01.
İşletme Bakım ve Onarım

KALİBRASYON MERKEZİ

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, 2017 yılında Gaziantep’ te kurulmuştur. Sektör tecrübesi, en yeni teknolojiler ve alanında uzman kadro ile güvenilir, kaliteli, yenilikçi, sistem ve çözümleriyle müşterilerine hizmet vermektedir.

Günümüz hizmet sektöründe kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi, kalibrasyona ait güvenin arttırılabilmesi, hatalı yapılabilecek kalibrasyonlarda doğabilecek dağıtım şirketini veya tüketiciyi ekstra maliyetlerden koruyabilmesi, özellikle çevrenin ve tüketicinin korunması noktasında kalibrasyon işlemlerindeki önemi her geçen gün artmaktadır.

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, ulusal ve uluslararası standartların şartları sağlanarak, kalibrasyon ve ayar hizmetinin teknik şartnamelere uygunluğu, güvenilirliği, ölçme doğruluğu, detaylı raporlama ile zamanında teslim edilerek hizmet kalitesini güvence altına almaktayız. 
ZZorlu Enerji Kalibrasyon Merkezimizde, G4, G6 diyaframlı tip doğalgaz sayaç tiplerinde yıllık 100.000 adet kapasiteli kalibrasyon hizmeti verilmektedir.

Ülkemizde, 3516 sayılı yasa gereği ölçmede hukuki düzenin sağlanması, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin 9. maddesi b bendinde “Elektrik, su, havagazı, doğal gaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır” ibaresi yer almaktadır.

Müşterilerimiz, ölçüm cihazı ve ekipmanlarını, mevzuata uygun olarak kalibre ettirerek, hatalı cihaz ile yapılması muhtemel ölçümlerden doğabilecek zararlardan korunurlar.
Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, “TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği için Genel Şartlar” standardına uygun çalışmaktadır. Bu standart çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenmektedir.

KALİBRASYON MERKEZİ