01.
Elektrik Ticareti

Paranız Nereye Gidiyor?

Tüketim Miktarı:
Müşterinin harcadığı elektrik enerjisinin kilowatt saat (kWh) biriminde ifade edilmesidir. 
Tüketim Bedeli (Elektrik): 
Müşterinin tüketim miktarının, sözleşme dahilinde belirlenmiş birim fiyat ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu tutar aktif enerji bedeli olarak da ifade edilebilir.   Müşterilerimizin elektrik faturasındaki sadece bu bedel Zorlu Elektrik’te kalır, diğer bedeller gibi herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna iletilmez.
Dağıtım Bedeli:
Dağıtım firmaları, bulundukları bölgede elektriğin dağıtım şebekeleri yardımıyla abonelere iletilmesi, bakım onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, sayaç okuma ve bakımı, kesme-bağlama faaliyetlerini yerine getiriyor ve bunun karşılığında “dağıtım bedeli” adı altında bir ücret alıyorlar. Biz de müşterilerimizden fatura dahilinde tahsil edilen bu bedeli, müşterimizin bağlı bulunduğu bölgedeki dağıtım şirketine onun adına iletiyoruz. Bu bedel, müşterinin tüketim miktarının EPDK tarafından belirlenen dağıtım bedeli katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanıyor. 
Elektrik ve Hava Tüketim Vergisi:
Belediye gelirleri kanunu uyarınca tüketiciden alınan ve ilgili belediyeye yatırılan bedeldir. Faturadaki aktif enerji tüketim tutarı üzerinden hesaplanıyor. Miktarı ve detayları EPDK tarafından belirleniyor.
KDV: 
Katma Değer Vergisi’ni ifade eder.  Müşteriden tahsil edildikten sonra devlete iletilir.   Miktarı da devletçe belirlenir.