01.
İşletme Bakım ve Onarım

Kalite ve AR-GE

SO 17020 Akreditasyon Çalışmaları

ZORLU ENERJİ İŞLETME BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ (O&M); 

  • Primer Frekans Kontrol Performans, 
  • Sekonder Frekans Kontrol Performans, 
  • Reaktif Güç Kontrol, 
  • Tersiyer Kontrol, 
  • Bekleme Yedeği Hizmet, 
  • Anlık Talep Kontrol, 
  • Oturan Sistem Toparlanması, 

muayene hizmetleri için akreditasyon (ISO 17020) çalışmalarına devam etmektedir.

Toplumsal Sorumluluk ve Ekonomik Katma Değer

Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomik katma değer sağlamak.Yasalara saygılı olmak.

Ortaklara Katkı

Temin edilen sermayeye tatminkar seviyede bir gelir sunmak.

İş Emniyeti

Her koşulda iş emniyetini birinci öncelikli değerlendirerek çalışanların ve işletmenin emniyetini sağlamak.

Kalite ve Çevre Bilinci

ISO 9001 gereksinimlerini karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamak. Kalite ve çevre bilinci sağlamak.

Öncülük

Enerji sektöründeişletme ve bakımhizmetleri verenlider şirket olmak. Türkiye’nin ana enerji üreticilerinden birisi olmak.

Müşteri Odaklılık

Tüm işleyişi müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde yönlendirmek.

İşleyiş Sistemi

Bilişim teknolojileri ile şirket gruplarını entegre etmek. Etkin karar alma süreçleri ile sürekli ve üretken bir işleyiş sağlamak.

Organizasyon ve Yönetim Şekli

Yeniliklere açık olmak. Kendi kendini yöneten takımlar ile iş bazında yapılanmak. Kar merkezli yönetim.

Finansal Yapı

Ulusal ve uluslararası piyasalarda finans kurumları, yatırımcılar ve sektörel firmalar tarafından iyi tanınmak. Sahip olduğu güçlü mali kaynakları etkin şekilde kullanmak.

Ar&Ge ve Yüksek Teknoloji

Enerji teknolojileri ile ilgiliişletme ve bakım konusunda yeni uygulamalar geliştirmek. İş ve ürün/hizmet performansını sürekli geliştirmek.

İnsan kaynakları ve İletişim

Kariyer ve eğitim planlamaları ile çalışanların yetkinliklerini geliştirerek verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak. Hedeflenen gelişimi sağlamak için bilgi, deneyim, birikim ve yapıcı çabaları paylaşmak. Sektörüne öncülük eden uzman teknik kadrolara sahip olmak.

Tedarikçi İlişkileri

Tedarikçileri işleyişimizin bir parçası olarak görüp hedef ve politikalar doğrultusunda yönlendirmek.