Kap Açıklamaları


Şirketimiz tarafında 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 1.800.000 TL nominal değerli, 551 gün vadeli, TRSZORNA2027 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,2424 olarak kesinleştirilmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 132 gün vadeli 68.810.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.10.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 358 gün vadeli 54.680.000 TL nominal değerdeki finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.10.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 224 gün vadeli 17.670.000 TL nominal değerdeki finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.10.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 169 gün vadeli 25.850.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.10.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1939 ISIN kodlu 24.440.000 TL nominal tutarlı bononun 24.440.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme döneminine ilişkin 389.860 TL'lik faiz ödemesi ve 10.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.656.688,51 TL'lik faiz ödemesi ve 62.680.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 878.824,92 TL'lik faiz ödemesi ve 13.610.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019, 10.09.2019 ve 12.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.10.2019 tarih ve 61/1363 sayılı kararı ile; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 636699 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ’nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verilmiş olup, onaylı duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,4795 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 5,0728% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.650.000 TL nominal değerli, 565 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %8,00 reel getirili, itfada en az %32,00 yıllık basit getirili TRSZORNA2019 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,2393 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.825.599,99 TL'lık kar payı ödemesi ve 100.000.000 TL'lik anapara ödemesi 01/10/2019 itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 2. Kupon dönemine ilişkin 2.008.408,72-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 210 gün vadeli 55.850.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (20.09.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 488 gün vadeli 12.180.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (20.09.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

09.09.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 600.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 17.620.000 TL nominal değerdeki finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (20.09.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN91919 ISIN kodlu 49.480.000 TL nominal tutarlı bononun 49.480.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (20.09.2019) itibariyle yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN91927 ISIN kodlu 22.840.000 TL nominal tutarlı bononun 22.840.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (20.09.2019) itibariyle yapılmıştır.

15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019, 21.08.2019 ve 10.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi için onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuru yapılmış olup, taslak birleşme sözleşmesi ve duyuru metni ekte arzedilmektedir.

15.01.2018, 16.01.2018, 26.04.2019 ve 21.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; diğer kurum ve kuruluşlar nezdindeki işlemlerin sonuçlanmasının beklenmiş olması dolayısıyla Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde birleşme işlemine esas alınan finansal tablo dönemi itibarıyla güncellenen 09.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımız çerçevesinde; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ ile bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ bünyesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi için, SPK onay süreci çerçevesinde 30.06.2019 tarihli finansal tabloların esas alınması suretiyle gerekli mercilere başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

06.08.2019 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 2019/45 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 750.250,80 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 353.379,85 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

08.02.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz ile Jerusalem Disctrict Electricity Co. Ltd. (“JDECO”) arasında Şirketimizin %75, JDECO’nun %25 oranında ortak olacağı  bir ortak girişim şirketinin kurulmasına ilişkin olarak bir Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.

İmzalanan anlaşma kapsamında, 22.05.2019 tarihli özel durum açıklamamızla Filistin’de kurulduğunu duyurduğumuz Şirketimizin %75, JDECO’nun %25 oranında ortak olduğu ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co. (ZJ Strong) tarafından Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santrali kurulması planlamaktadır.

Söz konusu santral ZJ Strong’un JDECO’dan 25 yıl süre ile kiralayacağı arsa üzerinde kurulacaktır. Bu kapsamda iki şirket arasında Arazi Kira Sözleşmesi (Land Lease Agreement) imzalanmıştır.

Santral üreteceği elektriği 25 yıl boyunca Amerikan Doları (USD) bazında garantili fiyattan JDECO’ya satacaktır. Bu doğrultuda ZJ Strong ile JDECO arasında bir Güç Alım Anlaşması (Power Purchase Agreement) imzalanmıştır. Satış fiyatı anlaşmanın imzalandığı tarihteki USD/ILS kuru baz alınarak belirlenecek ve anlaşma süresince ödemeler USD karşılığı ILS (İsrail Şekeli) cinsinden yapılacaktır.

