Toplumsal Yatırımlarımız

Toplumsal Yatırım Stratejimiz

Zorlu Enerji olarak temas ettiğimiz toplulukların bir parçası olmak ve bulunduğumuz bölgelerde komşuluk kültürü ile hareket etmek bizim için kritik önem taşıyor. Bu anlayışın bir parçası olarak operasyonlarımızın gerçekleştirildiği bölgelerdeki sosyo-ekonomik kalkınmayı önemsiyor ve toplumsal yatırımlarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. Şirket stratejimiz kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alarak toplumun ihtiyaçlarına yönelik çok yönlü çözümler geliştiriyor; çocuklardan kadınlara, altyapı ihtiyaçlarından kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede toplumsal gelişimi destekliyoruz.

Devam Eden Projelerimiz

Burslar

SKA 4 – Nitelikli Eğitim

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin kalkınmasına destek olmak amacıyla yatırım yaptığımız bölgelerde maddi imkanları kısıtlı olan başarılı üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayarak akademik gelişimlerine destek oluyoruz.

Yıllara Göre Bursiyer Sayılarımız:

Eğitim – Öğretim Yılı

Bursiyer Sayısı

Eğitim – Öğretim Yılı

Bursiyer Sayısı

2023-2024 316 2015-2016 287
2022-2023 322 2014-2015 282
2021-2022 359 2013-2014 255
2020-2021 330 2012-2013 165
2019-2020 321 2011-2012 135
2018-2019 319 2010-2011 100
2017-2018 334 2009-2010 82
2016-2017 315

Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanlar Projesi

SKA 15 – Karasal Yaşam

Zorlu Enerji olarak Türkiye’nin karbonsuzlaşması amacı doğrultusunda iklim kriziyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için ilk kez 2010 yılında hayata geçirdiğimiz Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projemizle karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz.

Katıldığımız tüm fuar ve zirvelerde hem stant ziyaretçilerimizin hem standımızın karbon ayak izini hesaplayarak faaliyet yürüttüğümüz bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları başlattık. Orman Genel Müdürlüğü Hatıra Ormanları yönetmeliği çerçevesinde, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde 2023 yılı sonu itibariyle 600 bin fidandan oluşan ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdik. Nihai hedefi 1.150.000 fidan olan projemiz kapsamında her yıl 90 bin fidanlık ağaçlandırma çalışmasına imza atıyoruz.

“Enerjimiz Bölgemiz İçin” Projesi

SKA 11 – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Enerjimin Bölgemiz İçin Projesi kapsamında yöresel özel gün ve festivalleri sponsorluk faaliyetleriyle destekliyor, köylerde temiz su ve ilkyardım eğitimlerine erişim sağlıyor, okulların enerji ihtiyaçlarını karşılıyor ve bulunduğumuz yörenin eksikleri doğrultusunda teknolojik ekipman desteği sağlıyoruz.

Sporun her alanda desteklenmesi amacıyla yerel spor kulüplerine sponsorluk sağlıyor, dezavantajlı iklim bölgelerindeki çocuklara ise düzenli olarak kışlık kıyafet gönderimi yapıyoruz. Özel günler kapsamındaki şirket ihtiyaçlarımızı, yatırım yaptığımız bölgedeki kadın kooperatiflerinden temin ederek yereldeki kadınların üretimini ve ekonomik gelişimlerini destekliyoruz.

Zorlu Enerji Experience

SKA 4 – Nitelikli Eğitim

imeceLAB yürütücülüğünde, bursiyerlerimize yönelik yenilikçi bir öğrenme deneyimi sunan Zorlu Enerji Experience (ZExperience) Programı kapsamında, bursiyerlerimize kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri sunarak gençlerimizin profesyonel çalışma hayatına daha iyi hazırlanmalarına destek oluyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi akademisyenleri tarafından eğitim verilen ve 2023 yılı Nisan ayında başlattığımız programımızın ilk döneminde Akademi 101, İklim & Sürdürülebilirlik, Teknoloji, Enerji ve İletişim başlıklarından oluşan 17 çevrimiçi eğitim vererek 49 bursiyerimizi programdan başarıyla mezun ettik.

Yanı sıra bursiyerlerimizi Zorlu Enerji uzmanları ile bir araya getirerek Şirketimizi ve uygulamalarını daha yakından tanımalarını sağladık. Programa katılan tüm bursiyerlere santral gezisi düzenleyerek kendileri için hazırlanan hediyeleri takdim ettik. Böylece bölgelerinde yer alan yenilenebilir enerji tesislerini gezen bursiyerler, santral amirleri ile tanışarak Şirketimizin faaliyetlerini yakından gözlemleme şansı elde etti.

Bursiyerlerimiz, 2. dönemde sosyal sorunlara çözüm odaklı bir bakış açısı kazanarak SKA amaçlarında yer alan problemleri derinlemesine incelediler. Tasarım Odaklı Düşünme, Proje Yönetimi, Beyin Fırtınası Atölyesi ve Hikaye Anlatıcılığı & Sunum Atölyesi eğitimleri ve A’dan Z’ye proje yönetimini öğrenen bursiyerlerimiz, Zorlu Grubu Gönüllüleri (Kıvılcımlar) mentörlüğünde Proje Yarışması’na katıldı. Ön eleme ile yarışmaya kabul edilen 12 proje arasından en iyi 3 proje çevrimiçi jüri buluşmasında seçilerek ödüllendirildi.

Program sonunda yapılan değerlendirmelerde; bursiyerlerimizin bilgi birikimlerindeki artış, aralarında gelişen takım olma ve birlikte üretme isteği ise programın hedeflerine başarıyla ulaştığını gösterdi. Zorlu Enerji olarak bursiyerlerimizle duygusal bir bağ kurmayı ve onları Şirket networküne dahil etmeyi hedeflediğimiz ZExperience programımızı uzun vadeli bir heyecanla yürütme arzusundayız.

Ders Destek Projesi

SKA 4 – Nitelikli Eğitim

Okul Destek Derneği’yle birlikte 2023 Kasım ayında hayata geçirdiğimiz Ders Destek Projemizde, çalışma arkadaşlarımızın devlet okullarında eğitim gören 5, 6 ve 7. sınıf öğrencisi çocuklarına ve depremzede çocuklara uzaktan eğitim araçlarıyla çevrimiçi ders desteği sağlıyoruz. Öğrencilere, gönüllü eğitmenler aracılığıyla 8 ay boyunca MEB müfredatına paralel şekilde Matematik ve Fen Bilimleri dersleri veriyor ve alan uzmanı akademisyenlerin katılımıyla seminerler düzenliyoruz. Projemizle hem çocukların eğitimine katkı sağlıyor hem de çalışan gönüllülüğünü teşvik ediyoruz. Zorlu Enerji gönüllülerini alan uzmanlıklarına göre “gönüllü eğitmen” olarak projeye entegre ediyor, öğrencilerle buluşmalarını sağlıyoruz. Proje sonunda mayıs ayına kadar 250 öğrenciye Matematik ve Fen Bilimleri eğitimi vererek eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Kadının Gücü Geleceğin Gücü Projesi

SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

A group of people wearing white helmetsDescription automatically generated

Enerji sektöründeki teknik iş alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik olarak hayata geçirdiğimiz “Kadının Gücü, Geleceğin Gücü Programı”’nın ilk dönemini 2023 Haziran ayında tamamladık. Program kapsamında katılımcılarımız, sahada gerçekleştirilen teorik eğitimlere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimine, sahadaki deneyimli kadın teknikerlerden alınan mentorluk ve İnsan Kaynakları uygulama desteklerine dahil oldular. Meslek Yüksekokulları ve Meslek Liselerinin teknik bölümlerinde eğitim gören geleceğin 25 kadın teknisyen adayının teknik bilgi ve yetkinliklerinin artırıldığı programdan tüm kadınlar başarıyla mezun oldu. Projeye katılan geleceğin kadın teknisyen adaylarından 5’ini istihdam ederek teknik alanda çalışan kadın sayımızı artırdık.

