01.
Zorlu Doğal Elektrik Üretimi

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi

Kurumsal

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş., enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, hidroelektrik ve jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi müşterilere satmak amacıyla 2008 yılında kuruldu.

5 Mart 2008’de gerçekleştirilen ADÜAŞ (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.) özelleştirme ihalesi sonucunda 7 HES, 1 jeotermal ve 1 motorin (gaz türbini) santralini devralarak 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren işletmeye başladı.

Zorlu Doğal, ihale ile Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de bulunan hidroelektrik santralleri ile Denizli’de faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük kapasiteli jeotermal santralinin 30 yıllık işletme hakkına sahip oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla büyümeyi hedefleyen Zorlu Doğal, toplam 207,6 MW kurulu güce sahip santrallerinde kısa ve orta vadeli rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

Santrallerin işletmesinde, hem yöresel istihdam hem de doğal tarımın desteklenmesi ön planda tutan Zorlu Doğal, Kızıldere I ve II tesisiyle, elektrik üretiminin yanı sıra, konut ve seralara ısıtma, endüstriyel gaz tesislerine karbondioksit, termal otellere jeotermal su sağlamaktadır.

Sektörün her alanında faaliyet gösteren Zorlu Enerji, çeyrek asırlık tecrübesini sürdürülebilir bir Türkiye için yenilenebilir enerji alanında kullanmaya devam ediyor.