Santral yatırımının finansmanında kullanılmak üzere ZJ Strong, Bank of Palestine ile 5 milyon ILS  tutarında bir kredi sözleşmesi imzalamıştır. Alınan kredinin vadesi 9 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 13 yıl 9 aydır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 31.05.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.430.000 TL nominal değerli, 322 gün vadeli, TRFZORN42011 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,6621 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,6621 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon ödeme döneminine ilişkin 779.510,00 TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 403.168,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 1. Kupon dönemine ilişkin 1.943.639,41-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %3,8986 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,4993 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 80.160.000 TL nominal değerli, 212 gün vadeli, TRFZORN22021 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %2,5055 olarak kesinleştirilmiştir.

15.01.2018, 16.01.2018 ve 26.04.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ’nin ("Zorlu Hidroelektrik") tüm aktif ve pasiflerinin ile bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

Şirketimiz tarafından, İsrail Elektrik Kurumu tarafından düzenlenmiş 13 MW gücünde bir güneş enerji santrali ihalesini kazanan ve sermayesinin tamamına İsrail'de kurulu ilişkili taraflarımızdan Edeltech Ltd.'nin sahip olduğu, İsrail'de kurulu Adnit Real Estate Ltd. şirketinin paylarının %42,15'inin satın alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu pay devir işlemleri gerçekleşmiştir.

6 Ağustos 2019 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (07.08.2019) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu, Şirketin portföyündeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak, stratejik ve/veya finansal ortaklık gibi farklı stratejik opsiyonları değerlendirmek amacıyla Şirketin %99,7 hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'te ("Zorlu Solar Pakistan") sahibi olduğu 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli payların tamamının ilgili kurum ve kuruluşlardan izin ve onayların alınması kaydıyla, %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değeri üzerinden satmaya karar vermiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır.

1.   Şirketimiz adına 600.000.000 TL (altıyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına,

2.   İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine,

3.   Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine,

4.   Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine,

5.   Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine,

Karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

JCR-Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek ‘BBB (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye yukarı yönlü revize etmiş ve söz konusu nota ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-/Negatif' olarak değerlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 7. Kupon ödeme dönemine ilişkin 4.805.299,52 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin 1.128.241,78 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.11.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 13.610.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %6,4572 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02/11/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 62.680.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,8339 olarak kesinleştirilmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 212 gün vadeli 80.160.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (24.07.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 134 gün vadeli 61.850.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (24.07.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 546 gün vadeli 24.310.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (24.07.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN71914 ISIN kodlu 139.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme dönemine ilişkin 9.953.789,99 TL'lik faiz ödemesi ve 139.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2018 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2019 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;

SONUÇ:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (“Zorlu Enerji”) 2019 yılı finansal planlaması kapsamında;

Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin 2019 yılı içerisinde Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ’ye sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım ve sayaç okuma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelinin Zorlu Enerji’nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10’u aşacağı öngörülmüş olup, söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmektedir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 5.Kupon dönemine İlişkin 12.684.138,9-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 6. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 5,6185% olarak kesinleştirilmiştir.

27.11.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde sondaj ve inşaat faaliyetleri devam eden Alaşehir II Jeotermal Enerji Santrali projesinin üretim lisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW’tan 18,6 MW’a tadil edilmesi için EPDK’ya başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25’ini aşmamaktadır.

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. kupon ödeme dönemine ilişkin 6.358.299,99 TL'lık kar payı ödemesi 02/07/2019 itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03/10/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin kar payı oranı 5,8256% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 75.430.000 TL nominal değerli, 112 gün vadeli, TRFZORN61912 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi bugün (14.06.2019) itibarıyla yapılmıştır.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 139 gün vadeli 24.440.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (14.06.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 174 gün vadeli 28.650.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (14.06.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 308 gün vadeli 5.270.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (14.06.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 551 gün vadeli 1.800.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (14.06.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.12.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 18.770.000,00 TL nominal değerli, 165 gün vadeli, TRFZORN51913 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi bugün (31.05.2019) itibarıyla yapılmıştır.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 365 gün vadeli 5.650.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (31.05.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 322 gün vadeli 9.430.000 TL nominal değerdeki kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.05.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 112 gün vadeli 22.840.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.05.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 188 gün vadeli 5.150.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (31.05.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. Kupon ödeme döneminine ilişkin 708.940,00 TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,7951% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 367.788,13 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.02.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.090.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORN22013 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,9208 olarak kesinleştirilmiştir.

07.05.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Filistin'de Şirketimizin bir şubesi açılmış ve ayrıca güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere 10.000 Ürdün Dinarı sermaye ile ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur. Kurulan şirketin ortaklık yapısı %75 Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ve %25 Jerusalem District Electricity Co. Ltd. (Sharekat Kahrabaa Mohavazat Al-Quds Al-Urdineyyah) şeklindedir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, %100 hissedarı olduğu Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ’de (“Çumra”) sahip olduğu hisselerin tamamını 6.400.000 ABD Doları bedel ile KHM Enerji Turizm Ticaret Sanayi AŞ’ye devretmiştir. Şirketin 30 Nisan 2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Zorlu Enerji’nin Konya ili, Çumra ilçesinde 18 MW kurulu güç ile kurmayı planladığı Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi’nin üretim lisansı Çumra’ya devredilmiştir.

Bu açıklamada bahsi geçen satış işleminin, ilgili resmi ve idari kuruluşlardan alınacak izinler gibi bir takım ön şartlara tabi olması ve taraflar arasında Hisse Alım Sözleşmesi imzalanması aşamasında işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizlik taşıdığından, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 05.03.2019 tarihli kararı ile hisse satışı gerçekleşene kadar ertelenmiştir. Söz konusu hisse devir işleminin gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.

Şirketimizin 01.01.2019-31.03.2019 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.

08.02.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Filistin’de Şirketimizin bir şubesinin açılmasına ve bununla birlikte Filistin’de 10.000 Ürdün Dinarı sermaye ile güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere bir şirket (“Yeni Şirket”) kurulmasına karar verilmiştir. Yeni Şirket’in ortaklık yapısı %75 Zorlu Enerji ve %25 Jerusalem District Electricity Co. Ltd. (Sharekat Kahrabaa Mohavazat Al-Quds Al-Urdineyyah) şeklinde olacaktır.

Yeni Şirket ile Filistin'in elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak üzere Filistin'in farklı bölgelerinde güneş enerji santrallerinin kurulması planlanmaktadır.

Bugün basında çıkan haberlere ve 30.10.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji’nin dolaylı bağlı ortaklıklarından Trakya Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin olası satışına ilişkin potansiyel alıcılarla görüşmeler devam etmekte olup, süreç sonuçlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

01.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015'te süresi dolan 214 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebimizi reddettiği ve ruhsatı geri istediği 12.02.2015 tarihli 81882494-307.05.02-1760 sayılı işlemine karşı Şirketimizce 20.03.2015 tarihinde açılan 2015/347 Esas sayılı davada, söz konusu idari işlemin Şirketimiz lehine olacak şekilde iptaline karar verilmiş ve Kütahya İl Özel İdaresi mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gitmiştir. Şirketimize 23.05.2017 tarihinde tebliğ edilen karar uyarınca Danıştay 8. Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve dosyayı ilk derece mahkemesine inceleme için geri göndermiştir. Tebliğ alınan söz konusu karara ilişkin itirazımız mahkemeye süresinde sunulmuştur. Dosya itirazımızın incelenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne gelmiş ve 2017/4439 E. sayısını almıştır. 28.01.2019 tarihinde tebliğ alınan Danıştay 8. Dairesi kararı uyarınca, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir. Dosya Kütahya İdare Mahkemesi'nde 2019/74 E. sayısını almış olup, şirketimiz 12.03.2019 tarihinde, ilk derece mahkemesi tarafından verilen iptal kararında ısrar edilmesi talepli beyan dilekçesini mahkemeye sunmuştur. Kütahya İdare Mahkemesi, Danıştay temyiz yolu açık olmak üzere talebimizi reddetmiştir. Karar, yasal süresi içinde şirketimizce temyiz edilmeyip, kesinleşmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 2. Kupon ödeme dönemine ilişkin 1.070.385,67 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 6. Kupon ödeme dönemine ilişkin 4.538.909,52 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02/11/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 62.680.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,6664 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.11.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 13.610.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %8,2898 olarak kesinleştirilmiştir.