Paylaşım Çemberi: 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası depremden etkilenen Kadının Gücü Geleceğin Gücü programı katılımcıları için toplumsal dayanışma ve destek amacıyla ihtiyaç ve duygularını paylaşmalarını sağladığımız 2 günlük Paylaşım Çemberi organizasyonu yapıldı. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonla, kadın teknisyen adaylarımız paylaşım çemberinin güçlü katkılarıyla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı, sorunlara çözüm bulmak için birlikte çalıştı ve birbirlerine destek oldu.

Can Dostlar Projesi (OEDAŞ)

SKA 17 - Amaçlar İçin Ortaklıklar

A person feeding a catDescription automatically generated

Covid-19 pandemisi sırasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sokak hayvanlarını besleyen kişi sayısının azaldığını fark eden OEDAŞ saha çalışanlarımızın yönlendirmesi ile 2021 yılı Mayıs ayında Can Dostlar sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirdik.

OEDAŞ’ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerindeki 200 noktaya yerleştirilen mama kaplarına toplam 2 ton mama koyulmasıyla başlayan proje, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının çok yönlü olarak iyileştirilmesi hedefiyle genişletildi. Bu kapsamda OEDAŞ faaliyet bölgelerindeki belediyelerle işbirliği yapılarak sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve kısırlaştırma operasyonları olmak üzere tedavi ve bakımları gerçekleştiriliyor. Hurdalarını barınağa dönüştürerek sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılamaya odaklanan OEDAŞ’ın bu çalışması, 2030’a kadar atıklarını yüzde 50 azaltmayı, 2050’de sıfırlamayı hedefleyen şirketin vizyonunu da destekliyor. Bu girişimimizle aynı zamanda kısırlaştırma, bakım ve tedavi işlemleri gerçekleştiren kamu kuruluşlarına tıbbi cihaz desteği de sunuyoruz. Projemizle Eskişehir ve Afyonkarahisar’da tedavi odalarımızı açarak can dostlarımızın yaşam koşullarını artırıyor ve bu yıl yirmincisi düzenlenen Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde (International Business Awards) Avrupa bölgesinde "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" dalında altın ödülü kazanmanın gururunu paylaşıyoruz.

Enerjimiz Eşit Projesi (OEDAŞ)

SKA 5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Mesleklerin cinsiyetlere göre ayrılmadığına inanıyor, hayatın her alanında olduğu gibi enerji sektöründe de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz. Bu yaklaşımla 2019 yılında OEDAŞ ile hayata geçirdiğimiz “Enerjimiz Eşit” projesiyle kadın mühendis sayılarımız başta olmak üzere tüm kademelerde kadın çalışan sayımızı artırdık. Bu proje ile tüm kademelerde kadın-erkek çalışan sayısında eşitliği sağlayarak, sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşümün gerekliliğine inandığımız sektörümüzde, bu yönde attığımız adımlarla ülkemizin enerjisine enerji katmayı sürdürüyoruz.

Gönüllülük Çalışmalarımız

“Parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüyüz” sloganıyla 5 Aralık 2018 Dünya Gönüllüler Günü’nde Zorlu Holding tarafından hayata geçin Kıvılcımlar Hareketi ile Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz ve toplumsal sosyal sorumluluk politikalarımız ile uyumlu bir şekilde, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması ve çevre odağında kurumsal gönüllülük çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Çocuklardan gençlere ve eğitimden çevre temizliğine geniş bir yelpazede gönüllülük çalışmalarımıza devam ediyor, mentorluk programlarıyla gençlerin iş hayatına hazırlanmasına destek oluyoruz.

STK İş Birliklerimiz

Tohum Otizm Vakfı

Enerjimiz Otizmli Çocukların Eğitimi İçin!

2013 yılından beri Tohum Otizm Vakfı’nın eğitim binası ve genel merkezinin elektrik giderlerini karşılıyor, yaptığımız iletişim çalışmalarıyla farkındalık yaratılmasına destek olarak otizmli bireylerin evde, okulda, iş yerinde ve toplumsal yaşamda söz hakkı almasını destekliyoruz. İstanbul Maratonu’nda gönüllülerimizle Vakıf için koşuyor ve toplanan bağışlarla Vakıf’ın faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek oluyoruz.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)

2015 yılından beri devam eden iş birliğimizi Kıvılcımlar Hareketi kapsamında desteklediğimiz “Kariyer Sohbetleri” ile sürdürüyoruz. KAÇUV bursiyerleri ile alan uzmanı gönüllülerimizi bir araya getiriyor, uzmanlarımızın tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaşmalarını sağlıyoruz.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD)

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşen Özel Sektör Gönüllüler Haftası kapsamında kurumsal olarak üye olduğumuz ÖSGD tarafından koordine edinilen etkinliklere katılarak çalışan gönüllülerimizle toplumsal fayda yaratmak amacıyla faaliyetlerde bulunuyoruz.

TÜSİAD

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Türkiye Sanayici ve İşinsanları Derneği’nde Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu'nun enerji alanında aktif bir üyesi olarak çevre, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili regülasyonlar, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Tamamlanan Projelerimiz

Enerjimiz Eşit Meslek Liseleri Projesi (OEDAŞ)

Proje kapsamında; Eskişehir, Uşak, Kütahya, Bilecik ve Afyonkarahisar'da bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Çok Programlı Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilere teknik beceriler ve kişisel gelişim alanında eğitimler sunduk. Bu proje aracılığıyla, öğrencilere elektrik dağıtım sektörünü tanıtırken sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sunum becerileri gibi konularda bilgi birikimlerinin artırılmasını sağladık.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Steptember

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’’nın (TSÇV) toplumda Cerebral Palsy (CP) ile ilgili farkındalığını yükseltmek için geliştirdiği projelerden biri olan Steptember’a 4 yıl boyunca destek vererek dünya çapında dokuz ülkede aynı anda uygulanan kampanyayı, 1-28 Eylül tarihleri arasında ülkemizde hayata geçirdik.

Steptember ile ofis çalışanlarımızı günde 10 bin adım atmaya teşvik ederek spor yapma alışkanlığı geliştirirken topladıkları bağışlarla CP’li çocukların tedavisine katkı sağlamalarına vesile olduk. Gönüllü çalışanlarımızın Eylül ayı boyunca topladıkları bağışlar, CP’li bireylerin eğitim ve rehabilitasyonu için kullanıldı.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)

Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi kapsamında 2012, 2013 ve 2014 yılları içerisinde üç yıl iş birliği yaptığımız TOÇEV ile bir ilke imza atarak Tiyatro Sanatçısı Hakan Bilgin tarafından yazılan “Yeşil Ejderha” isimli iki kişilik interaktif tiyatro ile yatırım alanlarımızdaki 19 ilde 30 bine yakın 5,6 ve 7. sınıf öğrencisine ulaştık. Toplamda 100’e yakın okulda, 262 defa sahnelenen oyunla; çocuklara yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu gibi konuların öğretmenin yanında TOÇEV’e sağlanan destekle okumaya istekli çocukların eğitim almasına imkan sağlamış olduk.

2015 yılında Zorlu Enerji Çalışan Gönüllüleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen kampanyada, 30 gönüllümüz TOÇEV yararına İstanbul Maratonu’na katılarak TOÇEV adına bağış kampanyasının yürütülmesinde öncü oldu.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) - Osmaniye İl Temsilciliği

2010 yılından bu yana sürdürülen Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanlar Projesi kapsamında Osmaniye-Gökçedağ RES santrali içerisinde yapılan 23 bin fidanlık ağaçlandırma çalışması için TEMA Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği ile işbirliği gerçekleştirdik.

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) & Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)

Enerjimiz Çocuklar İçin Projesi’ni daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere proje eğitimlerimizi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in eğitim parklarında ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)’in Ankara’da bulunan Lösemili Çocuklar Köyü’nde düzenledik. Bununla birlikte eğitimlerimizi Zorlu Enerji Grubu’ndaki çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına da ulaştırdık.