Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2019 bütün dünyada zorlayıcı bir yıl oldu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin’in aralarındaki ticari sorunları nasıl çözeceklerine dair belirsizlik, dünya ekonomisindeki yavaşlamanın başlıca sebebiydi. Bu konudaki yapıcı yaklaşım ve birinci faz anlaşması oldukça olumlu adımlar, ancak hala çözüme kavuşturulması gereken önemli konular var. 2019 yılında Brexit de önemli bir gündem maddesi olmaya devam etti. Birleşik Krallık’ta seçimlerden sonra gelen yeni hükümet Brexit sürecini 2020 yılının sonuna kadar tamamlamayı kararlaştırdı. Birleşik Krallık ve AB arasında yapılacak yeni ticaret anlaşmasının bölge ekonomisi ve iş ortamı üzerinde uzun vadeli etkiler doğurması beklenildiğinden, konu tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

OECD, 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini %2,9’a indirirken IMF Ocak 2020’de yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda küresel büyüme tahminini 2020 yılı için %3,4’ten %3,3’e, 2021 yılı içinse %3,6’dan %3,4’e düşürdü.

Türkiye ekonomisinde dengelenme yılı

2019 Türkiye açısından bir dengelenme yılı olarak geçti. TCMB yılın ilk yarısında sıkı para politikası izledi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki iyileşme ve gelişmiş ülke merkez bankalarının uyguladığı genişlemeci politikaların izin vermesiyle TCMB de politika faizini 1200 baz puan düşürdü. Tüm bu gelişmeler Türkiye ekonomisinin dengelenmesi açısından destekleyici bir rol oynadı. Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde %2,3 ve ikinci çeyreğinde %1,6 küçülürken üçüncü çeyrekte %0,9 büyüdü.

Türkiye ekonomisi üst üste zor dönemlerden geçti. Ancak bugün geldiğimiz nokta bu zor süreçten hızlı bir şekilde çıkmaya başladığımızı gösteriyor. 2019 yılında ekonominin en büyük kırılganlığı olan cari açıkta önemli bir başarı elde ettik. Tüm bu gelişmelerin ışığında 2020 yılı Türkiye açısından oldukça önemli. Bir yandan büyüme hedeflerimize ulaşmaya çalışırken diğer yandan enflasyon ve faizi tek haneye indirme çabaları devam edecek. Ayrıca Yeni Ekonomi Programı’nda ifade edilen mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti ve derinliği artıracak yapısal dönüşüm adımları da sürdürülecek.

Enerji piyasası türkiye’nin en büyük değer zincirlerinden biri

Programın önemli odak alanlarından biri de hiç kuşkusuz ülkemiz için hem stratejik hem ekonomik öneme sahip olan enerji sektörü. Türkiye enerji sektörü 2019 yılında öngörülebilir bir enerji piyasası ve kesintisiz arz için çalışmalarına devam etti. Son 15 yılda özelleştirme ihaleleri dahil 100 milyar doları aşan yatırım yapılarak büyüme sürecinin ilk etabı büyük oranda tamamlandı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD’nin en büyük 10’uncu enerji piyasası olan Türkiye; Avrupa’nın 6’ıncı büyük petrol piyasası, 4’üncü büyük elektrik piyasası ve 3’üncü büyük gaz piyasasına sahip.

Türkiye’nin 2019 yılı enerji gündeminde yerli ve yenilenebilir enerji yine en ön sıralarda olmaya devam etti. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve BloombergNEF iş birliği ile hazırlanan Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri Raporu 2019’a göre, dünyada yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım (büyük hidroelektrik projeler hariç) 2018 yıl sonu itibarıyla 272,9 milyar dolara ulaştı. Raporda, Türkiye’nin 2 milyar dolar düzeyinde yenilenebilir enerji yatırımı ile birçok ülkeye göre önde olduğu belirtiliyor.

Yenilenebilir enerji odağımızda

Zorlu Enerji olarak 2019 yılında da yenilebilir enerji yine odağımızda yer aldı. Özellikle jeotermal enerji alanında sektörün referans noktası konumuna ulaştık. Zorlu Enerji, 2019 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin jeotermal enerjideki toplam kurulu gücünün %20’sini tek başına temsil ediyor. Yıl içinde bu alandaki uzmanlığımızı uluslararası platforma taşıma yönünde de önemli adımlar atmaya devam ettik. Zorlu Enerji, AB’nin en büyük Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olan ve 2014-2020 yılları arasında uygulanacak Horizon 2020 Programı kapsamında AB’den aldığı desteklerin üçünü jeotermal enerji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Zorlu Enerji olarak ülkemizi uluslararası platformda temsil ediyor olmaktan büyük gurur duymaktayız.

2019 yılında attığımız önemli adımlardan biri de varlıklarımızı verimli bir şekilde değerlendirmek ve yeni yatırımlar için özkaynak yaratmak amacıyla Sarıtepe ve Demirciler rüzgar santrallerimizi Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ’ye satmak üzere bir anlaşmaya varmamız oldu. Büyüme stratejimiz paralelinde, bu satıştan elde edeceğimiz sermaye ile yeni yatırımlar yaparak portföyümüzü daha da genişletmeyi hedefliyoruz.

Yurt dışı yatırımlarımızda da enerji talebinin hızla arttığı ve liberalleşme sürecinin devam ettiği Asya ve Orta Doğu pazarlarındaki potansiyeli değerlendirmeye odaklanıyoruz. Özellikle yüksek potansiyele sahip alanlardan biri olan güneş enerjisinde araştırma ve yatırım çalışmalarımız sürüyor.

Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla ilerliyoruz

Dijitalleşmenin büyük bir hızla hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bir dönemdeyiz. Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle “geleceğin enerji şirketi” olma yolunda hızla ilerleyen Zorlu Enerji, elektrikli araç kiralamadan elektrikli araç şarj istasyonlarına, akıllı ev sistemlerinden akıllı enerji yönetim sistemlerine kadar bir dizi akıllı sistemi hayata geçirmek için çalışmaktadır.

2019 yılında ZES şirketimiz elektrikli araçlar için yeni şarj istasyonları kurmaya büyük bir hızla devam etmiştir. Zorlu Enerji’nin Türkiye’de hizmet verdiği elektrikli şarj noktası 2019 yıl sonu itibarıyla 149’a, soket sayısı ise 272’ye ulaşmıştır.

Sürdürülebilirlikten taviz yok

İklim değişikliği, şehirleşme, göçler, yaşlanan nüfus, azalan kaynaklar, sosyo-ekonomik değişimler ve dijitalleşme yaşam biçimimizi dönüştürürken, sürdürülebilir kalkınmanın önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Tüm bu değişim; ekonomik değer yaratmanın ötesinde ortak değer yaklaşımı ile toplumsal ve çevresel sorunların çözümünün, dünyanın ana gündem maddesi olacağına işaret ediyor.

Hakim ortağımız Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 gelecek planı, yaşamı daha üretken, verimli, kontrol edilebilir, bütüncül ve sürdürülebilir hale getirmek için geliştirilen inovatif çözümleri içeriyor. Zorlu Enerji de gerek yenilenebilir enerji yatırımları gerekse geliştirdiği akıllı çözümlerle Zorlu Holding’in sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli paydaşlarından biri.

2019 yıl sonu itibarıyla, Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye’deki kurulu gücü içindeki payı %87’dir. Önümüzdeki dönemde de jeotermal ve güneş enerjisi, akıllı sistemler ve elektrikli araç şarj istasyonları alanlarındaki yatırımlarımızı sürdürmeyi hedeflemekteyiz.

Ülkemize değer katmaya devam edeceğiz!

Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. Yurt içindeki projeleriyle yenilenebilir enerji alanında yatırımlarına devam ederken yurt dışındaki yatırımlarıyla da ülkemizi, uzmanlığı ve bilgi birikimiyle başarıyla temsil etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ekonomiye ve enerji sektörüne katma değerli projeler kazandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle özverili çalışmaları için çalışanlarımıza, daima desteklerini hissettiğimiz hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

 

 

Saygılarımla,

Zeki ZORLU

Yönetim Kurulu Başkanı