01.
Doğal Gaz İthalat

Sıkça Sorulan Sorular

EPDK “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” 4628 sayılı Yasa ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuş, daha sonra 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adını almıştır.


Kurum, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (2001), 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (2001), 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (2003), 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu (2005) ile kendisine verilen görevleri ifa ederek ve yetkileri kullanarak elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG'nin; yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur.

Doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, doğal gaz piyasasının serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir doğal gaz piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla 18 Nisan 2001 tarihinde 4646 Kanun No ile kabul edilen kanundur.

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler serbest tüketici kabul edilir;
EPDK tarafından, doğal gaz piyasasındaki tüketicilere uygulanmak üzere serbest tüketici olması sınırı** ile ilgili karar alınmaktadır:
a) Bir önceki takvim yılına ait toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma sınırını geçen tüketiciler,
b) İçinde bulunulan yılda gerçekleşen toplam doğal gaz tüketimleri serbest tüketici olma sınırını geçen tüketiciler,
c) İçinde bulunulan yılda serbest tüketici olma sınırını geçeceğini ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye taahhüt eden ve doğal gaz tüketim tesis kapasitesi dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici olma sınırını geçen ve bu kapsamda tedarikçi ile yaptığı doğal gaz sözleşmesinin miktara ilişkin bölümünü dağıtım şirketine ibraz eden tüketiciler,
d) Aynı dağıtım bölgesi içerisinde aynı aboneye ait olan farklı tüketim noktalarındaki tüketimler veya tüketim tahminleri toplamı (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında serbest tüketici sınırını geçen tüketiciler dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunması durumunda,
e) Tüketim miktarına bakılmaksızın Kullanıcı Birlikleri.

** Söz konusu tüketim Kurul Kararı, EPDK tarafından yayımlanmakta olup, konu ile ilgili kararlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Doğal Gaz Piyasası EPDK Kurul Kararları
 

• Diğer yakıtlardan ucuzdur.
• Her an için kullanıma hazırdır.
• Kömür, linyit, fueloil ile kıyaslanamayacak oranda pratik ve temiz bir yakıttır.
• Doğal gazlı cihazlarda verim daha yüksektir.
• Kül ve atığı olmayan, kokusu bulunmayan doğal gaz, hem çevre dostu hem de güvenli bir yakıttır.
• Kullanıldığı sistemlerde yanma kontrolü kolayca yapılabilir ve sabit bir verim elde edilir. Yanma verimi; kömüre göre daha yüksek, fueloil ile eşdeğerdir.

• Doğal gaz için depolama yeri gerekmediğinden binalarda boş alanlar elde edilir.
• Modern doğal gaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, istenildiği şekilde yerleştirilebilir.
• Doğaya dost olan doğal gaz; aynı zamanda doğanın, çevrenin ve insan geleceğinin sigortasıdır.
• Yüksek ısıl değeri ve diğer nitelikleri ile önemli bir tercih nedeni olan doğal gazın kullanımı tüm dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.