01.
Zorlu Osmangazi Enerji

İnsan Kaynakları Politikası

Zorlu Osmangazi Enerji, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. İnsan kaynakları politikasını oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

 

  • İnsan kaynakları alanında kaliteli işler çıkarmaya,
  • Şirketlerinin hedeflerine ulaşması için en etkin şekilde desteklemek adına insan kaynakları süreçlerini her zaman güncel tutmaya,
  • İnsan kaynakları alanındaki tüm işlerde etkinliği ve verimliliği artırmaya,
  • Çalışanlarına hizmet verirken, iletişim kurarken veya sistem geliştirirken teknolojiyi ve gelişmiş metodları kullanmaya,
  • Çalışmak için uygun ortamlar hazırlamaya çalışır.

 

Zorlu Osmangazi Enerji, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Enerji sektörünün uzmanlarını şirket içinde yaratmak için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.