01.
Elektrik Perakende Satış

SERBEST TÜKETİCİLİK İÇİN

EPDK tarafından yayınlanan , ”Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca Bulunduğu cari yıl ya da bir önceki takvim yılı elektrik tüketim miktarı 1000 kWh ve üzerinde olan tüm müşteriler Serbest Tüketici olma hakkını kazanmaktadır.

Aşağıdaki linkte yer alan fatura hesaplama modülünü kullanarak elektrik faturanızı hesaplayabilirsiniz.

https://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml

Tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda mevcut elektrik bağlantınızda herhangi bir değişiklik olmaz, sayacınız değişmez, geçiş sebebiyle elektrik kesintisi yaşanmaz. Sayaç bakımı, sayaç okuma gibi faaliyetleri bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından sağlanır.. Sadece faturalarınız indirimli olarak düzenlenmeye başlanır.

Şirketimizle sözleşme imzalamanız durumunda, ilgili mevzuat kapsamındaki işlemlerin tamamlanmasıyla EPİAŞ sistemi üzerinden kayıt işlemi her ayın 6.gününden önceki son iş günü sonuna kadar tedarikçi tarafından yapılır, takip eden ayın ilk günü indirimli elektrik kullanımına başlarsınız.

Mesken: Kimlik bilgisi
Ticarethane ve Sanayi : Imza sirküleri , imza sirkülerinde adı geçmiyor ise yetki belgesi veya noter onaylı vekaletname.

Müşteri ile imza altına alınan “Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi”nde yer alan süre kadardır. Genellikle 1  yıldır.

Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için arıza, kesinti, sayaç okuma gibi teknik konularda bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketinden yardım alabilirsiniz.

Mevcut tedarikçinize olan borcunuz Zorlu Enerji’ye geçmenize engel teşkil etmemektedir.

Hayır. Son kaynak tedariki kapsamında Görevli Tedarik Şirketi ile Perakende Satış Sözleşmesi imzalayarak enerji tedarikiniz devam edecektir.