Yeniden Yerleşim Prosedürü

Enerji yatırım projelerinde, alternatif proje tasarımlarını göz önünde bulundurarak isteksiz yeniden yerleşimi engellemek veya en aza indirmek, ayrıca bu süreçte yapılacak çalışmaları düzenlemek amacıyla bir plan hazırlanmaktadır.

Bu planın oluşturulmasında aşağıdaki amaçlar gözetilmektedir:

  • Arazi edinme sonucu ortaya çıkan olumsuz sosyal ve ekonomik etkileri ve kayıpları belirlemek ve bu kayıpların telafi edilmesi için alınacak önlemleri tanımlamak.
  • Hassas birey ve grupların ihtiyaçlarına özellikle dikkat ederek, etkilenen tüm grupların haklarını belirlemek.
  • Yeniden yerleşim sürecinin açıklık, istişare ve etkilenen tarafların katılımıyla gerçekleştirilmesini sağlayarak etkilerini en aza indirmek.
  • Yer değiştirilen kişilerin geçimini ve yaşam standartlarını eski düzeyine getirmek veya mümkünse yer değiştirmeden önceki seviyelere iyileştirmek.
  • Yeniden yerleşim bölgelerinde yeterli konut sağlayarak fiziksel yer değiştirmeye tabi tutulan insanların yaşam koşullarını iyileştirmek.

5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında, tamamen, kısmen, kalıcı olarak veya geçici olarak fiziksel veya ekonomik olarak yer değiştirmek zorunda kalan, yasal (tapulu) arazi sahibi olan paydaşlar ile işgal ettikleri arazide tanınabilir yasal hak veya talebi olmayan yeniden yerleştirilen kişilere yönelik gereklilikler ve sorumluluklar belirlenmiştir.

5543 sayılı İskan Kanunu çerçevesinde tam, kısmi, kalıcı veya geçici olarak fiziksel veya ekonomik yer değiştirmeye tabi tutulan, yasal (tapulu) arazi sahipleri ile yasal hak talebi olmayan yeniden yerleştirilen bireyler için gereklilikler ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Her proje için özelleştirilen Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP), ayrıntılı bir sosyo-ekonomik çalışma temelinde oluşturulur. Bu çalışma, sadece yer değiştirecek toplulukları değil, aynı zamanda yeniden yerleştirilecek bölgedeki mevcut toplulukların özelliklerini de içerir. YYEP, aşağıdaki format doğrultusunda hazırlanır.

Yeniden yerleşim prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz.