Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılında Zorlu Enerji olarak 25. yılımızı kutladık. Kuruluşumuzdan bugüne daima başarıya odaklandık. Tek santral ile başlayan hikayemizi çeyrek asırda dünya ile buluşturduk. İlk günkü heyecanımıza tecrübelerimizi ekleyerek bugün de güçlü büyümemize devam ediyoruz.

2018, hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından kolay bir yıl olmadı. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Brexit’le ilgili gelişmeler, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırım kararları, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik ve jeopolitik belirsizlikler ülkelerin büyüme hızları üzerinde etkili oldu. 

OECD, artan ticaret savaşları riski nedeniyle 2019 için küresel ekonomik büyüme tahminini %3,5’e indirirken IMF de Ekim ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, 2019 yılı için %3,7 olarak öngördüğü global büyüme tahminini Ocak 2019’da %3,5’e düşürdü. 

Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti

Türkiye ise küresel ekonomideki gelişmeler, ABD ile ilişkilerde yaşanan gerilim, jeopolitik riskler ve kurdaki ani ve hızlı dalgalanmalara rağmen büyüme performansıyla dikkat çekti. Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla %7,2 ve %5,3 oranında güçlü bir büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ekonomik aktivite ve iç talep üzerinde yarattığı olumsuz etkiler sonucu ivme kaybederek üçüncü çeyrekte %1,6 oranında büyüdü. Yurt içi büyüme yavaşlarken, 2018 yılı 168 milyar dolar gelirle ihracatta rekor kırdığımız bir yıl oldu.

Diğer birçok gelişmekte olan ülke için olduğu gibi, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerini de aşağı çeken IMF, Türkiye ekonomisinin 2018 yılında %3,5, 2019’da ise %0,4 büyüyeceğini öngörüyor. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 yılı için öngörülen büyüme oranı %3,8, 2019 için ise %2,3. 

Yeni Ekonomi Programı 2019 yılında küresel etkilerden gelecek olumsuz yansımalar, bölgesel sorunlar, enflasyon ve cari açık konularına odaklanıyor. Programın ana hedefleri dengelenme, disiplin ve değişim olarak açıklandı. Ağustos ayından itibaren yurt içi talep ve yatırımlar yavaşlarken net ihracatın ekonomiye yaptığı katkının artması ekonomide dengelenme sürecinin başladığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele programının etkileri ve kur ve faizlerin yeniden gerilemeye başlaması ile enflasyonun özellikle 2019’un ikinci yarısından itibaren düşüş eğilimine girmesi bekleniyor. Yurt dışında ise, ticaret savaşlarının etkilerinin 2019’da da devam edeceği öngörülüyor. Çin’de belirginleşmeye başlayan yavaşlama tüm dünya ekonomileri için önemli bir risk olmayı sürdürüyor. 

Yenilenebilir enerji  ön planda kalmaya devam edecek

KPMG Enerji Sektörel Bakış 2018 Raporu’nda küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülmektedir. Hızla artan tüketime yanıt olarak ise yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkmaktadır. Yeşil enerji, yeni teknolojiler ve enerji politikalarıyla önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynağı olması beklenmektedir. 

Türkiye’nin 2018 enerji gündeminde de en ön sıralarda yerli ve yenilenebilir enerji politikaları ve arz güvenliğinin artırılması yer aldı. Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının artırılması stratejisi kapsamında, 2018 yılında devreye alınan yeni kapasitenin %93’ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. 

Zorlu Enerji olarak 2018  yılında yenilebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza biz de hız kesmeden devam ettik. Toplam 165 MW  kurulu güce sahip Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali’nin  65,5 MW gücündeki ikinci ünitesini Mart 2018’de devreye aldık. İkizdere Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nin 18,6 MW olan kurulu gücünün 24,94 MW’a yükseltilmesi için rehabilitasyon çalışmalarını yine yılın ilk çeyreğinde tamamladık.

2018 yılında güneş enerjisine yönelik çalışmalarımıza da devam ettik. Bu kapsamda, yıl içinde Filistin ve Kazakistan’da güneş enerjisi projeleri gerçekleştirmek üzere yeni anlaşmalara imza attık. Ayrıca güneş enerjisinde yüksek potansiyel sunan Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde de potansiyel iş fırsatlarını yakından takip ediyoruz. 

Endüstriyel çatı üstü güneş santrali kurulumları için Türkiye’de yerli panel üreticileri ile iş birliği yaparak ürettirdiğimiz membran tabanlı güneş panellerinin dağıtımına başladık ve Türkiye’de ilk uygulamalarını gerçekleştirdik. İlk ihracatı da Jamaika’ya yaptık. 

Akıllı sistemlerle sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklandık

Zorlu Grubu olarak inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayalini, daha akıllı bir hayat tasarlayarak gerçekleştirmek istiyoruz. Enerjiden tekstile, beyaz eşyadan elektroniğe farklı sektörlerde üretim yapan bir Grup olarak, daha iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan akla ve araçlara sahip olduğumuza inanıyoruz. Bu doğrultuda teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan ve bilgi birikimini tüm paydaşlarına aktaran yenilikçi bir kurum olarak; insanın, toplumun ve gezegenin gelecekteki refahını temel alan “sürdürülebilir çözümler” üretmeye odaklanmış bulunuyoruz.

Zorlu Enerji olarak biz de 2018 yılında Akıllı Sistemler ile ilgili çalışmalarımızı geliştirmeye devam ettik. Öncelikli olarak Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaştırılmasına odaklandık. Bu amaçla 2018 yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak elektrikli araç paylaşım platformu “electrip”i hayata geçirdik. 

Bu çalışmaya paralel olarak ülkemizdeki elektrikli araçlara yönelik önemli bir altyapı eksikliğinin giderilmesi hedefine yönelik dijital markamız ZES’i (Zorlu Energy Solutions) yıl içinde lanse ettik. ZES çatısında Türkiye’nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonu ağını oluşturuyoruz. Öncelikle büyük şehirlerden başlayarak Türkiye’nin dört bir yanına elektrikli araç şarj istasyonları kurmak üzere çalışmalarımız hızla devam ediyor. 

Sürdürülebilirlik bizim için bir kılavuz

Sürdürülebilirliğin bir tercih değil, şimdiki ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız bir sorumluluk olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik bizim için bir kılavuz. İklim değişikliği ile mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve sorumlu paydaş diyaloğu hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik politikamızı şekillendiriyor ve çalışmalarımıza istikrarlı adımlarla devam ediyoruz. 

Bu vizyon doğrultusunda 2018’de Su Ayak İzi’ni hesaplatarak onaylatan ve ISO 14046 Su Ayak İzi Belgesi’ni alan Türkiye’deki ilk enerji şirketi olduk. Garanti Bankası ile Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdik. Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üst üste 3. kez yer almaya hak kazandık. 

Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!

Zorlu Enerji, geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor. 25 yıldır yaptığımız gibi bundan sonra da sorumlu ve öncü bir kuruluş olmanın bilinciyle ekonomiye ve enerji sektörüne katma değerli projeler kazandırmaya, ülkemize değer katmaya ve ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle özverili çalışmaları için çalışanlarımıza, tüm bu başarılarımızda daima desteklerini hissettiğimiz hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 

Saygılarımla,

Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Başkanı

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz