01.
Elektrik Perakende Satış

Abonelik Evrakları

Mesken Abone İçin Gerekli Evraklar

 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi

 

Şehit Aileleri Ve Muharip / Malul Gaziler İçin Gerekli Evraklar

 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Şehit Aileleri için; 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun 45 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Şehit maaşı bağlandığına dair dul ve yetimlerin herbiri için düzenlenmiş belge veya şehit maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi
 • Muharip/Malul Gaziler için; 2847 sayılı Kanununda tanımlanan ve kendilerine maaş bağlanmış olan muharip/malul gaziler ile bunların dul eşleri için düzenlenen belge veya Gazilik maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi

 

Mesken Ortak Kullanim İçin Gerekli Evraklar

 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Potansiyel Vergi Numarası
 • Yönetim karar defteri fotokopisi. (Sözleşmeyi imzalayacak kişiye verilen yetkiyi gösteren karar)

 

Tüzel Abonelikler İçin Gerekli Evraklar

 • İmza sirküleri
 • Yetki belgesi
 • Vekalet ile işlem yapılacaksa vekaletname
 • Şirket kaşesi
 • Dask bilgileri
 • Vergi no

Ticarethane İçin Gerekli Evraklar

 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Ticari sicil numarası
 • İmza sirküsü
 • Şirket kaşesi
 • Vergi dairesi ve vergi numarası 
 • Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi (Tek katlı işyeri ya da iş merkezi aboneliklerinde Dask bilgileri gerekmemektedir.)
 • Yetki belgesi
 • Vekalet ile işlem yapılacaksa vekaletname
 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Müftülük Yazısı
 • Yetkili kişi için düzenlenen yetki belgesi
 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı
 • Yetki yazısı
 • Vergi dairesi ve vergi numarası
 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Ticari sicil numarası
 • İmza sirküsü
 • Şirket kaşesi
 • Vergi numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı (Tüzel Kişilerde Yetkilinin)
 • Sanayi sicil belgesinin aslı ve noter onaylı örneği
 • Abonelik işlemi yapılacak yere ait abone numarası veya sözleşme hesap numarası
 • Nüfus Cüzdanı aslı (Tüzel Kişilerde Yetkilinin)
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı (DSİ' den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi)
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna dair Tarım İl Müdürlüklerinden alınacak belge
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak işlemlerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler