansal raporların TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına;

- Bu kapsamda, bölünme işlemleri için gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve bu çerçevede gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemi yapmaya, başvuruyu gerçekleştirmeye ve ilgili evrakları Şirketimiz adına imzalamaya Sn. Olgun Zorlu'nun Şirketimizi münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesi konusunda yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,4734 olarak kesinleştirilmiştir.

05.12.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere IV Jeotermal Elektrik Santrali'nin önlisansının süresinin 54 aydan 72 aya çıkarılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilerek önlisans tadil edilmiştir.

Küresel boyutta yaşanan ve ülkemizde de etkili olan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Şirketimizde alınan önlemler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır:

 

1.      Hastalık hakkında tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

2.      Tüm yurt içi ve yurtdışı sahalarımızda ve ofislerimizde dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmış olup periyodik olarak çalışmalar tekrarlanmaktadır.

3.      Tüm yurt dışı seyahatler ve toplu etkinliklere katılım yasaklanmış ve tüm toplantılar online platformlar üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

4.      Risk grubuna giren çalışanlar uzaktan erişimle evden çalışmakta, diğer çalışanlar ise dönüşümlü olarak işe gelmektedir.

Şu anda tüm santrallerimiz ve sahalarımız faal olup, elektrik ve gaz dağıtım faaliyetlerimiz de kesintisiz olarak devam etmektedir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 24.03.2020 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına  toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

2019 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 157.926 bin TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 505.394 bin TL net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, dönem zararı sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağının 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 24 Mart 2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 637.708,26 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.620.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN92016 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 922.530,30 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,2357 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDTFBV32015 ISIN kodlu 100.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 20. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.486.840,00 kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.03.2020) itibariyle yapılmıştır.

18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, açıklama ilgili şablondan yayınlanmaktadır. 18.02.2020 ve 20.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

26.02.2020, 27.02.2020, 03.03.2020 ve 09.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Ticaret Bakanlığı 'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 449 gün vadeli 9.500.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (11.03.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

05.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 800.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 226 gün vadeli 39.100.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.03.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN32012 ISIN kodlu 68.810.000 TL nominal tutarlı bononun 68.810.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

26.02.2020, 27.02.2020 ve 03.03.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Ticaret Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

06.02.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 691.602,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 315.162,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,7370 olarak kesinleştirilmiştir.

26.02.2020 ve 27.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.

10.11.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan Ltd.‘in, Pakistan'ın Sindh bölgesindeki Jhimpir Rüzgar Santrali'nin mevcut sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı 30 MW'lık güneş enerji santrali projesi için Pakistan Alternative Energy Development Board'dan almış olduğu önlisans, Pakistan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda yapılacak değişiklik çalışmaları doğrultusunda iptal edilmiştir. Hibrit enerji projelerinin yeni kanun kapsamında yeniden değerlendirilmesi beklenmektedir.

18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 244.912,71 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 438.240,39 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır

26.02.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,1481 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,1481 olarak kesinleştirilmiştir.

11.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin Kazakistan Almati Şubesi “Branch of the Joint Stock Company “Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi”” unvanı ile sicilde tasdik edilerek kurulmuştur.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 357 gün vadeli 102.420.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (21.02.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 210 gün vadeli 44.970.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (21.02.2020) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 232.623,18 TL'lik faiz ödemesi ve 5.090.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 7. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,40-TL'lik faiz ödemesi ve 80.160.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

18.02.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Şirketimizin 18.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 450.000.000,00 TL’ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ’in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.

İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ’den alınacaktır.

Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak'ın 17.02.2020 tarihinde Bloomberg HT'de katıldığı "Finans Merkezi" programında yaptığı Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ hakkında geleceğe yönelik değerlendirmelerini içeren açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Basında Zorlu Enerji" bölümünde yer almaktadır. Bu açıklama 2020 yılı içinde geleceğe yönelik yapılan birinci özel durum açıklamamızdır.

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

Kazakistan’da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketimizin faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirketimizin Branch of the Joint Stock Company “Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi” in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.

30 Ocak 2020 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (06.02.2020) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Şirketimiz tarafında 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

30.10.2018, 23.12.2019 ve 29.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının 105 milyon ABD Doları şirket değeri üzerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satış işlemi tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 325.322,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

EPDK tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'ye Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak üzere tedarik lisansı verilmiştir. İlgili lisans 23.01.2020 tarihinden itibaren 20 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 2.931.012,02-TL'lik faiz ödemesi 30 Ocak 2020 itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketimiz adına 800.000.000 TL (sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına,

2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine,

3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,

5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, Karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 54.680.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORNE2010 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3603 olarak kesinleştirilmiştir.

30.10.2018 ve 23.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi AŞ'deki paylarımızın tamamının Akfen Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji AŞ'ye satışı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu tarafından gerekli izinler verilmiştir. Hisse devri tamamlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 6. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,41-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

04.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurmayı planladığımız 35 MW kurulu güce sahip olacak Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için yapılan önlisans başvurumuzu uygun bulmuş olup projeye 30 ay süreyle geçerli önlisans vermiştir.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.Kupon dönemine İlişkin 10.150.672,80-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 3,8077% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından 05.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.040.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORNA2035 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 389.928,79-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.10.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 17.670.000 TL nominal değerli, 224 gün vadeli, TRFZORN62019 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 315.162,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.