17.04.2019  tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin,  Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi üretim lisansının, %100 bağlı ortaklığı olan Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'ye devredilmesi için EPDK'ya yaptığı başvuru uygun bulunmuştur.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN71914 ISIN kodlu 139.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon ödeme dönemine ilişkin 10.078.194,98 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30/01/2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 139.000.000 TL nominal değerli, 540 gün vadeli, TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %7,1610 olarak kesinleştirilmiştir.

15.01.2018 ve 16.01.2018 tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Hidroelektrik Enerji Üretim AŞ ("Zorlu Hidroelektrik") ile bütün aktif ve pasifleri ile devralınması suretiyle Zorlu Enerji bünyesinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemi için, EPDK onay süreci çerçevesinde 31.12.2018 tarihli finansal tabloların esas alınması suretiyle gerekli mercilere başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 18 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Nisan 2019 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 4.Kupon dönemine İlişkin 11.084.339,40-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 5. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 6,3389% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarihli toplantısında;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sayın Başak Dalga’nın komite üyeliklerine seçilmelerine,  

2. Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz’ın komite üyeliğine seçilmelerine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elmas Melih Araz’ın komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, Yönetim Kurulu görev dağılımı ve imza yetkileri hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimizin 18.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 yıl süre ile görev yapmak üzere,  

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Zeki Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sayın Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu,  Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Elmas Melih Araz ve Sayın Ayşegül İldeniz’in seçilmelerine,  

2- Sayın Zeki Zorlu’nun, Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun ve Sayın Olgun Zorlu’nun şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmalarına,

3- Şirketin birinci derece imza yetkililerinden Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selen Zorlu Melik’in ve Sayın Mehmet Emre Zorlu’nun  ise şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile birinci derecede şirketi her konuda ve en geniş manada temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

4- İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,  

Bundan böyle tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

Yönetim Kurulu Başkanı      Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Ahmet Nazif ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Olgun ZORLU   

Yönetim Kurulu Üyesi          Selen ZORLU MELİK

Yönetim Kurulu Üyesi          Mehmet Emre ZORLU

Şirketimizin 18.04.2019 tarihinde (bugün) yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sn. Sinan Ak’ ın yaptığı 2019 yılına yönelik beklentileri de içeren sunum ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu açıklama, 2019 yılında geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında yaptığımız birinci özel durum açıklamamızdır

22.03.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir. 

22.03.2019 tarihli açıklamamıza istinaden, 2018 yılı kârının geçmiş yıl zararlarından dolayı dağıtılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14:00'te Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

Hazır Bulunanlar Listesi için tıklayınız.

01.04.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için üretim lisansı almış olup, ilgili lisansın %100 bağlı ortaklığı olan Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'ye devredilmesi için EPDK'ya başvurmuştur.

Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulması planlanan 35 MW kurulu güce sahip olacak  Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için önlisans almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur. 

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.828.799,99 TL'lık kar payı ödemesi 02/04/2019 itibarıyla yapılmıştır.

22.11.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Konya ili, Çumra ilçesinde kurmayı planladığı 18 MW kurulu güce sahip olacak Alibeyhöyüğü Güneş Enerji Santrali Projesi için üretim lisansı almak üzere EPDK'ya başvurmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03/10/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin kar payı oranı 6,3583% olarak kesinleştirilmiştir.

12.03.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015'te süresi dolan 214 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebimizi reddettiği ve ruhsatı geri istediği 12.02.2015 tarihli 81882494-307.05.02-1760 sayılı işlemine karşı Şirketimizce 20.03.2015 tarihinde açılan 2015/347 Esas sayılı davada, söz konusu idari işlemin Şirketimiz lehine olacak şekilde iptaline karar verilmiş ve Kütahya İl Özel İdaresi mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gitmiştir. Şirketimize 23.05.2017 tarihinde tebliğ edilen karar uyarınca Danıştay 8. Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve dosyayı ilk derece mahkemesine inceleme için geri göndermiştir. Tebliğ alınan söz konusu karara ilişkin itirazımız mahkemeye süresinde sunulmuştur. Dosya itirazımızın incelenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne gelmiş ve 2017/4439 E. sayısını almıştır. 28.01.2019 tarihinde tebliğ alınan Danıştay 8. Dairesi kararı uyarınca, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir. Dosya Kütahya İdare Mahkemesi’nde 2019/74 E. sayısını almış olup, şirketimiz 12.03.2019 tarihinde, ilk derece mahkemesi tarafından verilen iptal kararında ısrar edilmesi talepli beyan dilekçesini mahkemeye sunmuştur. Kütahya İdare Mahkemesi, Danıştay temyiz yolu açık olmak üzere talebimizi reddetmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Denetim Komitesi'nin 22.03.2019 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

2018 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 5.015 bin TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 468.026 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıllar zararları sebebiyle, kâr payı dağıtımı yapılamayacağının 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Nisan 2019 Perşembe günü saat: 14.00'te Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin ekli şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

03.04.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015'te süresi dolan 214 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebimizi reddettiği ve ruhsatı geri istediği 12.02.2015 tarihli 81882494-307.05.02-1760 sayılı işlemine karşı Şirketimizce 20.03.2015 tarihinde açılan 2015/347 Esas sayılı davada, söz konusu idari işlemin Şirketimiz lehine olacak şekilde iptaline karar verilmiş ve Kütahya İl Özel İdaresi mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gitmiştir. Şirketimize 23.05.2017 tarihinde tebliğ edilen karar uyarınca Danıştay 8. Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve dosyayı ilk derece mahkemesine inceleme için geri göndermiştir. Tebliğ alınan söz konusu karara ilişkin itirazımız mahkemeye süresinde sunulmuştur. Dosya itirazımızın incelenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne gelmiş ve 2017/4439 E. sayısını almıştır. 28.01.2019 tarihinde tebliğ alınan Danıştay 8. Dairesi kararı uyarınca, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir. Dosya Kütahya İdare Mahkemesi’nde 2019/74 E. sayısını almış olup, şirketimiz 12.03.2019 tarihinde, ilk derece mahkemesi tarafından verilen iptal kararında ısrar edilmesi talepli beyan dilekçesini mahkemeye sunmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulan "ZES Dijital Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirkete 4.000.000 Türk Lirası sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmıştır.

15.08.2012 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %42,15 oranında dolaylı bağlı ortaklığı olan ve  İsrail'de sanayi tesislerine elektrik ile buhar sağlanması amacıyla faaliyet gösteren 64,5 MW elektrik ve 40 ton/saat buhar üretim kapasiteli Ashdod Energy Ltd. (“Ashdod”) ile 126,4 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar üretim kapasiteli Ramat Negev Energy Ltd. (“Ramat Negev”) doğal gaz santrallerinin yenilenen  proje finansman anlaşmaları bugün itibarıyla imzalanmıştır. Ashdod için 332.862 bin İsrail Şekeli, Ramat Negev için ise 687.566 bin İsrail Şekeli olmak üzere toplamda 1.020.428 bin İsrail Şekeli tutarındaki mevcut krediler, daha uygun faiz oranı ile refinanse edilmiş olup, kredi faizi, projelerin ratingine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Ashdod ve Ramat Negev proje şirketlerinin diğer ortağı ise %57,85 hissedarlık oranı ile Edeltech Ltd.'dir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1926 ISIN kodlu 10.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 3. Kupon ödeme döneminine ilişkin 742.870,00 TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 112 gün vadeli 75.430.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (22.02.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 210 gün vadeli 49.480.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (22.02.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

15.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 400.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 364 gün vadeli 5.090.000 TL nominal değerdeki değişken faizli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (22.02.2019) itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN21919 ISIN kodlu 11.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 668.481,00 TL'lık faiz ödemesi ve 11.000.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN21916 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal tutarlı bononun 9. Kupon ödeme dönemine ilişkin 291.520,00 TL'lık faiz ödemesi ve 20.000.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.11.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 67.000.000,00 TL nominal değerli, 113 gün vadeli, TRFZORN21924 ISIN kodlu bononun anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN21927 ISIN kodlu 12.520.000 TL nominal tutarlı tahvilin 7. Kupon ödeme dönemine ilişkin 858.596,56 TL'lık faiz ödemesi ve 12.520.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 10.000.000 TL nominal değerli, 526 gün vadeli, TRSZORNE1926 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,0894% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu  Enerji Elektrik Üretim AŞ,  yenilenebilir enerji alanında yatırım  yapmak  üzere kurulan "Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim Anonim Şirketi" ünvanlı şirkete 50.000 Türk Lirası sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak katılmıştır.

