01.
Elektrik Perakende Satış

DİĞER

Tarımsal sulama aboneliklerinizi geçici olarak dönemsel bazda kapattırabilirsiniz böylece trafo kaybı çıkmayacaktır. Kapattığınız durumda tüketici hizmetleri yönetmeliği kapsamında açma-kesme parası yansıyacaktır.

Eski güç ile yeni güç arasındaki fark bulunur güncel birim fiyatlara göre hesaplanır. Müşteriden bu fark tahsil edilerek güç arttırımı dosyasına eklenmek üzere yeni bir sözleşme imzalatılır.

Sanayi sicil belgesi, Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından 2 yılda bir yenilenmektedir. Bu sebeple her 2 yılda bir tarifenizi yenilemek adına tarafımıza bu belgeyi ibraz etmeniz gerekmektedir.

Güvence bedeli EPDK tarafından düzenlenmiş olan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği madde 25’e göre alınmaktadır. Hesaplanması aynı yönetmeliğin 26. Maddesine göre EPDK tarafından belirlenmiş olan birim fiyatlara göre yapılmaktadır.