01.
Zorlu Osmangazi Enerji

İşe Alım Süreci

İŞE ALIM

Zorlu Osmangazi Enerji, bünyesine katılmak isteyen tüm adaylara eşit mesafede durur.

Kendini doğru ifade edebilen, iş-özel hayat dengesini doğru kurgulayabilen, kariyeri ile ilgili hedefleri olan, başvurduğu sektöre karşı bilinçli yaklaşan genç ve hırslı takım arkadaşları ile çalışmayı hedefler.

Şirkertin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun bilgi, deneyim ve eğitime sahip olmaları durumunda, standart işe alım sürecini tamamlayan kişiler işe alınır. Yetkinlikleri ile birlikte, adayların teknik ve davranışsal özellikleri değerlendirilir.

İş başvurusu sonrasında mülakata çağırılan adaylara başvurulan pozisyonların niteliklerine göre yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat uygulamaları yapılır. Uygun görülen adayların referans kontrolü gerçekleştirilir.

İşe alımda, şirketin hedefleri ile adayların bireysel hedeflerinin örtüşmesine önem verilir.

Ücretlendirme

Zorlu Osmangazi Enerji, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluştururur, Şirket içinde adil; sektörde rekabetçidir.

KARİYER YÖNETİMİ

Çalışanların kariyer gelişimi için teknik ve davranışsal eğitimleri destekleyen şirket, yöneticilerini şirket içerisinden yetiştirmeyi hedefler. Pozisyon bazlı olarak tüm çalışanlara farklı seviyelerde yöneticilik eğitimleri verilerek bir üst pozisyonlara hazırlanmaları sağlanır.

Çalışan, iş ve performans sonuçları, şirket içinde deneyimi ve yetkinliklerine göre; standartları belirlenmiş şirket içi yükselme sürecine dahil olur. Gereklilikleri yerine getirmesi durumunda bir üst pozisyona atanabilir veya rotasyonla farklı bir alanda çalışabilir. Yeni pozisyonuna uyum sağlaması ve başarılı olmasını sağlayacak gelişim ve eğitim imkanları sunulur.

ÇALIŞAN HAKLARI VE İŞ ETİĞİ

Uluslararası kurallarla belirlenmiş temel insan haklarına uymak ve bu kuralların korunmasını desteklemek Zorlu Osmangazi Enerji ilkelerinin başında gelmektedir. Çalışanlarının ırk, köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf, millet, yaş, fiziksel engel ve kusurlar gibi farklılıklarına saygı gösteren ve her türlü ayrımcılığın karşısında olan Zorlu Osmangazi Enerji, işveren taahhütlerinin bir parçası olarak çalışanlarının kariyerlerini; kökenlerine ve inançlarına göre değil, performanslarına göre değerlendirir ve bu ana prensip ışığında her çalışan, fırsat eşitliğinden yararlanır. Bireyin saygınlığını, mahremiyetini, özlük haklarını koruyan ve kollayan Zorlu Osmangazi Enerji’nin tüm çalışanları da kurumuyla aynı refleksi gösterir.

Zorlu Osmangazi Enerji’de hiç kimse, görev tanımının kapsamı dışında kalan konularda iradesi dışında çalışmaya zorlanmaz.

Çalışan ve kurum arasındaki mahremiyet ilişkisi her şirketin en açık anayasasını oluşturur. Buna göre çalışanların kişisel bilgileri, yetkili personel tarafından sadece işle ilgili olarak kullanılabilir. Zorlu Osmangazi Enerji bünyesinde çalışan herkes, kişisel bilgilerinin gizlilik ilkeleri çerçevesinde kurum içinde kalacağından ve yönetici onayı olmadan şirket içinden veya dışından kimseyle paylaşılmayacağından emindir. Ayrıca çalışanlar da tescil edilmiş uygulamalar, şirket isimleri, veri tabanında bulunan bilgiler dahil tüm teknik bilgilerin gizliliğine tartışmasız riayet eder.

Zorlu Osmangazi Enerji çalışanları, şirket içinden ve dışından; iş ve işlemler üzerinde etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara, alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talep ve kabul edemez, ağırlamalarda bulunamaz.

Hiçbir çalışanın, şirketin saygınlığı veya itibarını etkileyecek kişisel bağlantıları ve/veya borç ilişkileri bulunmamalıdır. Yönetimin onayı olmadan, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere başka kurumların yönetim kurullarında yer alınmamalıdır.

Zorlu Osmangazi Enerji’de hiçbir çalışan başka bir iş yapamaz, farklı bir tüzel kişilik adına iş ilişkisinde bulunamaz.

Zorlu Osmangazi Enerji, daha önce değinildiği gibi temel insan haklarına saygılıdır. Bünyesinde yer alan her çalışanın da bir vatandaş olarak toplumsal hareketlere destek verme isteğini anlayışla kabul eder. Ancak çalışanlar, bu tür politik faaliyetlerinde şirket adına ahlaki ya da maddi hiçbir taahhütte bulunamazlar. Ayrıca her çalışan, bir hükümet kuruluşu veya kamu kurumunun, şirketi etkileyebilecek herhangi bir kararında rol almaktan kaçınmalıdır.

Zorlu Osmangazi Enerji, çalışanlarının farklı görüşlerde olmasını destekler. Ancak bu, çalışanlara şirket adına politik veya kişisel fikirlerini medya ile paylaşma hakkı tanımaz.