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na  göre düzenlenmemiştir.

31.12.2018 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2019 tarih ve 2019/10 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNE1913 ISIN kodlu 13.610.000 TL nominal tutarlı bononun 1. Kupon ödeme dönemine ilişkin 1.185.063,53 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORNE1918 ISIN kodlu 62.680.000 TL nominal tutarlı tahvilin 5. Kupon ödeme dönemine ilişkin 5.067.051,20 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 02/11/2017 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 62.680.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSZORNE1918 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,2414% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 01.11.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 13.610.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFZORNE1913 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,8647% olarak kesinleştirilmiştir.

01.06.2018 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 02.02.2015'te süresi dolan 214 sayılı jeotermal arama ruhsatımızın 1 senelik süre uzatımına ilişkin talebimizi reddettiği ve ruhsatı geri istediği 12.02.2015 tarihli 81882494-307.05.02-1760 sayılı işlemine karşı Şirketimizce 20.03.2015 tarihinde açılan 2015/347 Esas sayılı davada, söz konusu idari işlemin Şirketimiz lehine olacak şekilde iptaline karar verilmiş ve Kütahya İl Özel İdaresi mahkemenin Şirketimiz lehine verdiği iptal kararı aleyhine temyiz yoluna gitmiştir. Şirketimize 23.05.2017 tarihinde tebliğ edilen karar uyarınca Danıştay 8. Daire, ilk derece mahkemesinin kararını bozmuş ve dosyayı ilk derece mahkemesine inceleme için geri göndermiştir. Tebliğ alınan söz konusu karara ilişkin itirazımız mahkemeye süresinde sunulmuştur. Dosya itirazımızın incelenmesi için Danıştay 8. Dairesi'ne gelmiş ve 2017/4439 E. sayısını almıştır. Şirketimize tebliğ edilen Danıştay 8. Dairesi kararı uyarınca, karar düzeltme talebimiz reddedilmiştir.

20.06.2017 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Kütahya İl Özel İdaresi'nin Şirketimizin arama ruhsatı süresinin 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasına ilişkin talebinin reddine dair işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan 2014/698 esas sayılı davada, yürütmenin durdurulması kararına İdare tarafından yapılan itirazın mahkemece reddedilmesinin ardından 25.02.2015 tarihinde idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Davalı İdare tarafından bu karara karşı temyize başvurulmuş olup ilgili temyiz dilekçesi Şirketimizce 07.07.2015 tarihinde tebliğ alınmıştır. Dosya Danıştay'a gönderilmiş olup Danıştay 8. Dairesi'nde 2015/7498 esas sayısını almıştır. Danıştay 8. Dairesi ilgili iptal kararını onamıştır. İlgili karara karşı Kütahya İl Özel İdaresi karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Dosya Danıştay 8. Dairesine gönderilmiş ve 2017/3936 esas sayısını almıştır. Şirketimize tebliğ edilen karar uyarınca Davalı İdare’nin karar düzeltme talebi reddedilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN71914 ISIN kodlu 139.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 11.238.427,98 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30/01/2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 139.000.000 TL nominal değerli, 540 gün vadeli, TRSZORN71914 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 7,2505% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORN21916 ISIN kodlu 20.000.000 TL nominal tutarlı bononun 8. Kupon ödeme dönemine ilişkin 312.340,00 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.05.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 20.000.000 TL nominal değerli, 275 gün vadeli, TRFZORN21916 ISIN kodlu bononun 9. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı 1,4576% olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 3.Kupon dönemine İlişkin 14.585.489,10-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 20.04.2018 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 200.100.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLM42012 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. Kupon Dönemine İlişkin Kar Payı Oranı 5,5394% olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizce 03/10/2017 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanan 100.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRDKTLME1914 ISIN kodlu kira sertifikasının 5. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.274.999,99 TL'lık kar payı ödemesi 02/01/2019 itibarıyla yapılmıştır.

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz