01.
İşletme Bakım ve Onarım

İŞLETME

Zorlu Enerji İşletme Bakım ve Onarım Faaliyetleri (O&M), doğal gaz kombine çevrim ve kojenerasyon santralleri, hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri ve jeotermal santrallerinde yüksek verimlilik ve emre amade garantisiyle işletme hizmetleri sunmaktadır. İşletme hizmeti santrallerin tüm ana ve yardımcı ekipmanlarının üretici manuellerine uygun olarak rutin bakımlarını kapsamaktadır. İşletme manevralarının üretim planına uygun olarak Zorlu Enerji İşletme Bakım ve Onarım Faaliyetleri (O&M)’nin tecrübeli işletme ekibi tarafından gerçekleştirilmesi, enerji santrallerinin ihtiyaç duyduğu güvenli, verimli ve ekonomik çalışma koşullarını sağlamaktadır.

Zorlu Enerji İşletme Bakım ve Onarım Faaliyetleri (O&M) işletme hizmeti sağladığı müşterilerine santralleri hakkında tüm verileri düzenli olarak raporlamaktadır. Santralde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, üretim ve performans değerleri, iyileştirme faaliyetleri, stok durumları ve detaylı analizler aylık periyotlarla müşterilere sunulmaktadır.

Zorlu Enerji İşletme Bakım ve Onarım Faaliyetleri (O&M), hizmet sağladığı santrallere uzaktan izleme sistemleri entegre ederek santrali 7/24 gözlem altında tutmaktadır. Analiz edilen veriler doğrultusunda koruyucu ve önleyici bakımlar planlanarak arıza duruşları minimize edilmekte ve tesisler maksimum değerlerde çalıştırılmaktadır.

İŞLETME