Kap Açıklamaları


Şirketimiz tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,2329 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerinin 01.12.2021 tarihli 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 13.500.000 USD tutarındaki faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda’da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan ZES N.V.’nin %100 doğrudan hissedarı olarak İsrail’de “Zorlu Energy Solutions (ZES) Israel Ltd.”, Karadağ’da “ZES D.O.O.” ve İtalya’da “ZES S.R.L.”unvanlı şirketler kurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORNE2213 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 7.002.611,49-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.08.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 111.370.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN22213 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,3576 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 9.256.580,38-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,4384 olarak kesinleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ektedir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 295 gün vadeli 55.400.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (11.11.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 448 gün vadeli 243.320.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (11.11.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 833.925,56-TL'lik faiz ödemesi ve 82.420.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 728.888,33-TL'lik faiz ödemesi ve 42.730.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 210 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 33.530.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKSE2115 ISIN kodlu 40.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 3.705.200,00 TL kar payı ödemesi ve 40.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (27.10.2021) itibarıyla yapılmıştır.

22.10.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 5.264.930,63-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2329 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.086.793,84-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 7. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı % 1,0118 olarak kesinleştirilmiştir.

29.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.246.316,09 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %1,7058 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.304.075,54-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.333.428,49-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 09.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.140.000 TL nominal değerli, 420 gün vadeli, TRSZORN92217 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,1083 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,3236 olarak kesinleştirilmiştir.

28.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.


Şirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarında olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasında, İzahname'de de yer verilen Zorlu Holding AŞ sermaye taahhüt borcundan yapılan 306.436.496 TL'lik mahsuplaşma dışında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 805.407,015 TL nominal değerli payların 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Nakit olarak artırılan 500.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine ve iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 237 gün vadeli 56.140.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (23.09.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 427 gün vadeli 110.270.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (23.09.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 73.090.000 TL nominal değerli, 154 gün vadeli, TRFZORN92123 ISIN kodlu bononun 73.090.000,00 -TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 491.672,60-TL'lik faiz ödemesi ve 9.850.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.059.107,32-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.696.956,84-TL'lik faiz ödemesi ve 29.845.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,1644 olarak kesinleştirilmiştir.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 209 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 61.980.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS92120 ISIN kodlu 45.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 4.287.959,98 TL kar payı ödemesi ve 45.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (17.09.2021) itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.109.779,20-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası değerli payların tamamı, Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılmış olup, satış işlemi 14 Eylül 2021 (dün) itibarıyla tamamlanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 5,9726 olarak kesinleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.  

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü;  

Sermaye  Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı  10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2021 yılı finansal planlaması kapsamında;           

   -        Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin yine Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 2021 yılı içerisinde sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu  tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olup, dağıtım  sistem kullanım ile sayaç okuma, ödeme bildirimi ve ihbar bırakma hizmetlerine  ilişkin oluşacak hizmet satış bedelleri, EPDK mevzuatı uyarınca Kurul Kararları ile belirlenmektedir.

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 11.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası olup, kalan paylar, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde;  11.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası olup, kalan paylar, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 6.473.489,94-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 03.06.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 103.860.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN62210 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %6,2329 olarak kesinleştirilmiştir.

24.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden; Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin uzatılması nedeniyle yapılan ve Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahname değişikliğinin, Şirketimizin adresindeki www.zorluenerji.com.tr Kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve halka arzda satışa aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmiştir.

16.04.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansının süresinin uzatılması için EPDK'ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

23.08.2021 tarihli özel durum açıklamıza istinaden; Şirketimiz 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde;   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin  SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde; yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 9 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na yapılan başvuru bugün (24.08.2021) onaylanmıştır. 

05.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ilgili kısımlarının eski hali ile yeni pay alma hakkı süresi uzatımına ilişkin izahnamenin değişen metinlerini içeren yeni hali ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği ve tek metin haline getirilmiş hali aşağıda sunulmaktadır.

İzahname - Eski Metin

İzahname - Yeni Metin

Değişiklik Sonrası İzahname

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.961.020,91-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin  SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde; yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 09 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na bugün (23.08.2021) tarihinde başvurulmuştur. 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.610.000 TL nominal değerli, 146 gün vadeli, TRFZORN82124 ISIN kodlu bononun 62.610.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 65.060.000TL nominal değerli, 188 gün vadeli, TRFZORN82116 ISIN kodlu bononun 65.060.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 420 gün vadeli 111.370.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (19.08.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

26.07.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 272 gün vadeli 76.460.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (19.08.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

10.08.2021 tarihli açıklamamıza istinaden; Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve halka arzda satışa aracılık eden Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.

Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 9.077.934,59-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,9743  olarak kesinleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 06.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9457 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.

- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %25 'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 11.08.2021 ile 25.08.2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı)kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payları, Şirketimizin en büyük ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.

06.08.2021 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.08.2021 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

 

28.05.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRDYVKS72114 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 5.608.200 TL kar payı ödemesi ve 50.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (30.07.2021) itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 160 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 61.430.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

JCR-Eurasia Rating, 29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin konsolide yapısını değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "A- (Trk)" olarak yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, "BB / Stabil" olarak yukarı yönlü revize edildi.

 

 

Şirketimizin 6.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL nakit (bedelli) olarak (25 oranında) artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 29 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden hazırlanan 18 Haziran 2021 tarih ve 2021/39 sayılı ve 21 Haziran 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor’ da, 500.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımının 306.436.496 TL tutarındaki kısmının Şirket’in ana ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 306.436.496 TL’nin 212.281.853 TL tutarındaki kısmı, Şirketimizin finansal borçlarına ilişkin anapara ve faiz ile diğer finansman giderlerinin ödenmesinde, 53.634.017 TL tutarındaki kısmı, EPİAŞ’tan elektrik alımı ödemelerinde, 11.000.000 TL tutarındaki kısmı, Şirketimizin doğal gaz alımına ilişkin ödemede, 29.520.626 TL tutarındaki kısmı ise diğer ticari borçların ödenmesinde kullanılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 5.554.240,38-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

19.07.2021, 21.06.2021 ve 23.06.2021 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 26.07.2021 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84.470.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN42220 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %6,2329 olarak kesinleştirilmiştir.

21.06.2021 ve 23.06.2021 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 4.Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.292.336,29-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,2570 olarak kesinleştirilmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 272 gün vadeli 12.270.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (09.07.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 420 gün vadeli 38.140.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (09.07.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi ve 21.250.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.306.557,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvili 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,9795 olarak kesinleştirilmiştir.

31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,

(i) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Sun Power (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu , sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri,

(ii) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited şirketine hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devri,

(iii) Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin  99,99'unu temsil eden 2.089.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited " tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması ve

(iv) Zorlu Grubu şirketlerinden "Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu O&M Pakistan Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 1.199.997 adet payın, sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından hisse başına 10 PKR (On Pakistan Rupisi) bedel ile devralınması işlemleri tamamlanmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 545.867,30-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,9916 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.878.271,23-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmamaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,5926 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 26.03.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49.080.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN42212 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.025.487,52-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

21 Haziran 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan tahvil ihracı ile ilgili olarak bugün (23.06.2021) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.

 

28 Mayıs 2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, revize edilen Sermaye Artırımdan Elde Edilen Fon Kullanım Raporu ektedir.

.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararı/kararları almıştır: 1. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin ana sözleşmesi'nin 14. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; Şirketimiz tarafından 950.000.000 TL (Dokuz Yüz Elli Milyon Türk Lirası)'sına kadar, 5 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına, 2. İşbu karar kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak; iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının değişken veya sabit kuponlu olarak ihraç edilmesine, faiz oranlarının belirlenmesinde borçlanma araçlarının vadeleri ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans alınması ve referans alınacak orana belirlenecek ek getiri oranının ilave edilmesi, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli olarak belirlenmesine ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, 3. Borçlanma aracı ihracına ilişkin aracılık yapmak üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına, 4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi , bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve gerektiğinde Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, 5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.454.167,78-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvili 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,6859 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.860.976,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 5,9620 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 324.538,77-TL'lik faiz ödemesi ve 47.240.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 469.062,50-TL'lik faiz ödemesi ve 9.500.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.017.956,23-TL'lik faiz ödemesi ve 40.870.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 835.514,14-TL'lik faiz ödemesi ve 14.600.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 223 gün vadeli 22.200.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (03.06.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 385 gün vadeli 103.860.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (03.06.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 147 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 4. kupon dönemine ilişkin 2.328.750,00-TL'lik kar payı ödemesi ve 50.000.000,00- TL'lik ana para ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

31.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 300.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin satışı 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda 03.06.2024 tarihinde, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda 02.06.2025 tarihinde ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda 01.06.2026 tarihinde itfa olacaktır. Söz konusu tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.

Şirketimizin 31.05.2021 tarihli ve 2021/29 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin Pakistan'daki faaliyetleri ile ilgili olarak grup yapılandırması kapsamında;

(i) Sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olduğumuz Dubai'de kurulu "Zorlu Enerji Asia Holding Limited"in, Pakistan'da kurulu "Zorlu Solar Pakistan Limited"in sermayesinde sahip olduğu şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,

(ii) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Sun Power (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,

(iii) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Renewable Pakistan (Private) Limited"in sermayesinde sahip olduğumuz şirket sermayesinin %99,7'sini temsil eden 997 adet payın, Pakistan'da kurulu sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited"e devredilmesine,

(iv) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu Industrial Pakistan (Private) Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 2.089.997 adet payın devralınmasına,

(v) Sermayesini temsil eden payların %99,7'sine sahip olduğumuz Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Limited" tarafından, Zorlu Grubu şirketlerinden "Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ"nin Pakistan'da kurulu "Zorlu O&M Pakistan Limited"de sahibi olduğu, şirket sermayesinin %99,99'unu temsil eden 1.199.997 adet payın devralınmasına ve ilgili pay devirlerinde satış bedelinin nakden ve peşinen ödenmek üzere hisse başına 10.- PKR (On Pakistan Rupisi) olarak tespitine karar verilmiştir.

 

26.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("ZORYEN") tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan 5 yıl vadeli, 300 milyon ABD Dolar nominal değerli tahvil ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tertip ihraç belgesi ekte sunulmuştur. İhraç edilecek tahvilin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahvil İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir.

 

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası  Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan  "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %25 oranında bedelli olarak 2.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

13.05.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ  tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan tahviller için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 300.000.000 ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraç edilecek tahvillerin 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı üçüncü yılda, 37.500.000 ABD Doları tutarındaki kısmı dördüncü yılda ve kalan 225.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı ise vade sonunda itfa olacaktır. Tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görecektir. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ile birlikte 1 Haziran 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.

 

Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (Dubai International Financial Center) kurulu Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin, iş planı değişikliği sebebiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tabii olduğu ülke kanun ve kuralları çerçevesinde gerekli tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Şirketimiz tarafından 12.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 154.940.000 TL nominal değerli, 377 gün vadeli, TRSZORN22214 ISIN kodlu tahvilin 2.Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,8590 olarak kesinleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.183.598,20-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 364.288,08-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

12.03.2021, 17.03.2021, 09.04.2021 ve 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinadem %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma aracı ihracı için BofA Securities yetkilendirilmiş olup, 13.05.2021 tarihinden (bugün) başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırımcılar ile çevrim içi toplantılar düzenlenecektir. "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Zoryen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch'ten B- ve S&P'den B- kredi notu almıştır. İhraç edilecek tahvilin tutarı ve ihraç koşulları, sözkonusu toplantıları takiben belirlenecektir.

Bugün çeşitli yazılı ve görsel iletişim mecralarında çıkan haberlere istinaden, İsrail-Filistin arasında yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle, dün gece saatlerinde Ashkelon bölgesindeki Dorad sahası yakınlarında meydana gelen patlamanın aynı bölgede bulunan %25 oranında ortağı olduğumuz Dorad Doğal Gaz Santrali ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bölgedeki tesislerimizde görev alan çalışanlarımızın tümünün can güvenliği ile ilgili bir sorun da bulunmamaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 406.087,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ("Şirket") Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1- Şirketimizce planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 6.000.000.000- TL (Altımilyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL (İkimilyar Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00-TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00-TL (İkimilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 0,01 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına,

3- Zorlu Holding AŞ'nin 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; yeni pay alma haklarının tamamının kullanılması suretiyle Zorlu Holding AŞ'nin sermaye koyma borcunun Şirketimize nakit olarak konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen muaccel alacağından mahsubu suretiyle karşılanmasına;

4- Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

5- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

7- İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

8- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Zorlu Holding AŞ Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Zorlu Holding AŞ tarafından satın alınması için Şirketimizce Zorlu Holding AŞ'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,

9- İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 27 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde (bugün) tescil ve ilan edilmiştir.

05.04.2021 tarihli açıklamamıza istinaden, geçmiş yıllar zararları sebebiyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

 

05.04.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Genel Kurul'un onayına sunulan Yönetim Kurulu'nun KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi kabul edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında;

  1. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sayın Başak Dalga’nın komite üyeliklerine seçilmelerine,

  2. Denetim Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi’nin komite başkanlığına ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bekir Ağırdır’ın komite üyeliğine seçilmelerine,

  3. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Mengi’nin komite başkanlığına ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Olgun Zorlu’nun komite üyeliğine seçilmelerine,

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında;

1- 27.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sayın Zeki Zorlu’nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne Sayın Bekir Ağırdır’ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu,  Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz’in seçilmelerine,

2- Sayın Zeki Zorlu’nun, Sayın Ahmet Nazif Zorlu’nun, Sayın Olgun Zorlu’nun Sayın Selen Zorlu Melik’in ve Sayın Mehmet Emre Zorlu’nun, Şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile birinci derecede Şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmalarına,

3- İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

4- Tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü dairesinde tescil ve ilan edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:

Yönetim Kurulu Başkanı      Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Ahmet Nazif ZORLU

Yönetim Kurulu Üyesi          Olgun ZORLU   

Yönetim Kurulu Üyesi          Selen ZORLU MELİK

Yönetim Kurulu Üyesi          Mehmet Emre ZORLU

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 27 Nisan 2021 Salı günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında,

-2020 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların onaylanmasına,

-Geçmiş yıllar zararları nedeniyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

-Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu üye sayısının 9 kişi olarak saptanmasına ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu, Sn. Olgun Zorlu, Sn. Selen Zorlu Melik, Sn. Mehmet Emre Zorlu ve Sn. Bekir Cem Köksal’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Cem Mengi ve Sn. Bekir Ağırdır’ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

-2021 faaliyet yılı için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık 240.000,-TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,

-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

-Şirketin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine,

-01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanarak kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5’i olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.916.349,27-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,4922 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 19.300.000 TL nominal değerli, 204 gün vadeli, TRFZORN42110 ISIN kodlu bononun 19.300.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 154 gün vadeli 73.090.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (22.04.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 370 gün vadeli 84.470.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (22.04.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 148 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 45.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.242.928,55-TL'lik faiz ödemesi ve 80.220.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.887.725,94-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,3647 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji  Elektrik Üretimi AŞ, Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri AŞ    tarafından 2019-A/6 numaralı 3144,23 hektarlık Kuyucak jeotermal kaynak  arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 6.250.000TL + KDV ve 2019-A9 numaralı 3403,14 hektarlık Nazilli/Diracik jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için düzenlenen ihaleyi 600.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek kazanmıştır. 

 

12.03.2021, 17.03.2021 ve 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur. SPK tarafından 12.04.2021 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

01.03.2021, 05.03.2021 ve 09.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

12.03.2021 ve 17.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yurt dışı borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı bülteninde duyurulmuştur.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.306.557,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000,00-TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının ana para ve 3.167.640,00-TL tutarındaki getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 22.300.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN12223 ISIN kodlu tahvili 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,8590 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

Denetim Komitesi'nin 05.04.2021 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına  toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu 5 Nisan 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

 

2020 yılı hesap dönemi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 38.207 bin TL net dönem  kârı, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 258.860 bin TL net dönem kârı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, geçmiş yıl zararları sebebiyle kâr dağıtımı yapılamayacağının 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kâr Payı Dağıtım Tablosu için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

- Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Nisan 2021 Salı günü saat 14.00'te Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 Kat: -1 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi için tıklayınız.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 454.321,40-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 30.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 9.850.000 TL nominal değerli, 358 gün vadeli, TRFZORN92115 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %5,5418 olarak kesinleştirilmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 377 gün vadeli 49.080.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (26.03.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

9.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 146 gün vadeli 62.610.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (26.03.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 31.540.000 TL nominal değerli, 288 gün vadeli, TRFZORN32111 ISIN kodlu bononun 31.540.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62.090.000 TL nominal değerli, 189 gün vadeli, TRFZORN32129 ISIN kodlu bononun 62.090.000-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.285.766,16-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.302.167,19-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 18.09.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 29.845.000 TL nominal değerli, 370 gün vadeli, TRSZORN92118 ISIN kodlu tahvili 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %4,8724 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.860.976,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

12 Mart 2021 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (17.03.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurularda bulunulmuştur

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 52.160.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN12215 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,4850 olarak kesinleştirilmiştir

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, yurt içinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 350.000.000,00 ABD doları (üç yüz elli milyon Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil ihracı yapılmasına ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvurunun ve işlemin yapılmasına karar vermiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.791.413,84-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 392.997,50-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 415.587,00-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.03.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 9.500.000 TL nominal değerli, 449 gün vadeli, TRSZORN62129 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.870.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN62118 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı % 4,9375 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rotor Elektrik Üretim AŞ'nin bünyesindeki 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.

01.03.2021 ve 05.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.

01.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, halka arz edilmeksizin - nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı nedeniyle bugün itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 774.325,56-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 03.12.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 14.600.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN62111 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %5,7227 olarak kesinleştirilmiştir.

TRDYVKS62115 ISIN kodlu kira sertifikasının 3. kupon dönemine ilişkin 2.184.450,00-TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde, Yatırım Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, yurt içinde, halka arz edilmeksizin – nitelikli yatırımcılara satılmak üzere - 400.000.000,00 TL'ye kadar, 1-60 ay aralığındaki vadelerle, Tebliğ'in 4/1b ve 6 maddelerine göre yönetim sözleşmesine dayalı olarak kira sertifikası ihraç işleminde Şirketimizin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer almasına karar verilmiştir.

İhraca ilişkin aracılık hizmeti ihraççı Yatırım Varlık Kiralama AŞ ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ arasında imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'den alınacaktır.

Bahsi geçen kira sertifikası ihracı nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuş olup SPK'ya başvuru yapıldığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

Şirketimizin 19 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.870.029,23-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.328.603,64-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir

21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.420.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORNK2124 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin faiz oranı %3,5384 olarak kesinleştirilmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 364.288,08-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 377 gün vadeli 154.940.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (12.02.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 188 gün vadeli 65.060.000 TL nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (12.02.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 19.02.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 102.420.000 TL nominal değerli, 357 gün vadeli, TRFZORN22112 ISIN kodlu bononun 4. Kupon dönemine ilişkin 3.859.390,32 -TL'lik faiz ödemesi ve 102.420.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

21.01.2021, 22.01.2021 ve 03.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair T.C. Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 07.01.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 21.250.000 TL nominal değerli, 183 gün vadeli, TRFZORN72125 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 419.198,75-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,  Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye  Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

 

21.01.2021 ve 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya dair onay bugün tebliğ alınmıştır.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 178 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 50.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Sermaye Piyası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 180 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 40.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

 

21.01.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 23.10.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 80.220.000-TL nominal değerli, 181 gün vadeli, TRFZORN42128 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.285.766,16-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

 

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 21.01.2021 tarihinde aşağıdaki kararı aldılar:

 -        Şirketimizce bir yandan faaliyetlerimizin verimli olarak yürütülmesi sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan borç ve özkaynak dengesini sağlıklı bir şekilde tutarak Şirket karının ve piyasa değerinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yatırımlarımız da göz önüne alınarak yapılan değerlendirme neticesinde; mevcut kayıtlı sermaye tavanımıza henüz ulaşılmamış olsa da, Şirketimiz hedeflerine ulaşması için yeterli olmadığına,

-        Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; Şirketimiz mevcut 3.000.000.000,00- TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000,00.- TL (Altımilyar Türk Lirası)'na artırılmasına,

 -        Bu çerçevede Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline,

 -        Tavan artırımına ilişkin süreç devam ederken, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

 -        Hedeflenen %100'e kadar bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarına, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatına, ihraç edilecek payların satış yöntemini içeren sermaye artırımı kararının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarının açıklanmasını takiben Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle kamuya açıklanmasına,

-        İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimiz tarafından 20.09.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 12.180.000 TL nominal değerli, 488 gün vadeli, TRSZORN12124 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 234.245,74 TL'lik faiz ödemesi ve 12.180.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 24.07.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 24.310.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli, TRSZORN12116 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.818.266,44-TL'lik faiz ödemesi ve 24.310.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 16.12.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 20.670.000 TL nominal değerli, 205 gün vadeli, TRFZORN72117 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 352.526,85-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 47.240.000 TL nominal değerli, 321 gün vadeli, TRFZORN62126 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.145.428,28-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.804.487,90-TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Şirketimiz tarafında 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.730.000 TL nominal değerli, 482 gün vadeli, TRSZORNK2116 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı %4,4178 olarak kesinleştirilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere “Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)” kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 183 gün vadeli 21.250.000 TL nominal değerdeki sabit kupon ödemeli finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (07.01.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

19.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizce 950.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, ihraç belgesinin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için söz konusu başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 370 gün vadeli 22.300.000 TL nominal değerdeki değişken kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (07.01.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir.

 

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 17.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 30.000.000 TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFZORN12113 ISIN kodlu bononun 30.000.000,00-TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.