01.
Doğal Gaz İthalat

Hedef Kitlemiz

Hedef Kitlemiz

  • Lisans Sahibi Toptan Satış Şirketleri
  • Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Serbest Tüketiciler
  • Elektrik Üretim Şirketleri

Serbest Doğal Gaz Tüketicisi kimdir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici kabul edilir;

EPDK tarafından, doğal gaz piyasasındaki tüketicilere uygulanmak üzere serbest tüketici olması sınırı** ile ilgili karar alınmaktadır:

  • Bir önceki takvim yılına ait toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma sınırını geçen tüketiciler,
  • İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma sınırını geçen tüketiciler,
  • İçinde bulunulan yılda serbest tüketici olma sınırını geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve doğal gaz tüketim tesis kapasitesi dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici olma sınırını geçen ve bu kapsamda tedarikçi ile yaptığı doğal gaz sözleşmesinin miktara ilişkin bölümünü dağıtım şirketine ibraz eden tüketiciler,
  • Aynı dağıtım bölgesi içerisinde aynı aboneye ait olan farklı tüketim noktalarındaki tüketimler veya tüketim tahminleri toplamı (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında serbest tüketici sınırını geçen tüketiciler dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunması durumunda,
  • Tüketim miktarına bakılmaksızın Kullanıcı Birlikleri.

** Söz konusu tüketim Kurul Kararı, EPDK tarafından yayımlanmakta olup, konu ile ilgili kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Doğal Gaz Piyasası EPDK Kurul Kararları